Dtum
Login with Facebookk
Blog
Súgó
Blog rovatunk célja, hogy a tartalomszolgáltatás mellett egyre inkább közösségi térré (is) váljunk. Ehhez keresünk a történelem iránt érdeklődő bloggereket, akik szívesen reflektálnának a huszadikszázad-ban megjelenő cikkekre, tetszésük szerint válogatva, illetve mi is szeretnénk megvitatásra fölajánlani egy-egy témát.
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2010|06|06
Trianonról én 35 éve beszélek, ha nem is nap nap után, folyamatosan. A gyerekek érdeklődése mindig érzelmekkel telített volt, hiszen csak arról az alapról tudtak indulni, hogy „elvették”. És akkor...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2009|10|04
Válságban vagyunk. Gazdaságiban és erkölcsiben. Évek óta. Ha portálunk gazdasági cikkeit olvasgatjuk, az tűnik fel, hogy a javulás legkisebb jelére azonnal megjelenik egy-egy bizakodó írás: most már kifelé tartunk. Mint olvasók...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2009|08|20
Újraindulunk. Mit hoz az 1930 és a harmincas évek ember alkotta világa? Mindenekelőtt válságot, kiútkeresést, az évtized végére világháborút. Érdekesnek ígérkezik, legalább annyira, mint a húszas évek. Kezdetben e tekintetben a...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2009|08|10
… lettünk-e vagy „lezárkóztunk” a Balkánhoz? Jó lenne elmondani Schandl Károly dr. földmívelésügyi államtitkárnak, hogy az 1923-ban megfogalmazott messzelátó kormányzati törekvés – „gondoskodnunk kell állattenyésztésünk fejlesztéséről s ebben addig nem állhatunk...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2009|03|15
Igen, Trianon tette nemzetközivé az árumintavásárt. Történelmi napilapunk indulásakor azt írtam, hogy a gazdaságnak számos ága-boga van. Hogy mennyire számos, arra az én igenem kimondásának hosszas mérlegelése is példa. Először azért, mert...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2009|03|15
Napilapokból, hetilapokból tájékozódó embernek lassacskán meggyőződésévé lesz, hogy tájékozottsága naprakész. Mindent lát és megért, ami körülveszi. Gondol arra néha, ha a sajtó szemüvege ugyan nem is az övé, mégis képes a...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2009|03|08
...és Pista bácsi szeretett volna lenni ismét. Az is lett. Faluja számára 1924 novemberében, amikor ezrek részvéte mellett lelt örök nyugalomra. Számomra pedig az elmúlt négy újságév alatt. 1920 márciusában találtam...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|09|26
1904 májusa óta akarok a tőzsdéről írni. Sok szép cikk volt a század első évtizedében, de A tőzsde matadorjai kedvenceim egyikévé vált. Tartalma érdekes, hangja egyéni. Szellemes gúnyolódást ritkán olvashatunk, olyat még ritkábban, amely...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|09|21
Zord idők járnak rám. Rútnak is mondhatnám, ha illendőnek érezném a második háborús év küszöbén élőkkel szemben, akiket az újságírók mindig azzal vigasztalnak/biztatnak, hogy rövidesen végleg győzünk. Mivel mi tudjuk...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|09|01
Előfordul, hogy kölcsönveszünk egy gondolatot, ötletet vagy mondatot. Hogy miért ragadja meg képzeletünket, gyakran rejtély. Most a címmé előlépett – Lloyd George által is átvett – megállapítástól nem tudok szabadulni. Igazi békemondat lehetne. Tervezési...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|07|15
Az 1913-as év közepéig egy lassan kibontakozó pénzügyi válság sokféle jelenségével találkozhattunk. Bajban vannak a gazdák, a kisiparosok, a közepes vállalkozások, a vidéki pénzintézetek, a városok és a székesfőváros, végül az állam...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|07|07
Az iskolai nyelvtanórák ősrégi példája a nyelv változásának jellemzésekor az, hogy a változások nem elvágólag mennek végbe, hiszen az nem fordul elő, hogy nagypapa és unoka ne értse egymást a...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|07|04
