Dtum
Login with Facebookk
1930 | December

Gaal Gaszton Független Kisgazdapártja végleges és hivatalos formában vasárnap hozta nyilvánosságra tiz pontból álló programját

A Szijj Bálint-féle kisgazdapárt és a Gaal Gaszton-féle agrárpárt fuziójából alakult Független Kisgazdapárt nagy eréllyel folytatja az országos szervezkedés munkáját. Egyelőre Budapesten, Nyiregyházán, Enyingen és Mosonban készitenek elő országos nagygyülést.


A budapesti nagygyülést előreláthatóan már januárban megtartják sokezer főnyi kisgazdaközönség részvételével. A pártvezetőség most készült el a Független Kisgazdapárt programjának végleges kidolgozásával. A program, amely végleges és hivatalos formában itt. A Reggel hasábjain kerül most nyilvánosságra és amelyet Szijj Bálint elnök, Gaal Gaszton, a képviselőházi csoport vezére, Bartolff Márton ügyvezető alelnök, Tildy Zoltán alelnök, Vass Sándor pártigazgató és Nagy Ferenc főtitkár irtak alá, szóról-szóra igy hangzik.


„A párt célja Magyarország ezeréves határainak visszaszerzése. A magyar nép erkölcsi és anyagi erejének minél magasabb fokra való kifejlesztése. Kossuth Lajos és nagyatádi Szabó István irányelveit követve, egész berendezésünket – az ország mezőgazdasági jellegének megfelelőleg – egy nemzeti agrárdemokrácia alapjára fektetése. Hozzásegítése a magyar falu népének mindazon politikai jogok és gazdasági föltételek teljességéhez, amelyek a legősibb és ma is a legmagyarabb foglalkozás: a földmüvelést – a vele együttélő munkássággal, kisiparos és polgári tömegekkel – egyaránt megilletik s amelyek az ország gazdasági, kulturális és szociális boldogulásához nélkülözhetetlenek.


Evégből politikai pártba egyesiti – osztálykülönbség nélkül – mindazon bármely rendü és felekezetü magyar állampolgárokat, akik a fönt körvonalazott célt önzetlenül szolgálni hajlandók s közremunkálni kivánnak annak elérésében, hogy megfelelő törvényhozási és közkormányzati intézkedésekkel a nagy gazdasági válságban mielőbb enyhülés álljon be, majd annak pusztitó jelenségei véglegesen is kiküszöbölhetők legyenek.


E célból szükséges teendők:
1. jelenlegi adó- és illetékrendszerünk gyökeres reformja utján elbirálható igazságos, arányos, zaklatásmentes progressziv adóztatás


2. „protekcionista” vám- és kereskedelmi politikánk teljes megváltoztatásával az összes foglalkozási körök létföltételeinek biztosítása; az egyoldalu ipari drágaság letörése; a kartellvisszaélések megrendszabályozása.


3. vasúti tarifapolitikánk összhangba hozása az ország mezőgazdasági jellegével s az agrártermelés jogos érdekeivel


4. hitelpolitikánknak az ország agrárjellegéhez illő alkalmazkodása; hosszulejáratu törlesztéses kölcsönök lehetővé tétele; az elviselhetetlen kamatterhek csökkentése; ha kell: törvényhozási beavatkozás utján is.


5. szigoru takarékosság behozatala államháztartási berendezkedésünk egész vonalá, az önkormányzati életben, valamint az adórendszerü jövedelmekből föntartott intézményekben is; tulméretezett kereteinek az ország teherbiró képességéhez mért sürgős leszállítása; fölösleges hivatalok összevonása és megszüntetése; a tulhajtott centralizáció és a velejáró hatásköri tultengések lenyesegetése; minden, az ország jelen helyzetéhez nem illő luxus teljes kiküszöbölése; álláshalmozások lehetetlenné tevése; a nyugellátás ujrarendezése, uj, elviselhető alapokra fektetése; az országgyülési képviselők létszámának megfelelő csökkentése; a választókerületek arányositása; államháztartásunk ugynevezett dologi kiadásának reviziója s a minimumra csökkentése.


6. a közélet tisztaságának helyreállítása; mindenféle – akár közjogi, akár közgazdasági – összeférhetetlenség teljes megszüntetése; panamák és egyéb kóros jelenségek kérlelhetetlen kiirtása; a közalkalmazottak fölötti fegyelmi biráskodás mai rendszerének eltörlése s a királyi biróságokra ruházása; általában minden kari és egyéni privilégiumok megszüntetése.


7. a falufejlesztés lehetőségének törvényhozási biztosítása; egészséges, gazdaságilag és pénzügyileg is kellőkép megalapozott, telepítéssel kapcsolatos, demokratikus földbirtokpolitika meginditása és folytatásával; az önhibájukon kívül válságba jutott gazdasági egyedek fölsegítése és talpraállítása; mezőgazdaság fejlődését gátló intézmények megváltoztatása vagy megszüntetése; mezőgazdasági vagy azzal kapcsolatos iparok fejlesztése; visszaszabályozási, ármentesítési költségek leszállítása; állami szolgáltatások olcsóbbá tétele; tagosítási, telekkönyvi, biráskodási, örökösödési, stb. illetékek, közjegyzői és ügyvédi dijszabások indokolt mérséklése; az ügyvédkényszer megszüntetése; a kihágási biráskodás kinövéseinek lenyesegetése; a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének visszaállítása és biztosítása; a falusi altruista szövetkezetek erkölcsi és anyagi támogatása; a kisipar intézményes védelme, támogatása, közszállításoknál előnyben részesítése, kisipari hitelek nyujtása; a földnélküli falusi munkásság életföltételeinek megteremtése és állandó biztosítása; a hazafias kereskedelem munkáját sem a mezőgazdasági termelés, sem a fogyasztás nem nélkülözheti – megfelelő intézményes védelme


8. a közigazgatás egyszerüsitése a felsőbb hatósági beavatkozások alkalmának és szükségességének csökkentése utján; gyorsabbá és közvetlenebbé tétele; a jogsegélyre szoruló falu népével szemben megértővé, atyaivá változtatása; a községi, városi és megyei önkormányzati testületek hatáskörének visszaállítása, sőt fejlesztése; a népoktatás ügyének minél szélesebb alapokra fektetése és megfelelő állami támogatása; a népegészségügy beható gondozása


9. a szabadságjogok mielőbbi életbeléptetése; az egyesülési és gyülekezési jog biztosítása; sajtó- és politikai pörökben az esküdtbiráskodás visszaállítása; a képviselőválasztások tisztaságának és szabadságának védelme; a titkos választás általánossá tétele


10. államforma tekintetében a párt minden más országtól és tróntól – ugy közjogilag, mint gazdaságilag, szóval minden vonatkozásban – teljesen független, öncélu, magyar nemzeti királyság álláspontján áll.”


Ez a komoly, megfontolt magyar program kétségtelenül nagy visszhangot fog kelteni nemcsak a hivatalos és a hivatlan politikusok körében, hanem a fájdalmasan fásult közvéleményben is.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98