Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1930 | December

Gaal Gaszton Független Kisgazdapártja végleges és hivatalos formában vasárnap hozta nyilvánosságra tiz pontból álló programját

A Szijj Bálint-féle kisgazdapárt és a Gaal Gaszton-féle agrárpárt fuziójából alakult Független Kisgazdapárt nagy eréllyel folytatja az országos szervezkedés munkáját. Egyelőre Budapesten, Nyiregyházán, Enyingen és Mosonban készitenek elő országos nagygyülést.


A budapesti nagygyülést előreláthatóan már januárban megtartják sokezer főnyi kisgazdaközönség részvételével. A pártvezetőség most készült el a Független Kisgazdapárt programjának végleges kidolgozásával. A program, amely végleges és hivatalos formában itt. A Reggel hasábjain kerül most nyilvánosságra és amelyet Szijj Bálint elnök, Gaal Gaszton, a képviselőházi csoport vezére, Bartolff Márton ügyvezető alelnök, Tildy Zoltán alelnök, Vass Sándor pártigazgató és Nagy Ferenc főtitkár irtak alá, szóról-szóra igy hangzik.


„A párt célja Magyarország ezeréves határainak visszaszerzése. A magyar nép erkölcsi és anyagi erejének minél magasabb fokra való kifejlesztése. Kossuth Lajos és nagyatádi Szabó István irányelveit követve, egész berendezésünket – az ország mezőgazdasági jellegének megfelelőleg – egy nemzeti agrárdemokrácia alapjára fektetése. Hozzásegítése a magyar falu népének mindazon politikai jogok és gazdasági föltételek teljességéhez, amelyek a legősibb és ma is a legmagyarabb foglalkozás: a földmüvelést – a vele együttélő munkássággal, kisiparos és polgári tömegekkel – egyaránt megilletik s amelyek az ország gazdasági, kulturális és szociális boldogulásához nélkülözhetetlenek.


Evégből politikai pártba egyesiti – osztálykülönbség nélkül – mindazon bármely rendü és felekezetü magyar állampolgárokat, akik a fönt körvonalazott célt önzetlenül szolgálni hajlandók s közremunkálni kivánnak annak elérésében, hogy megfelelő törvényhozási és közkormányzati intézkedésekkel a nagy gazdasági válságban mielőbb enyhülés álljon be, majd annak pusztitó jelenségei véglegesen is kiküszöbölhetők legyenek.


E célból szükséges teendők:
1. jelenlegi adó- és illetékrendszerünk gyökeres reformja utján elbirálható igazságos, arányos, zaklatásmentes progressziv adóztatás


2. „protekcionista” vám- és kereskedelmi politikánk teljes megváltoztatásával az összes foglalkozási körök létföltételeinek biztosítása; az egyoldalu ipari drágaság letörése; a kartellvisszaélések megrendszabályozása.


3. vasúti tarifapolitikánk összhangba hozása az ország mezőgazdasági jellegével s az agrártermelés jogos érdekeivel


4. hitelpolitikánknak az ország agrárjellegéhez illő alkalmazkodása; hosszulejáratu törlesztéses kölcsönök lehetővé tétele; az elviselhetetlen kamatterhek csökkentése; ha kell: törvényhozási beavatkozás utján is.


5. szigoru takarékosság behozatala államháztartási berendezkedésünk egész vonalá, az önkormányzati életben, valamint az adórendszerü jövedelmekből föntartott intézményekben is; tulméretezett kereteinek az ország teherbiró képességéhez mért sürgős leszállítása; fölösleges hivatalok összevonása és megszüntetése; a tulhajtott centralizáció és a velejáró hatásköri tultengések lenyesegetése; minden, az ország jelen helyzetéhez nem illő luxus teljes kiküszöbölése; álláshalmozások lehetetlenné tevése; a nyugellátás ujrarendezése, uj, elviselhető alapokra fektetése; az országgyülési képviselők létszámának megfelelő csökkentése; a választókerületek arányositása; államháztartásunk ugynevezett dologi kiadásának reviziója s a minimumra csökkentése.


