Dtum
Login with Facebookk
1907 | December

Az Erzsébet királyné emlékmúzeuma

Általános örömöt keltett a hivatalos lapban Szent Erzsébet napját megelőzőleg megjelent királyi kézirat, a magyar miniszterelnökhöz intézve s megemlékezve boldogult Erzsébet királynénknak Magyarország iránt mindenkor tanusított nagy szeretetéről, a boldogult királyné emléktárgyait a nemzetnek ajándékozza, leltárszerűleg a Magyar Nemzeti Múzeumba rendeli bekebeleztetni s befogadásukra a budai királyi várakban a szükséges helyiségeket berendeztetni kivánja.

 

Ehez az alapítványhoz járultak a Gizella bajor királyi herczegné és Mária Valéria főherczegné által már korábban ajándékozott s eddig a Nemzeti Múzumban örzött, valamint általuk most átadott, úgyszintén a Ferenczy Ida felolvasó hölgy s gróf Festetics Mária és gróf Sztáray irma udvarhölgyek által adott emléktárgyak, a melyek összesen két termet töltenek meg.


Itt adjuk az Erzsébet királyné emlékmúzeum néhány képét, nevezetesen első sorban a király által ajándékozott írószobáját, a melynek egész butorzatát hiven úgy, a hogy a királyné használta itt Budán, átvitték a múzeumba. Itt látjuk iróasztalát teljesen felszerelve, amott a nyugágyat, a melyet a vasuton használt, a midőn Budára jött, hogy itt adjon életet Mária Valéria főherczegnőnek.

 

Ebben a teremben találjuk könyvtárának Mária Valéria főherczegnő által ide áttett több mint kétszáz magyar kötetét, legjobb iróinknak történelmi és szépirodalmi műveit, - a pamlag fölött a hires gödöllői falkavadász társaságnak, ugyanezen társaság által a királynénak felajánlott képét, csupa arczkép, a középen Ő Felségeikkel, amott pedig Benczúr „Mályvák Között” czimű ismert képének eredetijét, a melylyel királyunk kedveskedett felséges nejének.


Erzsébet királyné életének különféle fázisaira legjellemzőbbek azonban azok az emléktárgyak – legtöbbjük Ferenczy Ida ajándéka – a melyek az u.n. múzeumi teremben összegyűjtve nyertek kiállítást; itt először is életnagyságú szobrának mása ötlik szemünkbe, lénye egész megragadó bájával, alakjának mondhatni leányos karcsúságával.

 

Ennek a szobornak fehér márvány eredetijét báró Nopcsa Ferencz, gróf Festetics Mária és Ferenczy Ida a budapesti Erzsébet örökimádás temploma számára készítették. A falakon függő kevés híján 100 arczkép a királynét menyasszony korától kezdve, majd mint tündéri ifju anyát, magyar királynévá történt koronáztatásakor viselt díszruhájában, mint híres amazont lován vágtatva, majd mint gyászoló anyát, végül egy kis fénykép- a melyet pár nappal gyászos halála előtt amateur kapott le – Genfben az utczán sétálva örökíti meg.


Az emlékek néhánya Ő Felségeik 1857.évi első magyarországi körútjára, két aquarel 1866. évi januárban Ő Felségeik fényes bevonulását Budán örökíti meg, néhány tárgy az 1866.évi porosz háború idejére emlékeztet, vízfestmény a koronázást, egy nagyított amateur-fénykép pedig a királynét tünteti fel, a midőn 1897 őszén Budapestet életében utoljára hagyja el.


A koronázás dicsőséges napjaira emlékeztet amaz ezüst szekrényke is, a melyet Ő Felsége a bécsi cs.kir. kincstárból küldött le s a melyben az országos küldöttség a királynénak az 50,000 darab arany koronázási aranyat átadta. A koronázási ajándékot tudvalevőleg a király is, a királyné is az 1848/9-diki honvédsegélyező alapra adták.


