Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1902 | Május

A honvédelmi költségvetés vitája

A honvédelmi miniszterium költségvetésének vitáját a képviselők ápril 29-ikén kezdték meg.

 

Tóth János, a függetlenségi Kossuth-párt részéről szól. A külön magyar hadsereget követeli. Fölemliti, hogy mikor báró Fejérváry honvédelmi miniszter Horánszkynak miniszterré történt kinevezésekor beadta lemondását, a király márczius 17-ikén kelt kéziratban hivta föl, hogy állását tartsa meg, s ezt a levelet, mely magánlevélnek látszik, a hivatalos lap nyilvánosságra hozta. Miért? Mint hivatalos okiratot a miniszterelnöknek kellett volna aláírni. A levél nem is Fejérváryhoz, a miniszterhez volt czímezve, hanem a táborszernagyhoz, a felség alárendeltjéhez. Ezek szerint Fejérváry nem tartozik felelősséggel a nemzetnek.

 

Széll Kálmán miniszterelnök: Nem is volt lemondás! Tóth János azt fejtegeti tovább, hogy a honvédség, melyre a nemzet annyit áldozott, a közös hadseregbe illesztett rész, melynek költségeit Magyarország fizeti. 1868 óta a honvédségre 370 millió koronával többet áldoztunk, mint Ausztria a maga honvédségére, a Landwehrre. A hondvédség tisztikarába a közös hadsereg tisztjeit osztják be, azok nyugdija minket terhel. Ezek a tisztek letették a honvédségi esküt?

Fejérváry báró: A kik a honvédség kötelékébe tartoznak, igen, a kik nem tartoznak, egyelőre nem. (Zaj a szélsőbalon.)

Tóth János: No lám! Hát ezek mégis csak közös hadseregbeli tisztek!

Fejérváry Géza báró: Magyar honvédparancsnok alatt. Tóth János: Harmincz ilyen vezérkari tiszt van a magyar honvédségnél és ezek fölött a közös hadügyminiszter rendelkezik. A törvény nem biztositja a hovédelmi miniszternek azt, hogy a közös hadvezetésbe befolyjék. Az egész honvédség germanizálódik. (Zaj.)

Nessi Pál: Szégyen! Gyalázat!

Fejérváry Géza báró: Nem ért hozzá! Fogalma sincs róla. Előbb tanulja meg a dolgot, azután szóljon közbe. (Zaj.)

Kubik Béla: Tessék rendreutasítani a minisztert. Rendre, rendre! (Zaj.)

Tóth János elmondja, hogy a honvédtisztképzőben hetenként két napon csak németül beszélhetnek a növendékek és minden második órán németül adnak elő. (Zaj.) Lovassági iskolába is Ausztriába megy a honvédtiszt és a honvédség élelmezési tisztjeinek, ha bizonyos rangfokozatot akarnak elérni, Bécsben kell látogatniuk az élelmezési előadásokat. Végül kijelentik hogy erre a honvédségre pártja a költséget meg nem szavazza. (Zajos helyeslés s szélsőbaloldalon.)

Széll Kálmán miniszterelnök a királynak Fejérváryhoz intézett kéziratáról azt mondja, hogy lemondás nem történt, lemondás elfogadásának vagy el nem fogadásának kérdése tehát egyszerűen nem forgott fönn. Csak az történt, hogy Fejérváry azzal a gondolattal foglalkozott, hogy esetleg beadja lemondását és ebben a dologban intézett a király, nem a miniszterhez, hanem Fejérváry báróhoz egy iratot, melynek ellenjegyzése nem is lett volna helyén. És az irat a hivatalos lap nem hivatalos részében jelent meg. (Helyeslés jobbról.)

