Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1906 | Október

Oroszországi állapotok

Az alkotmányos demokraták vagy kadettek pártja, a mely a birodalmi dumának julius 21-ikén bekövetkezett feloszlatása után a finnországi Vyborgba menekült és ott rövid tanácskozás után hirhedt kiáltványát megfogalmazta és kibocsátotta, a napokban újra tanácskozásra gyűlt össze, ugyancsak Finnországban, Helsingforsban, miután az orosz kormány elég tapintatlanul, nem engedte meg neki az orosz földön való tanácskozást. Ez a párt, a mely magában egyesíti mindazokat, a kik Oroszországban a két szélsőség: a reakczió és a forradalom között foglalnak helyet, ezúttal saját érdekében a saját ügyéről tanácskozott és határozott.


A vyborgi tanácskozás nem hiába oly rövid ideig tartott és rendkivüli viszonyok között, úgyszólván elhamarkodva határozott, ezt a pártot egész multjával ellentétben oly ferde helyzetbe szorította, a melynek előnyeit a jelenlegi kormány sietett a képen kiaknázni, hogy a párt tagjainak politikai szereplését a jövőben lehetetlenné tegye. A vyborgi kiáltvány után, a melyben a párt a passziv ellenállást kimondotta és a népet az adó és a katona-állitás megtagadására szólította, nem mondhatta többé magáról a párt, hogy a békés kibontakozást és az erőszak nélkül való átalakulást tűzte ki feladatául. Azzal a kiáltánynyal a kadettek a forradalmi irányhoz csatlakoztak, a mely irányt pedig előbb határozottan kárhotattak.

 

A passziv ellenállás Oroszországban nem azt jelenti, a mit más czivillizáltabb nyugateurópai államokban; Oroszországban ez az anarchiát, a törvényes rendnek teljes felbomlását jelentette. Az orosz nép még nem képes az ilyen állapotnak a jelentőségét felfogni és mérlegelni. Az a nép, a mely az adó és katonaszolgáltatás kötelezettségét első és legszentebb kötelességének, legfőbb feladatának tartja; a mely azt hiszi, hogy csak azért van a földön, azért küzd, nyomorog, hogy a czár atyuskának adót és katonákat adjon, mert ez az isten rendelése: ha egyszer arra a tudatra jó, hogy ennek nem épen szükséges így lennie, akkor és a nép méltán azt hiszi, hogy a világ rend felbomlott és hogy nincs többé semmi rend, semmi törvény, csak egy nagy khaosz és annak végén a nihil.

Ennek az állapotnak a gondolatától méltán visszarettent midnenki, akinek hazája, jóléte csak némileg is szivén fekszik. Nem a szélsőségek; a reakczió és az anarchizmus ijedtek meg ettől az állapottól, mely azoknak szintén kapóra jött, mert erőszakos fellépésüket igazolta; hanem megijedtek mindazoknak a jobbérzésűek, a kiknek még van valami veszteni valójuk. Ez a körülmény indította arra a Helsingforsba tanácskozásra gyűlt kadetteket, hogy jóvá tegyék a julius 23-ikán elhamarkodva hozott határozatukat s visszatérjenek arra a helyes útra, a melyről őket az önkényuralom erőszakos follépése letérítette. Nem volt most könnyű dolog az elkeseredett kedélyeket lecsillapítani és megnyugtatni. Sok keserű vita, vádaskodás, szemrehányás hangzott le a tanácskozás alatt.

 

A párt önmagában, legjobb tagjaiban meghasonlott és három árnyalatra oszlott. Voltak vagy százan mérsékeltek vagyis olyanok, akik úgy a vyborgi manifesztumot, mint annak következményét, a passziv ellenállást most nem tartják időszerűnek; voltak továbbá vagy harminczötven, radikálisok, akik a passziv ellenállást nemcsak helyeslik, hanem annak azonnal való végre végrehajtását követlik, és végül ugyancsak harminczan-negyvenen lehettek azok, a kik az ellenkező végletbe esvén, úgy a manifesztumos, mint a passziv ellenállást alapjában véve nagy politikai baklövésnek tartják és határozottan kárhoztatják.


Mind a három pártárnyalat megmaradt a saját álláspontja mellet és csak olyan előkelő és nagy tudású s tekintélyű párttagoknak sikerült az ellentéteket némileg elsimitani, mint Miljukov tanár és a lelkes Petrunkievics önfeláldozásának sikerült végre a csütörtöki záró ülésen egy határozati javaslatot elfogadtatni, a melynek értelmében a párt a vyborgi kiáltványt – úgyszólván – visszavonja, a mennyiben a passziv ellenállás keresztülvitelét most nem tartja időszerűnek. E helyett azonban előkészíti, kitanítja a népet a passziv ellenállás jelentőségére, úgy, mint a bekövetkezendő választásokra. Programmul pedig egyelőre az első birodalmi dumához intézett trónbeszédre adandó választ tűzte ki.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A_Duma_tagjai_a_vyborgi_palyaudvaron A_Duma_tagjainak_tanacskozasa_a_viborgi_erdoben
HIRDETÉS
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Fenyő László - Harminc Fenyő László - Harminc
Ömölj szeszes szél, tevékeny férfikor! Nyugágyon fekszem, kezeim...
Speer számadatokat mondott, Göbbels nagy beszédet tartott Berlinben Speer számadatokat mondott, Göbbels nagy beszédet tartott Berlinben
Szombaton a berlini Sportpalotában a nemzeti szocialista párt nagy...
Háti zsákban hordozható szikratáviró-berendezés Háti zsákban hordozható szikratáviró-berendezés
Igen elmés, könnyen szállítható és a gyakorlatban is igen jól...
A hadianyag szétosztása A hadianyag szétosztása
Általános érdeklődés tárgya az a kérdés, miképpen kerülnek...
Interju a hivatallal, ahol Budapest erdőire vigyáznak Interju a hivatallal, ahol Budapest erdőire vigyáznak
Budapest székesfőváros közönségének legnagyobb szociális áldása a...
A bolgár királyné a magyar és osztrák sebesült tiszteknél A bolgár királyné a magyar és osztrák sebesült tiszteknél
Eleonora bolgár királyné Nadesda és Eudoxia királyi herczegnők...
A Hősök emlékversenyének első része a tőrvívás A Hősök emlékversenyének első része a tőrvívás
A tőrverseny győztese: Tóth Péter dr. (MAC) Kedden délután kezdődött...
Aviborgi és helsingforsi nemzetközi birkozóverseny Aviborgi és helsingforsi nemzetközi birkozóverseny
A magyar lapok rövid, távirati stilusban már hírt adtak viborgi...
Eltünt hadiléghajó Eltünt hadiléghajó
A francziákat nagy szomorúság érte. A „Patrie” nevű...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98