Egy szekrényben látjuk ezer apró használati tárgyát, a másokban lovagló szereit s mellette kedvencz lovai képeit azon időkből, a midőn fia korai halála anyai szivét még nem törte meg. Ezután a tragikus eset után többé már nem tette le a gyászt; fekete volt az a magyar díszöltözete is, - Gizella bajor kir. herczegné és Mária Valéria főherczegné ajándéka – a melyben itten utolsó hivatalos szereplésekor, a millennium alkalmával a magyar törvényhozás hódolatát fogadta a király oldalán, könnyekre fakadva Szilágyi Dezső remek szónoklatán.

 

Egy kis üveges szekrény fogadja magában az emlékek legszomorúbbjait; az 1898 szeptember 10-iki gyásznap emlékeit. Sztáray Irma grófnő udvarhölgy ajánlotta fel a múzeumnak azt a kis fekete kabátkát, a melyen még ott van a legnemesebb szivet átjárt gyilkos tőr hasítása, - és egy kis fekete kalapot, a melyet királynénk meggyilkoltatásakor hordott; - a szárított rózsák is ebben a szekrényben Genfből a királyné koporsójáról valók.


Az orgyilkos keze nemcsak felejthetetlen királynénktól fosztott meg, mert benne a magyarság igazi pártfogóját, őszinte barátját, érdekeinek szószólóját is gyászolja, - irott emlékei, saját kezeírása tanuskodnak irántunk táplált érzelmeiről legigazabban. Az, a ki fáradságot nem ismert a magyar nyelv megtanulásában mint ő, a ki oly kéréssel levelez báró Eötvös Józseffel, hogy ez javítsa ki iráshibáit, hogy ez úton is tökéletesbíthesse magát a magyar nyelvben, a ki a II.Vilmos császár itteni híres „moriamur pro rege nostro” toasztja hallatára azzal felel, hogy ilyen nyilatkozat mily jól esik egy magyarul érző szivnek,- annak velünk együtt érzésében nem kételkedhetnénk még akkor sem, ha nem tudnók, mily nagy szerep jutott neki a kiegyezési tárgyalások idején, midőn a vezérlőférfiakkal sűrűn érintkezett s mily döntő befolyást gyakorolt a kiegyezés sikerére.


Erre czéloz báró Eötvös József is az emlékmúzeumban kiállított 1867 nov.25-én kelt levelében, a midőn a királynénak irja, hogy „ a komoly veszélyek már mögöttünk fekszenek.” Azok abban a pillanatban szüntek meg, midőn a magyar király és a magyar nemzet érdekeinek teljes ugyanazonosságát belátták és az Isten meg fogja áldani azt, ki által ez végbement.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
A tengeren túli távbeszélő ügye
A tengeren túli távbeszélő ügyében a múlt napokban Zdvorszky Mihály...
Halálos repülőkatasztrófa érte az albán király esküvőjéről hazautazó újságírókat Halálos repülőkatasztrófa érte az albán király esküvőjéről hazautazó...
Két napja egész Olaszország feszült izgalommal és aggodalommal várta...
Ki lesz az örökké mosolygó Doumergue utóda Ki lesz az örökké mosolygó Doumergue utóda
Gaston Doumergue a francia köztársaság elnöke, most a bucsu mélabus...
Szijj Bálint, a felsőházi tag, az ellenzéki kisgazdavezér Szijj Bálint, a felsőházi tag, az ellenzéki kisgazdavezér
Mojzes János regöcei képviselővel uj párt vonult be a képviselőházba....
Látogatás Eckhardt Tiborék otthonában Látogatás Eckhardt Tiborék otthonában
Újságunk meglátogatta Eckhard Tiborékat várbeli otthonukban, óriási...
Motorcsónak verseny a Müggel-tón Motorcsónak verseny a Müggel-tón
A németek az idén mindent a jubileum jegyében csinálnak. A napóleoni...
Mandarinokat végeztek ki Khinában Mandarinokat végeztek ki Khinában
Pekingben április 10-ikén Bartsch századost, a német második...
Főiskolai birkozóversenyt rendez a MAFC Főiskolai birkozóversenyt rendez a MAFC
Az első főiskolai bajnoki birkozóversenyt a MAFC rendezi április 26....
Groza a román-magyar viszonyról és Erdély sorsáról Groza a román-magyar viszonyról és Erdély sorsáról
A romániai választási hadjárat - mint a román hírszolgálat jelenti -...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98