6. a közélet tisztaságának helyreállítása; mindenféle – akár közjogi, akár közgazdasági – összeférhetetlenség teljes megszüntetése; panamák és egyéb kóros jelenségek kérlelhetetlen kiirtása; a közalkalmazottak fölötti fegyelmi biráskodás mai rendszerének eltörlése s a királyi biróságokra ruházása; általában minden kari és egyéni privilégiumok megszüntetése.


7. a falufejlesztés lehetőségének törvényhozási biztosítása; egészséges, gazdaságilag és pénzügyileg is kellőkép megalapozott, telepítéssel kapcsolatos, demokratikus földbirtokpolitika meginditása és folytatásával; az önhibájukon kívül válságba jutott gazdasági egyedek fölsegítése és talpraállítása; mezőgazdaság fejlődését gátló intézmények megváltoztatása vagy megszüntetése; mezőgazdasági vagy azzal kapcsolatos iparok fejlesztése; visszaszabályozási, ármentesítési költségek leszállítása; állami szolgáltatások olcsóbbá tétele; tagosítási, telekkönyvi, biráskodási, örökösödési, stb. illetékek, közjegyzői és ügyvédi dijszabások indokolt mérséklése; az ügyvédkényszer megszüntetése; a kihágási biráskodás kinövéseinek lenyesegetése; a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének visszaállítása és biztosítása; a falusi altruista szövetkezetek erkölcsi és anyagi támogatása; a kisipar intézményes védelme, támogatása, közszállításoknál előnyben részesítése, kisipari hitelek nyujtása; a földnélküli falusi munkásság életföltételeinek megteremtése és állandó biztosítása; a hazafias kereskedelem munkáját sem a mezőgazdasági termelés, sem a fogyasztás nem nélkülözheti – megfelelő intézményes védelme


8. a közigazgatás egyszerüsitése a felsőbb hatósági beavatkozások alkalmának és szükségességének csökkentése utján; gyorsabbá és közvetlenebbé tétele; a jogsegélyre szoruló falu népével szemben megértővé, atyaivá változtatása; a községi, városi és megyei önkormányzati testületek hatáskörének visszaállítása, sőt fejlesztése; a népoktatás ügyének minél szélesebb alapokra fektetése és megfelelő állami támogatása; a népegészségügy beható gondozása


9. a szabadságjogok mielőbbi életbeléptetése; az egyesülési és gyülekezési jog biztosítása; sajtó- és politikai pörökben az esküdtbiráskodás visszaállítása; a képviselőválasztások tisztaságának és szabadságának védelme; a titkos választás általánossá tétele


10. államforma tekintetében a párt minden más országtól és tróntól – ugy közjogilag, mint gazdaságilag, szóval minden vonatkozásban – teljesen független, öncélu, magyar nemzeti királyság álláspontján áll.”


Ez a komoly, megfontolt magyar program kétségtelenül nagy visszhangot fog kelteni nemcsak a hivatalos és a hivatlan politikusok körében, hanem a fájdalmasan fásult közvéleményben is.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


HIRDETÉS
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Ferenczy Károly festőművész képei a Nemzeti Szalonban Ferenczy Károly festőművész képei a Nemzeti Szalonban
A Nemzeti Szalon ismét gyűjteményes kiállítást rendezett egy magyar...
Egy óra a magyar ipar műhelyében Egy óra a magyar ipar műhelyében
Az Országos Autószakértő Bizottság szemléi során a közelmultban...
Élet-halál a művészet Élet-halál a művészet
Ki tudja azt, mi az írónak a három gyűrű, mely szívét körülövedzi: a...
 Angol lapok Bethlen-kormány helyzetéről Angol lapok Bethlen-kormány helyzetéről
Az angol sajtó még mindig nagy rokonszenvvel és sajnálkozással...
Rövidek Rövidek
Berlinből jelentik: A „Vorwärts”, a német...
A A "shrapnell"
Ezzel a névvel jelöljük meg mi is azt az ágyulöveget, amelyről a...
A munkás védelme A munkás védelme
A világháboruban az fog gyözni, akinek nagyobb a gazdasági ismerete....
A német császár látogatása Marokkóban A német császár látogatása Marokkóban
A mint erről annak idején megemlékeztünk, Vilmos német császár a...
Lindbergh ezredes megfizette az 50.000 dollárt Lindbergh ezredes megfizette az 50.000 dollárt
Szenzációs hírt erősít meg az amerikai sajtó vasárnap reggelre már...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98