Dtum
Login with Facebookk
1927 | Július

Az uj moszkvai rémuralom

Riga, julius 4.
Moszkva utcáin a hajnali szürkületben irtózatos sebességgel autók vágtatnak a néptelen utcákon végig. Fekete csukott autók, zordképü, bestiális szemü soffőr ül a volan mellett, hegyes süvegü vörösgárdista a lépcsőn, egyik kezével kapaszkodik, a másikkal a töltött revolverét szorongatja.

 

Valamelyik külvárosi állomás előtt megáll az autó, légmentesen el van zárva a pályaudvar környéke, a kocsi begördül a sin mellé s embertelenül megkötözött alakok, férfiak, asszonyok, fiatal gyerekek röpülnek be a teherkocsiba, amelynek gördülő ajtaja gyors csattanással bezárul mögöttük … Twerben, Szmolenszkben, Kurszkban, Orenburgban, a szovjetköztársaság vidéki városaiban, éjféli sötétben, nagy teherautókon ugyanezeket az embereket kiviszik a város szélére, néhány tompa dördülés s az előre megásott sirba emberi hullákat taszitanak.

 

A vörös főváros kellős közepén, a Kreml tövében, törvényszéki tárgyalás alatt, hátul, a gondosan megrostált hallgatóság közül fölemelkedik egy fiatalember, kezében megvillan a fegyver csöve s a biróság elnöke a következő pillanatban vérző sebbel a mellén hannyatlik hátra. Moszkva egyik külvárosában, szombat délután, bérfizetés után, amikor a gyár néhány százfőnyi munkásai bolsevista szokás szerint összegyült, hogy a politikai helyzetről meghallgassa a kiküldött szakszervezeti és pártszónok előadását, hirtelen kocsi fordul be a tágas, nyitott gyárudvarra, borzas haja, villogó, feketeszemü, cvikkeres férfi ugrik ki a kocsiból, a rögtönzött emelvényen terem, a hivatalos szónok megrökönyödve félrehuzódik s a hallgatóság hangos rivalgással üdvözli Trockijt! Amire a pártközpontba betelefonálnak, Trockij már elmondta negyedórás beszédét s ugyanolyan gyorsasággal, ahogy jött, már el is tünt.


Ime, ez a négy rövid kép pontosan és a régi vásáros mutatványosok képsorozatainak mintájára hiven illusztrálja, ami ma Oroszországban történik. A bolsevista agyközpont, a Kreml szivében gubbasztó trojka, Stalin, Rykow és társaik hisztérikus rémülettel s azzal a páni félelemmel, amely a legszörnyübb kegyetlenségre hajtja a kiegyenlitetlen orosz lelket, figyelik a sötétlő felhőket, amelyek a steppe forró nyarában Moszkva köré gyülnek. Teljes bizonytalanság, teljes uttalanság a belső politikában, egyik kudarc a másik után a külpolitikában, egyre növekvő nehézségek a gazdasági politikában - ez a mai moszkvai helyzet képe.

 

S ha az orosz ember bajbakerül, ha nem tud segiteni magán, ha fél attól, hogy ellenségei erőre kapnak s megtámadhatják, akkor nem gondolkodik és nem tervez, mint az európai, hanem furcsak szarmata "ámok", düh vesz rajta erőt és - öl! Öt rokon, gondolkodás nélkül, nekidühödve, szadisztikus gyönyörüséggel; ősi ösztönök vak rabja! S mivel Moszkvában minden szigoruság ellenére a kivégzések hire mégis kiszivárog, az áldozatokat vágóhidra szánt barmok gyanánt a vidékre cipelik és ott végeznek velük. De a tegnap és ma között nagy a különbség. A halálra szánt áldozatok visszaütnek és ez legfőbb oka annak a páni félelemnek, amely ördögi körben uj kegyetlenségre ösztökéli a hóhérokat. A merényletek tetőpontját az a bombarobbanás jelentette, amely a "GPU", az orosz politikai titkosrendőrség palotájának egyik szárnyát kevés hiján rombadöntötte.


