Dtum
Login with Facebookk
1938 | November

A Kormányzó a honvédség élén lóháton vonult be a felszabadult Komáromba

„Az országmentő Horthy Miklósból – országgyarapító szabadító lett!” – mondja Imrédy

A város lakói népviseletbe öltözve ünnepelték a felszabadítókat. Megjelentek az előkelőségek, ujjongás, taps töltötte be a teret.

 

A lecsendesedés után vitéz Imrédy Béla miniszterelnök mondott meghatott hangú, hazaszeretettől átitatott beszédet:
Köszöntöm Főméltóságú Urunkat. (Hosszantartó éljenzés.)
Közel 20 esztendeje főméltóságú kezébe ragadta a már-már aláhanyatló nemzeti zászlót, a csüggedt, magáról szinte megfeledkező nemzeti lelket újra felkeltette s megtanította a magyart hinni, bízni, örülni. S húsz esztendő mulva megjött a beteljesülés. Az egyesülésnek ezekben a szent percekben mondom minden magyar nevében: a nemzet ezt soha sem fogja elfelejteni. (Ugy van! Ugy van! Nem, nem, soha! – hangzik perceken át.) Az országmentő Horthy Miklósból országgyarapító szabadító lett. (Hosszantartó, lelkes éljenzés!)


- Ebben a szent percben nem tudok egyéb szót találni, mint azt, hogy Isten áldja meg Főméltóságodat mind a két kezével, mindazért, amit értünk húsz esztendőn át tett, amelynek a gyümölcsét ma aratja. (Horthy! Horthy! – kiáltja perceken át a mámorosan ünneplő tömeg.)


- S a megnagyobbodott országnak minden fia és leány nevében ígérem, hogy Főméltóságodat hűséggel követjük ezen az úton, amelyen vezet bennünket s amely el fog vinni bennünket egy szebb, boldogabb Magyarországhoz.


- Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója éljen, éljen, éljen! (A tömeg a miniszterelnökkel együtt háromszoros lelkes Éljent! – kiáltott a kormányzóra s utána még perceken át hangzott a Horthy! Horthy! – kiáltás a hatalmas tömeg ajkáról. – Mindent vissza! Pozsonyt vissza! – kiáltották szüntelenül.


Utána Fülöp Zsigmond, Révkomárom városbírája köszönti a kormányzót. Szava zokogásba csuklik:
- Főméltóságú Kormányzó urunk, ne haragudjon rám, ha elakad a szavam, mikor húsz évi raboskodás után itt, Révkomárom ősi városában, köszönthetem főméltóságú Kormányzó urat.

A Kormányzó beszéde
Most elnémult minden és mindenki. A Kormányzó meghatottan körülnézett a térségen és így szól, csengő hangon:
- Nehéz szavakba foglalni ezt az érzést, amely eltölt ebben a történelmi pillanatban. Húsz súlyos esztendő után először lépek seregünk élén a Felvidék felszabadult földjére.

 

- Hozom hazatérő testvéreinknek az egész magyarság szeretetét. Köszöntöm Komáromot, ezt a magyar emlékektől megszentelt várost, amelynek falai az ellenséggel dacoló Klapka honvédeinek hagyományait őrzik. Az idegen uralom nehéz idejében kemény magyarnak lenni becsület dolga. Komárom kitartott magyar becsületében és ma az ősi Szent András-templom tornyán újra a mi zászlónk leng.


- Köszöntöm a város falai közül a Felvidék hűségét, szeretetét, kitartását és kiváló vezéreinek a feltámadásba vetett rendíthetetlen hitét. Rég várt örömünnepe ez a mai nap, igazságunk győzelmének ünnepe, amelyben fanatikusan hinni és törhetetlenül bízni egy pillanatig meg nem szüntem.


A Kormányzó ezután melegen megköszönte az üdvözléseket.

Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Az első bécsi döntés
Tánczos G. Károly

Az első bécsi döntés


A müncheni egyezmény záradékába belekerült, hogy a Csehszlovákiának Magyarországgal és Lengyelországgal fennálló területi ellentéteket békés úton kell rendezni. Magyar részről Kánya Kálmán külügy- és Teleki Pál kultuszminiszter vezette a tárgyalásokat. A Komáromban októberben lezajlott magyar-csehszlovák alkudozások megakadtak, mert Csehszlovákia csupán a magyarlakta területek autonómiáját volt hajlandó elfogadnia, ezért a tárgyaló felek a müncheni négy nagyhatalmat kérték fel döntőbírául. Anglia és Franciaország nem avatkozott be, érdektelenségre hivatkozva visszakozott, így Galeazzo Ciano olasz és Joachim von Ribbentrop német külügyminiszterek döntöttek Bécsben, 1938. november 2-án. A döntésben az etnikai elv érvényesült, nem a történelmi.


Magyarország a trianoni békében elveszített területeiből visszakapott 11925 négyzetkilométert, többségében az ekkor már önálló Szlovákia déli részéből (a Felvidék egy része) Kárpátalja déli részével (Ungvár, Munkács, Beregszász vidéke). Az 1941-es magyar népszámlálás szerint az országunkhoz került 1 millió 62 ezer lakos 84%-a magyar, kb. 10%-a szlovák volt. (Az 1930-as csehszlovák népszámlálás szerin a magyarok aránya 57% volt!) 85 ezernél több szlovák került át magyar oldalra és durván 67ooo magyar maradt Szlovákiában.


Az I. bécsi döntést ekkor az európai hatalmak többsége jogszerűnek tekintette, a II. világháború alatt megváltozott ez az álláspont.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Ciano és Ribbentrop Horthy Miklós kormányzó fehér lovon bevonul Ó-Komáromba A honvédség bevonul Komáromba Komárom népe nagy lelkesedéssel üdvözli vitéz nagybányai Horthy Miklóst Fülöp Zsigmond, komáromi városbíró  (x) üdvözli az első katonai osztagokat
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98