Dtum
Login with Facebookk
1944 | Február

Szemelvények Diderot műveiből

Csehi Gyula bevezető tanulmányával -  Codex

A magyar könyvpiac nyüzsgő sokaságában, távregények és sokezeréves klasszikusok bő áradása közepett - négy rövid íven - végre helyet kapott Diderot, a Langres-i késműves fia is, aki „mérhetetlenül megnagyobbítva atyjának csöndes műhelyét, atyjánál bizonnyal több s jóval kevésbbé ártalmatlan kést gyártott (Faguet). „A Langres-i embernek úgy ül a feje a nyakán, akár a szélkakas a templomtornyán. Sohase rögzül egyetlen pont felé... S ha olykor vissza is tér a ponthoz, mit elhagyott, nem azért teszi, hogy ott megragadjon ... Mozgásában csodálatos gyorsaság lüktet, beszéde tervektől, képzelete eszméktől terhes. Ami engem illet, szülőfölden hű fia vagyok...” írta önmagáról Diderot.

 

Valóban, „rendszert” nem alkotott az Enciklopédia zabolátlan érdeklődésű szerkesztője, de szertelensége, rendszertelensége s ez írásaiban könnyen fellelhető ellentmondások nem a logikai készség hiányából, vagy tán afféle szándékolt szofista magatartásból eredtek, miként azt kora irodalmának történetírója, a mindenkor kormányhű La Harpe állította róla a forradalom bukása után.

 

Mint arra szemelvénykötetéhez írt figyelemreméltó tanulmányában Csehi Gyula is rámutat, Diderot írásai nem mindig fejezik ki a filozófus őszinte véleményét. Egy bátor és energikus szellem termékei azok, aki megalkuszik a kicsiny dolgokban., hogy alkuvás nélkül törhessen nagy céljai felé, aki az emigráció helyett a veszélyt vállalta s vállalta a rákényszerített taktikát.

 

„Ha ajtaja kinyílik, nem tudhatja, vajjon rendőrügynök jelenik meg kezében letartóztatási paranccsal vagy valamelyik Párisban tartózkodó külföldi uralkodó jelentkezik, hogy tiszteletét tegye az Enciklopédia nagymesterénél” írja Csehi így kell érteni, így kell olvasni tudni Diderot ocuvre-jét s az Enciklopédiát, melyet a 19. század némely szellem történészei „káosznak, semmiségnek, Bábel tornyának, a rendetlenség és rombolás könyvének és a Sátán bibliájának” neveztek. Az Enciklopédia egyenetlen mű s bizonyán Voltaire-nek volt igaza, amikor azt mondta róla, hogy „félig márványra, felerészben homokra építették”.

 

Az Enciklopédia nem jobb s nem rosszabb, mint amilyen éppen lehetett; egy üldözött s nehéz küzdelmek tüzében égő ember életműve a Bastille árnyékában, akiről csak sejthetjük, mit alkothatott volna zsenije, ha napi 10-14 órai robotban nem szenteli legjobb erőit a nagy közös ügynek. Mi volt hát e roppant vállalkozás célja? Összegezze, egyesítse és népszerűsítse mindazokat az ismereteket, mikre az emberi értelem a 18. század derekáig szert tett; az értelem helyes működését mozdítsa elő egységes, mindig és mindenütt ugyanazt jelentő fogalmak alkotásával; sugározza szét a világba a haladás vágyát, a népnevelés forradalmi gondolatát, az új eszmét, hogy a társadalom tökéletesíthető és az emberi természet alakítható.


Akik úgy érzik, hogy az Enciklopédia célja még ma is időszerű s a felvilágosodás feladatai még mindig megvalósulásra várnak, hálásak lehetnek Csehi Gyulának, aki annyi célzatos mellőzés és igaztalan értékelés után közelebb vitt bennünket e nagy 18. századi gondolkodó megértéséhez. Kár, hogy bizonyos szociológiai divatoknak hódolva Diderot-t „osztálya hű fiának” mondja, aki mint jogait követelő polgár, „lényegében nemes illúziónak esve áldozatul, az egész emberiség nevében beszél”.

 

Itt csupán utalhatunk arra, hogy az osztályok felett lebegő szabad értelmiség szerepe a társadalomtudományokban máig is tisztázatlan s nem hisszük el semminő történetfilozófiának, hogy a felvilágosodás csak a feltörekvő polgári osztály ideológiája”, érdekeit előmozdító szellemi fegyverzete lett volna. Diderot pontosan tudta, mit kell érteni „emberiség” alatt s ma sincs okunk rá, hogy más fogalmat gondoljunk e szóval. Inkább az a kérdés, nem fogalom tartalma lagymatag humanistáink gondtalan szóhasználatában?

 

S ezértnem árt talán, ha felidézek a szó eredeti jelentését a ehelye is megmondjuk, hogy az enciklopédisták „humanité” alatt oly emberiséget értettek, amelyben a természetes határai közt mozgó egyenlőség a lehető legmagasabb erkölcsi, értelmi és anyagi szinten valósul meg. Osztályhoz nem kötött felfogását tükrözi az Enciklopédia „privilége” címszava is, ahol Diderot a polgárhoz szólva megjegyzi: ha sójogot, vagy más udvari jogot vásárol, a nép rovására époly előjogra, monopóliumra tesz szert, akár a nemesség.
A szemelvényeket megfontolt szempontok szerint válogatta össze a fordító, akit a terjedelem korlátai nehéz feladat elé állítottak.
Szolnoki István

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Egy öreg honvéd levele a Magyar Pénzügy-höz Egy öreg honvéd levele a Magyar Pénzügy-höz
Nagyflorrsi Nagy Nep. János, 1848/49-iki honvédfőhadnagy, most...
Népszava sajtóper Népszava sajtóper
A Népszava 1922. évi március 23-iki számában Tavaszi csokor a magyar...
Nyilatkozatok Lord Rothermere vezércikkéről Nyilatkozatok Lord Rothermere vezércikkéről
A vasárnap eseménye Lord Rothermerenek a „Pesti...
Hadifoglyainkról Hadifoglyainkról
A bécsi dán követség Kofot államtanácsosnak Iruckból keltezett...
Uj hajójárat Fiume és New-York közt Uj hajójárat Fiume és New-York közt
Évek óta sokat panaszkodnak a hatóságok, valamint a kárvallott...
Nagy harc indul meg a Társadalombiztositó Intézeti szolgáltatások leszállitása ellen Nagy harc indul meg a Társadalombiztositó Intézeti szolgáltatások...
A közönséget még mindig élénken foglalkoztatja a Társadalombiztositó...
Henry Taylor Budapesten edz Henry Taylor Budapesten edz
Illusztris vendég tréniroz egy hét óta a Rudas medencéjében: Henry...
Vesztes, fizess!
Az az elképzelés, hogy a roppant háborús terheket a vesztesek...
Donácziós levél-Kapta Mikszáth Kálmán Szegeden.-Irta Szávay Gyula Donácziós levél-Kapta Mikszáth Kálmán Szegeden.-Irta Szávay...
Nemzet őfelsége úgy találta jónak, Méltóságosnak és magáhozvalónak, ...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98