Dtum
Login with Facebookk
1931 | Január

Bethlen István Bécsben

Bethlen miniszterelnök vasárnap délután a ½ 5 órás gyorsvonattal Bécsbe utazott. Gróf Calice osztrák követ, Kunz osztrák követségi tanácsos, báró Apor Gábor, a külügyminiszterium politikai osztályának vezetője és gróf Csáky István, a külügyminiszterium sajtófőnöke, már délután 4 órakor künn voltak a Keleti pályaudvaron, de 10 perc mulva a miniszterelnök is megérkezett titkárával. Hlatky Endrével. A miniszterelnök bucsut véve titkárától és Kunz tanácsostól, azután beszállott a vonatba Galice gróffal, Apor báróval és Csáky gróffal, akik elkisérték bécsi utjára. A mozdonyon ekkor már elfoglalta helyét Horváth Vilmos MÁV-fölügyelő, a Keleti pályaudvar fűtőházi főnöke.

 

A vonat elindulása előtt gróf Bethlen ezeket mondotta a pályaudvaron egybegyült ujságiróknak:
- Schober volt kancellár, szövetségi külügyminiszter látogatása Budapesten, valamint az osztrák-magyar barátsági, békéltető eljárási és választott birósági szerződés Bécsben történendő aláirása alkalmat adtak nekem arra, hogy látogatást tehessek az osztrák állam fejénél és kormányánál. Évszázados közös sors, a vállvetve megvívott nagy háboru, az ezt követő összeomlás szenvedései, a békeszerződések sulyos és közösen érzett nyomása, közelebb hozta egymáshoz Ausztria és Magyarország népét.


De ezenkívül nagymértékben elősegítette ezt a közeledést az a megbecsülés, amelyben a magyar nép Ausztria politikai és gazdasági téren tett erőfeszítéseit és az elért eredményeket részesítette. Az a kitartás, az az erős akarat és az a szisztematikus munka, amellyel az osztrák nép föltornyosuló nehézségeivel szembeszállt, olyan tulajdonságokról tettek tanuságot, amelyek minden hazaszerető népben tiszteletre kell, hogy találjanak. Az a szimpátia, amellyel az elmult évben a Szent Imre-ünnepségek alkalmával Budapest népe fogadta osztrák vendégeit, élő bizonysága volt azoknak az érzelmeknek, amelyekkel Magyarország a szomszédos osztrák nép iránt viseltetik.


Ebben a légkörben nem volt nehéz a két állam közötti viszonyt nemzetközi jogi formába önteni és remélhetőleg megtaláljuk a lehetőséget arra is, hogy a két nemzet között a gazdasági kapcsolatok oly mértékben építtessenek ki, amint azt az adott körülmények megengedik és a két nép gazdasági vezetőkörei kivánják. Végül csak azt akarom még mondani, hogy a legnagyobb örömmel megyek Ausztriába, mint a barát a barátok közé.


A miniszterelnök a vonaton nyilatkozik
A vonat menetrendszerű pontossággal futott ki a pályaudvarról. Az uton gróf Bethlen hosszasan beszélgetett Calice követtel, azután behatóan tárgyalt gróf Csákyval a bécsi program részleteiről. A határon szállt be a kocsiba báró Miske-Gerstenberger Jenő követségi tanácsos, aki a megbetegedett Ambróczy követ helyett Zeileissen osztrák követségi titkárral együtt eléje utazott. A miniszterelnök velük együtt vacsorázott a vonaton. Utközben kiküldött munkatársunknak a miniszterelnök kijelentette, hogy elsősorban a barátsági és választottbirósági szerződés aláírása céljából megy Bécsbe, másodszor, hogy Schober látogatásait visszaadja, harmadszor pedig azért, hogy az elvi megállapodások után, amelyeket Budapesten lezártak, a februárban kezdődő részletes kereskedelempolitikai tárgyalások anyagáról értekezzék.


- Egyébként különleges vagy rejtett politikai célja nincs utazásomnak – folytatta a miniszterelnök -, előre is megcáfolok tehát minden olyan híresztelést, amely reviziós, vagy másféle blokk megalakításáról szól, vagy amely szerint olyan célokra törekednénk, amely ellentétben áll Európa vezető négy nagyhatalmának január 21-i békedeklarációjával. Ilyesmit állítani csak rosszakaratu ferdítés lehet, amely sem Ausztria, sem Magyarország, sem Középeurópa érdekében nem áll.