Két oldalról szorongatják a bolsevista uralmat magában Oroszországban. Az egyre erősödő ellenzék, amely az ellenállhatatlan erejü szónok, Trockij vezetése alatt, titkos hiveinek számát egyre gyarapitja és egyre hevesebben ostromolja a Stalin-csoport uralmát. Trockij tételének magvát nehéz kihámozni a forradalmi frázisok és az óvatos köntörfalazások burka alól. "Ez igy nem megy tovább!" - mondja Trockij. "Az orosz forradalom nem hadakozhatik egyszerre minden irányban. Nem lehet azt a gazdasági politikát folytatni, amely egyik kezével koncessziókat ad az idegen tőkének, a másikkal megakadályozza, hogy magában Oroszországban uj tőkék keletkezzenek. Egyik kezével simogatja a parasztot és türi, hgoy a falusi szovjetekben az izmosodó birtokos parasztosztály kezébe keritse a befolyást, a másikkal a nyakára köti a hurkot, hogy a világpiaci árak négyszeresére srófolt árakkal kiszedje a zsebéből nehéz verejtékkel megkeresett fillérjeit. Egyik kezével az ipari munkásságba kapaszkodik, hogy az ő segitségével tartsa fönn uralmát, a másik kezével leszoritja a megélhetés minimuma alá ugyanennek a munkásságnak a bérét. Egyik kezére diplomata kesztyüt huz és ugy próbál a kapitalista hatalmakkal barátságosan kezet szoritani, a másik kezében csörög a vörös arany, hogy a külföldi munkásságot ugyanazon kapitalista rendszer ellen uszitsa, amelynek kölcsöneire és hitelére rá van utalva. Vagy az egyik, vagy a másik! Vagy rendithetetlen forradalmi politika, vagy megalkuvás, de becsületes megalkuvás Európával! És titkos gyüléseken, hevenyészett összejöveteleken, rejtett nyomdákban készült röpiratokban folytatja az ördögi szónoki erejü Leon az izgatást a mai rend ellen. A tulsó oldalról pedig egyre elszántabban, egyre jobban lángoló gyülölettel támad föl az ellenforradalmi akció!"

 

Az áldozatok száma egyre növekszik a szerencsétlen nép fiainak egyre gyarapodó seregével kénytelen adózni a láthatatlan és megfoghatatlan Molochnak, amelynek történelmi végzet a neve!

Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
GPU/OGPU
Tánczos G. Károly

GPU/OGPU
A bolsevik forradalom utáni konszolidáció nyomán az 1921 decemberében döntöttek az Összoroszországi Különleges Bizottság (röviden: VCSK, vagy Cseka) megszüntetéséről, és helyette egy új politikai rendőrség felállításáról. A VCSK bázisán 1922. február 28-án hozták létre a Szovjet-Oroszország területén működő Állami Politikai Igazgatóságot, amely 1923. november 15-től az egész Szovjetunió titkosszolgálataként Egyesített Állami Politikai Igazgatóságként (OGPU) működött tovább. 1926-tól Sztálin az OGPU-t pártbeli ellenzéke ellen kezdte használni. Egyik feladatuk volt a szovjet iparba beférkőzött szabotőrök kiszűrése. Az első híresebb eset a sahti bányászok ügye volt. (Néhány egykori mensevik mérnöknek rendeztek kirakatpert.) 1926 nyarától Vjacseszlav Menzsinszkij lett a szervezet igazgatója.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A Lubjanka, a GPU és az OGPU rettegett központja A hírhedt Felix Dzsersichinski, akinek halálaután lett Menzsinszkij a főnök
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Új gyorskorcsolyázó világrekord Új gyorskorcsolyázó világrekord
A gyorskorcsolyázás 5000 méteres világrekordját húsz éven át Jaap...
A ménkűzsidó jubileuma A ménkűzsidó jubileuma
Kedden nagy ünnepe lesz Kecskemét iparosságának, mert 75 éves lesz a...
Korlátozó intézkedések a pénzforgalomban Korlátozó intézkedések a pénzforgalomban
A magyar kormány, amely természetesen a legélénkebb figyelemmel...
A kormány hadüzenete a közrendet veszélyeztető rémhírterjesztőknek A kormány hadüzenete a közrendet veszélyeztető...
Vasárnap tetőpontját érte el a politikai légkörnek az a szokatlan...
Motorbicziklisták a hadseregben Motorbicziklisták a hadseregben
Az osztrák-magyar hadsereg harczképességének és modern szinvonalának...
Minden kereskedő köteles bont adni, ha nincs aprópénze Minden kereskedő köteles bont adni, ha nincs aprópénze
Az aprópénzhiány okozta visszaélések közt ujabban egész rendszerré...
Filharmónikusaink háborús esztendeje
Lezárult a szezon, tokokban pihennek az elnémult hangszerek,...
A Hungária nyerte a derbyt A Hungária nyerte a derbyt
Hungária – Ferencváros 3:0 (1:0) A két örök rivális őszi...
A bankárok A bankárok
Vagy legalább nemsokára ott fogunk tartani, ha ez így megy tovább....
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98