Dtum
Login with Facebookk
1902 | Szeptember

Délszláv konfliktusok

Furcsa világot vet a sokat hangoztatott szláv testvériségi érzelmek őszinteségére a Zágrábban végbe ment szerb üldözés, melyet, miután sokan megsebesültek és tetemes vagyon elpusztult, csak a legerélyesebb intézkedésekkel lehetett elfojtani.

 

A nagy szláv népcsaládnak tagjai; az orosz, a lengyel, a cseh és morva, a tót, a szerb, a horvát, a szlovén, a vend, a montenegrói, a bolgár és bosnyák. Ezek közül legközelebbi rokonságban áll egymáshoz épen a szerb és horvát, kiknek nyelvük ugyanaz s történeti multjuktól eltekintve alig van köztük más különbség, mint hogy a horvátok római katholikusok és latin betüket használnak, a szerbek pedgi nagyobbára görög-keletiek és a cyrill irással élnek.

 

Nyelvre nézve a szerbekhez, vagy ha ugy tetszik, a horvátokhoz tartoznak a bosnyákok is, a kik vallásra nézve részint katholikus, részint görög-keletiek, részint pedig mohamedánok. A bosnyákokat a horvátok ugy tekintik, mint horvátokat, a szerbek viszont fennen hirdetik, hogy a bosnyákok tiszta, valóságos szerbek. S ezen esett most tulajdonképen a zágrábi zavarodás is, mely verekedés volt a még el sem esett medve bőrére, a mely medve aligha is fog valaha olyan módon bőrével adózni, a mint ezt a nagyokat gondoló szerb és horvát tulzó hazafiak magukban szép csendesen elgondolják.

A szerb túlzóknak legszebb álmuk egy nagy Szerbia, a melynek kikerekitéséhez egyebek közt Boszniára is szükség volna, a túlzó horvátok ábrándozásainak zavaros ködéből meg egy nagy Horvátország messze kiterjedő határai csillannak fel, a mely határokon természetesen belül kellene esni Boszniának is. Hogy Bosznia nagyon is erős kezekben van s hogy még tán a bosnyákoknak is lehetne valami szavuk a dologhoz, arra egyik fél sem gondol, hanem a teljesülhetetlen ábrándképért annál jobban gyűlölik egymást. Ujságjaikban már régóta marakodnak, gyülik a méreg, a boszúság, mely ime most Zágrábban korlátot szakitott, mint mikor a sokáig elfojtott gőz szétveti a kazánt.


Csak ez magyarázza meg a váratlan kitörést, melynek közvetlen okozója egy hirlapi czikk volt, a milyenre rendes körülmények közt ügyet sem szokás vetni. Ugyanis egy horvát dalegylet jubileuma alkalmából hódoló táviratot küldött az uralkodóhoz, állitólag - a mit ugyan később hivatalosan megczáfoltak, - a „horvát király”-hoz czimezvén táviratát, melyet egy pár Zágrábban levő bosnyák származású dalegyleti tag is aláirt. Ennek a hirére mérges czikket irt egy belgrádi lap, keményen tiltakozván Bosznia horvát volta ellen. Ezt a czikket átvette s gunyos megjegyzésekkel kisérte egy Zágrábban megjelenő szerb ujság, a mire aztán rögtön kitört a zenebona, világosan feltárván azt a nagy ellentétet, mely a két szláv testvérnép közt fennáll.


De képét mutatta ez a villongás annak az állapotnak is, mely beállna, ha egykor bekövetkeznék a déli szláv tulzók leghőbb óhajtása: az európai török birodalom bomlása s osztozásra kerülne a sor. Hiszen lám, még csak ábrándokat, messze csillogó délibábot hajhásznak s már sem tudnak megegyezni. Pedig ott volnának még a bolgárok, görögök, kláhok, stb. a kik mind magukénak szeretnék ugyanazon darab földeket. Szóval örökös marakodás, vérengzés származnék a netaláni osztozásból. Ilyen állapotot pedig Európa nem türhetne s a nagyhatalmak bölcseségét bizonyitja, hogy a mostani állapotot, mint minden hiányai mellett is legjobbat –fentartani komolyan el vannak tökélve.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
A közös hadsereg tábori pilótái A közös hadsereg tábori pilótái
Jóval későbben, mint a többi nagyhatalmak, de azért még el nem késve,...
Szent István-napi repülőverseny Szent István-napi repülőverseny
A budapesti Szent István-napi repülőverseny nagy sikerrel, de két...
Iparvállalatok kényszertársulása Iparvállalatok kényszertársulása
Szterényi József kereskedelmi miniszter leiratot intézett az...
A távoli szekerek - Ady Endre A távoli szekerek - Ady Endre
A Hold egy óra mulva jön föl S a nagy országút verett, Városba...
Nem rejtély többé a titokzatos hatodik érzék Nem rejtély többé a titokzatos hatodik érzék
Nyolc emberi érzéket fedezlek fel eddig. Hiába tanultuk meg az...
Rövidek Rövidek
Vasárnap délelőtt Esztergomban díszes ünnepély keretében avatták föl...
Óriás- és törpe-csillagok fölismerése a szinképből
Óriás- és törpe-csillagok fölismerése a szinképből. Óriás-csillagok...
Papp Béla kivégzése
Papp Bélát, a testvérgyilkost, nov. 22-ikén kivégezték Szatmáron....
Cselédbajok Cselédbajok
Hogy a drágaság a cselédbéreket is megduzzasztotta, - az talán még...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98