Dtum
Login with Facebookk
1902 | Május

A közös külügyminiszter értékelése a külügyi helyzetről

Az osztrák delegáczió költségvetési bizottsága már május 7-ikén délután összeült báró Chlumeczky elnöklete alatt. Gróf Goluchovsky külügyminiszter ekkor tette meg előterjesztését a külügyi helyzetről. A miniszter elterjesztésének lényege ez:


A monarkhia külügyi viszonyai minden tekintetben kedvezők és megnyugtatók. Minden államhoz barátságos és bizalomgerjesztő a viszonyunk. A hármas-szövetség 1903 májusában lejár. Teljes értékben való föntartása mind a három kormány határozott szándéka. A szövetség jövőre is a békét fogja szolgálni. Ugyanez a czélja van a vele szemben álló orosz-franczia szövetségnek is. Oly természetüek e szövetségek: hogy lehetővé teszik, hogy egyik szövetség valamelyik tagja a másik szövetség valamelyik tagjával saját érdekükre külön egyezményt létesitsenek, a minő az olasz-franczia és a magyar-osztrák-orosz egyezmény. Az utóbbira az 1897. évi pétervári megbeszélés vezetett.

 

Ama percztől kezdve, melyben meg volt állapítható, hogy a közel Keleten sem mi, sem Oroszország nem törekedünk önző czélokra, vagy épen területi előnyökre, természetes következménykép meg kellett szünnie a bizalmatlanságnak, mely a két birodalomnak egymáshoz való viszonyára éveken át nyomasztólag hatott és helyet adnia a jelenlegi kedvezőbb hangulatnak. A szentpétervári megállapodásnak lényeges eredménye a kölcsönös kötelezettség: nem tenni s nem engedni meg semmi olyast, a mi közel Keleten elfoglalt paritásos állásunk egyensulyát megzavarhatná. Ennek folytán az egyes Balkán-államok belügyeibe való mindenféle beavatkozás a legszorgosabban kerülendő, hatályosan elejét vegyük minden kisérletnek, mely arra irányulna, hogy befolyási körök támadjanak, melyek utóvégre is a közöttünk és Oroszország közötti surlódási felületeket csakis növelhetnék.

E közeledés máris sok ellentétet simitott el köztünk és Oroszország közt s lehetővé teszi, hogy szoros összetartásban, egyesült erővel léphetünk föl a balkáni veszélyek ellen, a mi azért nem fölösleges, mert Európa e viharfészkében az állapotok sok kivánni valót hagynak hátra: a forradalmi bizottságok szüntelen erősbödnek s a török részen semmivel sem javultak a régi visszás közigazgatási állapotok. Ugy a részünkről, mint Oroszország részéről ismételt figyelmeztetés akadályozta csak meg a veszélyek kiélesedését, de lehűtőleg hatott Törökország fegyveres készenléte is.

 

Mindazáltal földrészünk eme pontján a dolgok állása igen barátságtalan képet mutat, a miért is azokat a mi tartományunknak, mint az orosz kormánynak, melyeket az ottani események első sorban érdekelnek, egyetértőleg nagyon következetes elbánásban kell részesitenünk. Monarkhiánk és Oroszország törekvésének, hogy a Balkánon a rendet fentartsák, Törökország csorbitatlan épségét biztositsák, föltételei vannak, az, hogy Törökország a viszonyok orvoslására kielégitő intézkedéseket tegyen: a lázadó törekvések ellen megfelelő erőkifejtést alkalmazzon, de egyszersmind megszünjenek az erőszakosságok és kegyetlenkedések, melyek a titkos bujtogatók malmára hajthatnák a vizet. Ily szellemben mozogtak a már ismételten is az orosz kabinettel együtt a portához intézett fölszólalásaink.

Megemlékezik a miniszter a román királyság haladásáról. Románia követése méltó példa, nem egy fiatal államnak szolgálhatna a józan politika mintaképéül.
A balkáni államoktól megkivánjuk, hogy kifogástalan magaviseletet tanusitsanak nemcak velünk szemben, hanem külföldi viszonyaik minden terén is és reméljük, hogy nem fognak minket meggondolatlan és gyanus lépésekkel abba a kellemetlen helyzetbe hozni, hogy barátságos és jóakaró gondoskodásunkkal a jövőben sokkal fukarabban kelljen bánnunk.

A kereskedelmi politikában az a másfél év, mely minket a jelenlegi kereskedelmi szerződések megyünésétől még elválaszt, tevékenységünket teljes mérvben igénybe fogja venni. A megujitásokra irányuló tárgyalások nem egy nehézségbe ütközhetnek, mégis ezek némi jóakarat mellett legyőzhetők és végtére is oly megegyezésre fognak vezetni, a mely az összes feleket kielégiti. Remélhető, hogy az itt tekintetbe jövő különböző államok gazdasági körei belátást és mérsékletet tanusitanak, másfelől pedig, minket illetőleg, a monarkhia két állama között teljes összhang uralkodjék, mert csak igy léphetünk fel a külfölddel szemben erőteljesen. Elkerülhetetlen feltétel erre a gazdasági kiegyezés Magyarország és Ausztria között.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Orosz szökevények Budapesten
Két orosz tartalékos katonaszökevény, kik Románián át Magyarországra...
Magyarország – Olaszország 2:1 (1:1) Magyarország – Olaszország 2:1 (1:1)
Vasárnap már a kora esti órákban ezer és ezer sportrajongó sietett a...
A borzalmas július 1-e A borzalmas július 1-e
1916. július 1-én a Somme-nál rohamozó brit hadosztályok egyetlen nap...
Az aeroplán-kocsi Az aeroplán-kocsi
Állandó a törekvés abban az irányban, hogy a repülőgépeket ne csak...
Mint a sas, úgy repült Sigmund Ruud a svábhegyi síversenyen Mint a sas, úgy repült Sigmund Ruud a svábhegyi síversenyen
A vasárnap reggeli hóesés, amely pompás fehér hótakaróval borította...
Részvénytársasági hírek Részvénytársasági hírek
A Palics-fürdő kiépitésére létesitendő részvénytársaság ügyében arról...
A budapesti aviatikai meeting A budapesti aviatikai meeting
Amidőn a sorokat írjuk, már az aviatikai meeting hatodik napjánál...
A külföld a boszniai helyzetről A külföld a boszniai helyzetről
Az egyik tekintélyes konstantinápolyi ujság, az „Ikdám”,...
A Gerenday - emlékverseny A Gerenday - emlékverseny
Igaz ünnepe volt a magyar birkózó sportnak a vasárnap és hétfőn...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98