Rákosi Viktor örömmel látja, hogy a miniszter fölépült betegségéből, valamint lelki gyönyörüséggel olvasta mindennap az ujságban, hogy Fejérváty báró a javulás utjára lépett. (Nagy derültség.) Most azonban látja, hogy nem lépett a javulás utjára. (Derültség.) Ne csodálkozzék tehát a miniszter, ha most már nem jár az ellenzék lábujjhegyen, mert hála Istennek, ismét harczképes. (Tetszés.) A miniszterben két lélek van: a miniszteri és a táborszernagyi. A miniszteri lélek haptákban áll a táborszernagy előtt. A királyi kézirat bizonyítja, hogy oda fent meghallgatják. Mondja meg hát egyszer odafönn az igazat. Mondja meg, hogy az önálló magyar sereg a 67-es törvénybe nem ütközik. Különös dolog, hogy azt akarják, hogy a nemzet tanuljon meg a dinasztia kedvéért németül, és nem a dinasztia tanul meg a nemzet kedvéért magyarul. (Zajos helyeslés a szélsőbalon.)
Báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter: Magyarország érdeke követeli, hogy Ausztriával együttes hadserege legyen, a melylyel az európai hatalmak közt meg tudja állni helyét. Csodálkozik azon, hogy miképen lehet azt képzelni, hogy a honvédséget más módon, más szellemben neveljék, kezeljék, mint magát a hadsereget. Azt csak nem kivánja az ellenzék, hogy a honvédséget forradalmi szellemben neveljék. Azt mondták, hogy a magyar honvédséget bekebelezi a hadügyminiszter a közös hadseregbe. A tábornoki kar közös, de a csapatok vezetését honvédtisztek végzik. Kérem tessék törvényt hozni erre. A vezérkari tisztek, ha a honvédséghez vannak beosztva, annak fegyelme alatt állnak.

Kubik Béla: Ezek nem is tettek esküt a magyar alkotmányra!

Báró Fejérváry: Rátér a német nyelvnek a honvédségi iskolákban való tanítására. A hortobágyi csikósnak elég lehet a magyar nyelv tudása, de intelligens embernek javára válik a német nyelv. Rátkay László: A magyar országházban mer igy beszélni. (Zaj.)

Eötvös Bálint: Vilmos császár malmára hajtja a vizet ilyen beszéddel. Hiszen majd eljöna Hohenzollern, akkor jó lesz a magyar. (Zaj.)

Báró Fejérváry Géza: Azt kivánják, hogy élelmezési raktárakat állítsunk fel. Szivesen; de ez sok pénzbe kerül. Szemere Miklós a czéllövészet begyakorlásával sürgeti; tettek már erre nézve kisérletet, de a kiadott fegyvereket elromolva, megrozsdásodva, eredmény nélkül kapták vissza.

A kétévi szolgálatra nézve megjegyzi, hogy a magyar nehéz fegyelemre szoktatni. (Ellentmondások. Fölkiáltások: A boerok nem tanultak eintzelmarsot!) Két év egyelőre kevésnek látszik a kioktatásra. De gondolkoznak már azon, hogy aratás idején a földmivelőket szabadságolják. A német nyelvről kijelentik, hogy nem a dinasztia követeli.

Rákosi Viktor: Hányan tudnak magyarul a dinasztia tagjai közül?

Báró Fejérváry Géza: Nem tudom az arányt. Itt is nagy változás történt már. A Gotterhalteról szólva kijelenti, hogy a szövege hazafias, dallama nagyon szép.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


HIRDETÉS
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A munkanélküliek gyülése A munkanélküliek gyülése
A vas- és fémmunkások szövetsége a Thököly-uti helyiségében vasárnap...
A Wekerle-kormány gazdasági programja A Wekerle-kormány gazdasági programja
Felhatalmazást kérünk továbbá az állami bevételek igénybe vehetésére,...
Divatos apróságok Divatos apróságok
Letünt már az óriás nőikalap divata a dárdának beillő hosszu...
Futárok, énekmondók... haditudósítók Futárok, énekmondók... haditudósítók
A haditudósítás világ- és magyar viszonylatban egyaránt, igen nagy és...
Közel Leningrádhoz Közel Leningrádhoz
A német hadijelentések szerint az északi hadsereg élcsapatai...
Ladányi Gedeon (MAC), a gyorskorcsolyázó bajnok Ladányi Gedeon (MAC), a gyorskorcsolyázó bajnok
Gyorskorcsolyázó versenyt ily nagy érdeklődés még nem kísért nálunk,...
Visszaélések az állami szubvenciókkal Visszaélések az állami szubvenciókkal
Nem uj dolog és nem egyszer irtunk már arról, hogy az iparfejlesztés...
Bethlen ujév napján Bud pénzügyminiszterrel tárgyalt az uj költségvetésről Bethlen ujév napján Bud pénzügyminiszterrel tárgyalt az uj...
Bethlen miniszterelnök az ujévet Budapesten töltötte és szombaton és...
Az 1907/8. évi termés Az 1907/8. évi termés
A földmivelési minisztérium által közzétett kimutatás alapján számot...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98