„Isten hozta önt Ausztriába, gróf ur!”
Bécs, január 23.
Bethlen miniszterelnök vasárnap este 9 órakor Bécsbe érkezett. A pályaudvar környékén megerősített rendőrosztagok cirkáltak, az udvari váróterem bejáratánál pedig lovasrendőrszakasz állott sorfalat A kiváncsiak olyan nagyszámban vették körül az Ostbahobof egész környékét, hogy a vonathoz igyekvő utasok csak nagy üggyel-bajjal tudtak utat törni maguknak. Az udvari várótermet földíszítették erre az alkalomra. A főfalról hatalmas piros-fehér-zöld zászló csüng alá. Pálmák és virágok sorakoznak a pompásan kivilágított teremben. Háromnegyed 9 órakor egymásután érkezek az előkelőségek a miniszterelnök fogadására. A várakozók között volt Junker a követ, a kancellária vezértitkára, Klastersky osztályfőnök, a kabinetiroda főnökének helyettese, Hornbostel követségi tanácsos, Jordan követségi titkár, Brandl, a rendőrség alelnöke. Kivonult a fogadásra Ambrózy gróf követtel az élén az egész bécsi magyar követség.


Ott láttuk Morralet, az olasz követség sajtófőnökét is. Néhány perccel 9 óra előtt megjelent Schober alkancellár, külügyminiszter is. A perront rendőri készültség zárta el, az utasokra várakozóknak nem volt szabad kimenniök, hanem a pályaudvar hatalmas előcsarnokában kellett várakozniok. Pontban 9 órakor futott be a budapesti gyorsvonat. A mozdony után következő első kocsiból szállt ki Bethlen miniszterelnök és kisérete. Schober alkancellár és a miniszterelnök találkozása rendkívül szivélyes volt, olyan, mikor régi ismerősök hosszu évek után találkoznak. Schober fesztelenül üdvözölte Bethlent:
- Isten hozta Önt Ausztriába, gróf ur.


Bethlen mosolyogva fogott kezet Schoberrel és megköszönve az üdvözlést, az alkancellár hogyléte iránt érdeklődve. Ezután Schober az udvari váróterembe vezette a vendéget, ahol bemutatta neki a megjelent urakat. Magnézium villant, filmfölvevőgépek kattogtak mindenfelé, egészen addig, amíg Bethlen autóba szállt, hogy a magyar követségre hajtasson. Odakint a tömeg megéljenezte a magyar miniszterelnököt.


A vonat, amely ezideig az udvari váróterem előtt vesztegelt, csak ezután futott be a pályaudvaron a főváróterem elé és csak akkor szállhattak ki belőle az utasok, amikor Bethlen már elhagyta a pályaudvar épületét. A perronról Bethlen és Schober a volt udvari váróterembe mentek, amely ugyancsak magyar nemzeti színekkel volt földíszitve. A két államférfi ezután autón a magyar követségre. Bethlen gróf szállására hajtatott, ahol Schober bucsut vett a miniszterelnöktől.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A beszállás pillanatában Egy perccel később Bethlen látogatása Miklas osztrák szövetségi elnöknél. A hárms Bethlen, a négyes Miklas Bethlen István és Schober külügyminiszter aláírják a barátsági szerződésst
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Lakihegyi adóállomásunk Lakihegyi adóállomásunk
Lakihegy most a világ technikusainak zarándokhelye, ahol...
Beharangozó a berliniekkel játszott meccshez Beharangozó a berliniekkel játszott meccshez
A berlini csapat a kontinens legrégibb football csapata, már volt...
A vasmüvek üzletmenete A vasmüvek üzletmenete
A vasmüvek üzletmenete még mindig nagyon gyönge, ámbár, mint ilyenkor...
Érdekes angol állásfoglalás a második front kérdésében Érdekes angol állásfoglalás a második front kérdésében
Angol szempontból eddig a legvilágosabb állásfoglalást a második...
Magyarország birkózóbajnoksága Magyarország birkózóbajnoksága
A magyar birkózó bajnokság küzdelmei szombaton és vasárnap folytak le...
A film szelleme - Balázs Béla könyve A film szelleme - Balázs Béla könyve
A filmművészet eddigi útja sorozatos küzdelem olyan idegen behatások...
Véresre verték a ferencvárosi játékosokat a bécsi stadionban Véresre verték a ferencvárosi játékosokat a bécsi stadionban
A Ferencváros és a Hungária reggel hat órakor érkezett meg Bécsbe....
Tisza Kálmán és az összeférhetetlenség Tisza Kálmán és az összeférhetetlenség
„A dolog természetében van, hogy ha valaki egy pártkérdésnek...
Uccai harc egy szovjetváros birtokáért Uccai harc egy szovjetváros birtokáért
A 120 kilométerre hordó ágyúk és a bombázó-repülők korában el sem...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98