Az utóbbi két évünk sajtóanyagában rendre feltűnik néhány egymással összefüggésben lévő téma. A csomópontok:  1. Nincs pénz. Na és? Az nagyon különös portéka, mert a pénz lehet kevés, lehet sok is,...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|06|22
Alkalmazottként mindig is izgatott a kérdés, hogyan gyűlhetnek össze akkora vagyonok, amelyek a hozzám hasonlóak több száz vagy több ezer évnyi jövedelmével ér fel. (Az évek száma értelemszerűen a vagyon...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|06|19
Hosszas fejtörés után választottam e heti témául Lukács László pénzügyminiszternek egy interpellációra adott válaszát. Nem azért törtem a fejem, mintha averzióm volna a parlamenti élet korabeli jelenségeivel, hanem mert a keddi...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|06|14
Ha nyár, akkor nyaralás: pihenés, üdülés, szabadság, fürdőzés, túrázás, evezés, manapság még feltöltődés is annak, aki teheti. 1910 nyarán „szétszaladtak a kormány tagjai”, úgy látszik tehát, ők tehették. Cikkírónk nemhogy...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|06|08
Szeretem olvasni ezeket a néha patetikus című régi cikkeket. Most például megfogott az, miként képes a saláta diadalt aratni. Mert ugye a nándorfehérvárit mégis csak marcona harcosok érték el, akikért ugye még a harang...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|04|27
Szó, mi szó, amikor elolvastam erről a körmönfont adótervről szóló cikket, tényleg éreztem a múltat, ám egy régebbit. A középkor pénzéhesei tudtak kitalálni mindenféle okot adóztatásra, főleg ha újabb harcot...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|04|27
Ritkán járok már vonattal. Hozzám nőtt az autó. De Pestre BKV-sztrájk idején nincs kedvem autózni. Úti célunk közel a Nyugatihoz. Irány az állomás. Vasutas sztrájk utáni visszarendeződési állapot. Senki nem tud semmit....
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|04|27
Tisztelt Felebarátaim! Álljatok fel most a világot elétek hozó billentyűzettől egy egyperces néma főhajtásra gróf Apponyi Albert tiszteletére, mikor az ingyenes népoktatásról szóló törvényjavaslatról olvassátok a korabeli tudósítást. Ebben a kakaóbiztos számítógéppel vezérelt érintőképernyős...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|03|24
Felüdített, amikor ráleltem ennek a „kincseket érő piczinyke czikk”-nek lelkes bemutatására 1908-ban. A mindössze ötbetűs, de fogalommá vált és „amerikai módon rohamosan világeseménynyé fejlődött, nagyszerű gyógyszer” magyar szellemi termék. Feltalálásával ráadásul...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|03|24
Az ember óhatatlanul párhuzamot von, amikor elolvas egy-egy régi újságcikket. Eljátszik a gondolatkísérlettel, mi lenne, ha ma …? Mi lenne például, ha így elevenedne meg „Budapest utczai élete”, és a...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|03|02
Kezembe veszem az ujságot. Tiltakozó gyülés itt, tiltakozó gyülés amott, panasz, sóhaj kel minden ajkon. Miért? (Ez a három mondat lehetne egyéni hangú helyzetjelentés bevezetője. Lehetne moralizáló vagy humanitárius elemzésé is. Lehetne...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|02|26
A huszadik század első évtizedének anyagaiban még a szemlélődőnek is feltűnik, hogy sok a sztrájk. Sztrájkolnak a szemetes fuvarosok, a munkások az ipar szinte minden területén. Óriási megmozdulás a vasutasoké...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|02|26
„Az országszerte megindult nagy iparpártoló mozgalom a tulipán jegyében szép reményekre jogositóan fejlődik.” A Tulipánkert megteremtése nemes és hazafias. Gyengéd női lélekre vall. A magyar hölgyek szövetkezése özv. gróf Andrássy Tivadarné...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|02|15
Minden teketória, felvezetés, maszatolás nélkül kijelentem, hogy a fenti kérdés ezrével hangzik el országszerte. Igény szerint behelyettesíthető bármely szakmára, amelyet az OKJ nyilvántart, s még azon túl is. Az aranykezű mester...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|02|15
