Dtum
Login with Facebookk
1935 | Január

Ujévi gondolatok

Irta: Balogh Elemér dr. felsőházi tag, a Hangya elnöke

Ha az előjelek nem csalnak, nagy változások küszöbére érkeztünk
s ennek gazdasági következményei sem maradhatnak el. Kétségtelen, hogy a gazdasági élet megujhodásáról és a bizalom visszatéréséről, ami előfeltétele a prosperitásnak, mindaddig szó sem lehet, amig a politikai megnyugvás egyrészt Németország és Franciaország viszonyában, másrészt a Duna-medencében be nem következik.

Hogy mennyire át vannak hatva a nagyhatalmak is ennek tudatától,
azt a magyar-jugoszláv konfliktus genfi tárgyalása és a tagállamok állásfoglalása eléggé megvilágította. Ugylátszik, a nagyhatalmak is ráléptek az igazi béke helyreállításának utjára s ez már magában foglalja a békediktátumok igazságtalanságainak megszüntetésére irányuló törekvést is, mert enélkül béke nem képzelhető. Ha a politikai légkör megtisztul, akkor ez automatikusan maga után vonja a gazdasági és pénzügyi helyzet javulását. Ámde az ezzel kapcsolatos problémák megoldása sem egyszerü, hiszen oly sulyos kérdésekről van szó, mint az autarkiák lefaragása, a valuták stabilizálása, a külföldi adósságok rendezése és a devizakorlátozások megszüntetése.

Autarkiákat könnyebb létesiteni, mint megszüntetni,
mert kárbavesznek a mesterségesen fejlesztett termelési ágak érdekében tett befektetések és egyéb áldozatok. Ezeket a korlátokat csak fokozatosan lehet lefaragni, amire a római egyességben az olasz, osztrák és magyar miniszterelnök igen szép gyakorlati példát nyujtottak. Az átmenetet előreláthatólag nagyobb gazdasági egységek létesitése fogja képezni, amelyek keretén belül a korlátozások fokozatosan megszüntethetők.

Másik probléma a valutakérdések rendezése.
Ma az államok ebből a szempontból három főcsoportba sorozhatók:
Elsőbe az aranyblokkhoz tartozó országok,
szabad arany- és devizaforgalommal;
a másodikba a fontsterling-valutához igazodó államok,
amelyek manipulált valutája az utolsó három év alatt körülbelül 35-40 százalékos diszázsiót szenvedett. Ehhez a csoporthoz tartoznak az Egyesült Államok is, mert a dollár árfolyamát, a termelői árak megjavitása céljából, kb. 40 százalékkal leszállitották;
a harmadik csoporthoz tartoznak azok az országok,
amelyek valutájuk belföldi vásárlóképességét, erős deflációval, aranyalapon, megőrizték, anélkül azonban, hogy – külföldi relációban – a diszázsiót elkerülhették volna. Ezek közé tartozik, sajnos, Magyarország.

A valuta a tőkeerős országokban
az utóbbi években a gazdasági harc eszközévé vált, hogy a világválság hatását határaikon belül enyhitsék, a termelésnek ujabb impulzust adjanak, az exportot megkönnyitsék, illetve más országok beviteli korlátozásait hatálytalanitsák. Látható ebből, hogy a nemzetközi pénz- és áruforgalom szempontjából világszerte milyen kaotikus állapotok uralkodnak. A politikai légkör megnyugvása után tehát elkerülhetetlenné válik ennek a problémának rendezése is, nemzetközi megállapodás utján, amely a valutákat uj alapon értékeli és stabilizálja, és pedig oly szinvonalon, hogy ez a belföldi adósok helyzetét is megkönnyitse és a termelő erők felszabaditását és érvényesülését lehetővé tegye. A gyenge valutáju és elszegényedett adós országokban ez a stabilizáció csak egy nagyobb külföldi kölcsön utján képzelhető el, hogy a bankjegyek fedezetére szükséges aranyat megvásárolhassák.

Elkerülhetetlen a külföldi adósságok rendezése is,
mert enélkül egy ország sem képes valutájának értékállandóságát helyreállitani és megőrizni. A külföldi adósságokat, megfelelő engedmények után, hosszulejáratu amortizációs kölcsönök alakjában kellene megrögziteni, de ugyanakkor gondoskodni arról is, hogy a cimletek repatriálása idő előtt meg ne történhessék, mert ez ismét felbillentené az illető ország fizetési mérlegének egyensulyát.

A devizakorlátozások
– a nemzetközi áruforgalom legnagyobb akadályai – csakis ezeknek az előfeltételeknek beteljesülése után szüntethetők meg. És ekkor a külföldi tőke, amely eddig félénken tévelygett London, Páris és Newyork között, előbujna rejtekhelyéből és megtermékenyitené Európa gazdasági életét. Helyreállna a bizalom és megnyilna a gazdasági prosperitás uj korszaka. Hogy vajjon ez jogosult remény-e vagy csak utópia: azt az 1935. esztendő talán már eldönti.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Öt lovagias ügy keletkezett a felrajzolt hódmezővásárhelyi...
Az este kellett volna megvívnia Wollner Sándor fakereskedőnek és...
Áttértünk a méteres távokra Áttértünk a méteres távokra
A magyar atletikának eddig speciális vonása volt, hogy a...
Donácziós levél-Kapta Mikszáth Kálmán Szegeden.-Irta Szávay Gyula Donácziós levél-Kapta Mikszáth Kálmán Szegeden.-Irta Szávay...
Nemzet őfelsége úgy találta jónak, Méltóságosnak és magáhozvalónak, ...
Füst Milán - Egy művész halálára Füst Milán - Egy művész halálára
Ma meghalt Budapesten egy kiváló festő, Nagy Balog János....
A jegeskávé összetétele A jegeskávé összetétele
Jegeskávét olyan rendesen isznak most már az emberek a kávéházakban,...
Állattenyésztés a magyar tanácsköztársaságban Állattenyésztés a magyar tanácsköztársaságban
A termelési rend megváltozása az állattenyésztés eddigi módját,...
Felhasználhatók-e a szilárdított zsírok az emberi táplálkozásnál?...
Az emberi szervezetnek nélkülözhetetlen tápláló anyagai a fehérje, a...
Az alvajáró merénylő Az alvajáró merénylő
Rendkívül érdekes válóperben ítélkezett nemrégiben az egyik...
Turisztikai kalauz Budapest környékéről Turisztikai kalauz Budapest környékéről
yakorlati kalauz kirándulók, turisták és a természet kedvelői...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98