Budapest világvárossá vált. Ezt olvassuk a történelemkönyvekben a századfordulós eseményeket, változásokat tanulmányozva. Világvárosnak lenni két századforduló körül nagyon más. De mintha azokban a békebeli években is visszakívánkoztak volna a városlakók...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|02|13
Az országgyűlési tudósításokban mély emberségről tanúskodó kormányzati magatartás bontakozik ki: „Tallián Béla földmivelésügyi miniszter beszédében első sorban az inségről elterjedt hirekről szólt. [...] Nem fogok elmulasztani semmit, hogy a fenyegető...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|01|20
Meglepett a márciusi híradásban a székelyek kivándorlásáról szóló első két mondat: „Eddig a székelyek Romániába mentek át munkára, ahonnan könnyen hazatérhettek. Most már ők is Amerika felé fordultak.”  Nem mintha nem vettem...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|02|10
Az adófizetők (pontosabban adóalanyok) körében a közel 20 éves össznépi társasjáték kiválóbbnál kiválóbb trükkökkel ajándékozta meg a „Hogyan ne fizessünk adót?” kérdésre választ kereső honfitársakat. A folyamatos bújócska gépezetébe időnként...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|02|03
Minden idők örökzöldjeiből mára ez jutott. Az emberi természet egyes vonásai öröktől fogva vannak, s ha a létezés eddigi logikájával próbálunk következtetést a jövőre levonni, megállapítani csak azt tudjuk, hogy...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|02|03
A századforduló körüli éveket a vasútépítési láz (is) jellemzi. Meglepően gyakran, szinte lapszámonként olvasható híradás átadott új vonalakról, leginkább helyi érdekű vagy ipari vasútról. Ha átadásokról éppen nem olvashatunk, akkor legalább...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2007|11|24
Nincs új a Nap alatt, vagy ahogy Miska barátunk mély bölcsességgel interpretálta: „Apám, itt már minden ki van találva!” Bár a nagy baráti összejövetelek régen voltak (mintha ma senki sem érne rá...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2007|11|24
Ó, azok a boldog békeidők! – fut át agyamon, miközben olvasom a névtelenségbe burkolózott, ám igazi médiaszemélyiség benyomását keltő valamikori Bozsik gazda agrártanácsait.  Megjelenik előttem az elkékült tarajú szárnyasjószág, amint a...
Szerző: Szabóné Fricska Anna
2008|01|12
Bor, búza, szalonna égnek fő adománya. Eleink ezzel a közmondással fejezték ki a bor, a búza és a szalonna mindenek felett való értékét. Ha e javakból kevés volt, az élet...
Újdonságok
2018.01.14. - 10 éves a Huszadik Század!
2018.01.14. - 10 éves a Huszadik Század!
Kedves Olvasók! 10 éve jelent meg először a huszadikszazad.hu! Látogatóink akkor egy új, addig nem látott online formátummal találkozhattak az Interneten! Sok idő telet el azóta és portálunk továbbra is töretlenül szolgálja Olvasóink ismeretbővítés&eacu...
DÍJAINK
Az év honlapja 2010 eFestival 2010
Páholy
Sorscédulák a nagy háborúból (Cseke Gábor olvasónaplója) Az Ismeretlen Katona halálát ismerős politikusok okozták.                                        (Juhász Gyula)   Két nagyapám volt. Mint általában mindenkinek. Ma már egy sincsen, s emlékük is egyre halványabb. Ágyban, párnák...
Cseke Gábor olvasónaplója   Már nem emlékszem, sírtam-e akkor, de hogy meg voltam rendülve, az egyszer szent. Hogy is ne lettem volna, amikor egész környezetünk, iskolától az otthonig tele volt tapétázva a...
2013|08|01
A népeket, etnikumokat, fajokat megcélzó anekdotizálás, bár sok esetben érzékenységet sértő, túlzó és igazságtalanul általánosító, mint minden summás ítélkezés, ami figyelmen kívül hagyja a valóság árnyait-fényeit, kétségtelenül tartalmaz a maga...
Fórum
Nády Árpád
2018-03-26 21:46:50
()
huszadikszazad.hu (robot)
2018-02-04 09:26:07
()
huszadikszazad.hu (robot)
2018-02-04 09:25:56
()
huszadikszazad.hu (robot)
2018-02-04 09:25:33
()
huszadikszazad.hu (robot)
2018-01-28 12:31:06
()
huszadikszazad.hu (robot)
2018-01-28 12:26:10
()
huszadikszazad.hu (robot)
2018-01-28 12:23:23
huszadikszazad.hu (robot)
2017-07-18 14:17:09
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98