Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1907 | Június

Ezer év – érczben

Ezer év – érczben
a világ legelőkelőbb társasága most Budapest időzik: nem is valami nagyon fényes helyen, odakün a külső vácziúton, egy nagy gyárnak a raktárhelyiségében. csupa igen-igen nagy úr, a kinek csak a kisebbik tulajdonsága volt az , hogy vezér volt , fejedelem volt, király volt. az ilyesmi nagyon dicsőséges véletlenség: de mégis csak véletlenség. A Napoleonok kevesen vannak a históriában: a legtöbb király úgy lesz király, hogy király fiának születik. Már pedig az, hogy az ember ki fiának születik: nem ő tőle függ. Ezért mondjuk , hogy azoknak az ércz - embereknek odakünn a külső váczi-úton , ez a rangjuk csak a kisebbik. A nagyobbik az , hogy egyebek is voltak, mint csak fejedelmek. Nagy fejedelmek, nagy királyok voltak . Dupla porcziót szereztek maguknak a a legnagyobb dicsőségből, a mi embernek adatik: a halhatatlanságból.
Mert a királyok mindjárt a halhatatlanság számára születnek. A história az anyakönyvük. Belékerül a nevük, ha különben egyebe se volt az életüknek, a mi belékerülhetne. Az egyszerű halhatatlanság tehát az uralkodóknál nem sokat számít. Ki kell érdemelniök még egy másodikat is, hogy csakugyan örökké éljenek.
Azok a fejedelmek , a kik most ott várakoznak egy csapatban a Hungária érczöntő-gyár falai között, mind ebből a második , azaz hogy érdem szerint első csapatból való. Ezer esztendőnek fejedelmei , bölcs és hatalmas uralkodói közül válogatták össze őket: a legbölcsebbeket és leghatalmasabbakat. Messziről jöttek és – még messzibbről. A kit csak egy-kétszáz esztendőnyi távolság választ el tőlünk, az még a legrövidebb utat tette. De ott van közöttük első fejedelmünk, a honalapító Árpád is, a kit ez esztendőnek roppant messzeségéből hozott ide a művész képzelete, hogy érczbe öntött daliás alakját a földi halhatatlanság trónjára emelje.
A Zala György ezredévi emlékének érczalakjai ezek a királyok, fejedelmek, vezérek. Az Andrássy-út végén, a pompás wenue fasorai a liget zöld lomb-tengerébe szakadnak, már évek óta ott áll az íves félkör , közepén az óriási oszlop, tetején a kék levegőben úszó érczangyallal. Ez a félkör lesz az ő trónusuk. Közös trónja a nagy uralkodók egy egész kongresszusának.
A trónus tehát készen van és sokan türelmetlenül nézik , hogy még mindig – üres. Pedig ez a türelmetlenség talán nem is illendő és nem is megokolt. Ilyen nagy uraknak nem szabad zokon venni , ha egy kicsit megvárakoztatnak bennünket: azután meg bizony idő kell ahhoz, a míg ennyi halhatatlanság mind a maga méltó formájába öltözik. Kisebb hibája nem lehet egy szobornak annál, mint ha – lassan készült. Ennél sokkal nagyobb baj lenne az ellenkezője. Ha meglátszanék rajta , hogy elhamarkodták.
Az pedig, hogy az ezredévi emlék szobrai készülnek, sőt nagyobbára már el is készültek, a fotográfiákból nyilvánvaló. Egy sereg nagy fejedelmünk , királyunk várja csillogó érczmezben, hogy egy szép napon bevonuljon az Andrássy-út végére, elborítva az üres kő-trónust a halhatatlanság örök életével. Micsoda példátlanul nagyszerű ünnep lesz az, mikor egy egész sereg nagy királyunk foglalja el egy napon a trónusát! Valóban,.ezer esztendőt kell megérnie egy nemzetnek , hogy egyszer egy ilyen ünnepe lehessen.
Az ezredévi emléket a nemzet emeli Magyarország fennállása ezeréves évfordulójának emlékére, másfél millió korona költséggel. A megbizatást a kormánytól a milleniumi esztendő előtt Zala György kapta meg s 1896-ban készen volt már az emlék mintájával és Gábor arkangyal alakjával. A hatás nagy volt és a kormány minden változtatás nélkül beleegyezett a végleges kivitelbe. Az építészeti részét , a mely már készen áll az Andrássy-út végén, Schikedanz Albert tanárral együttesen tervezték, s ez maga 512 ezer koronába került. A művész évszázadokra szóló, maradandó alkotást óhajt adni hazájának s ezért az építészeti részen nem a modern stilust alkalmazták, hanem a kiforrott renaissance stilust, a melybe a legharmonikusabban illenek bele a nagy méretű bronz-szobrok. A szobor megteremtésében a művészt az az eszme vezérelte , hogy Magyarország ezer esztendős történetét áttekinthetően szimbolizálja ,úgy, hogy a legegyszerűbb ember is megértse és átérezze.
A főcsoportot a vezérek csoportja teszi, a mely az íves oszlopsorok előtt álló talapzatra kerül. A vezérek bejövetelével kezdődik a magyar nép története. A vezérek lóháton lesznek, a hogy bejöttek a hazába. Közöttük karcsú oszlop szökik a magasba; tetején Gábor arkangyal, a ki a pogány magyarokat a kereszténységbe vezérelte. A félkörök oszlopai között áll majd a magyar történet tizennégy legnagyobb királya, Szent Istvántól, Ferencz Józsefig, a kiknek legfontosabb szerepük volt ennek a nemzetnek életében. Magyarázatul mindegyik alatt lesz egy domdorművű kép is a legnevezetesebb mozzanattal, a mely uralkodásuk alatt történt. Az oszlopsorok párkányaira négy nagy alllegorikus csoport kerül. A főoszlop mögött jobbról, a Béke, balról a Háború bigája: a külső szélekre pedig jobbról a Tudás és a Dicsőség . balról meg a Munka és Jólét szobrai. Összesen hatvannál több szobrászati alkotás lesz az emléken , majd mind kétszeres életnagyságban. Ezek közül Zala egy rövid évtized alatt elkészítette mind a két biga-csoportot, a melyek mindegyike négy részből áll, továbbá a másik két allegorikus csoportot, a melyek közül a Tudás és Dicsőség mintájával 1900-ban a párisi világkiállításon már elnyerte a grand prix-t. Most vették át tőle Árpád szobrát s majd mind készek a király-szobrok is. Ezeket Zalán kívül: Füredi Rikárd, Kiss György, Telcs Ede, Sennyei Károly, Popper Szigfrid és Margó Ede mintázták. E mellett közben Zala elkészítette az Andrássy szobrot is és egy egész sereg apróbb szobrot a miket elvégre is meg kellett csinálnia; mert állandóan nem is foglalkozhatott nagyszabású munkájával.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Könyves Kálmán IV .Béla Robert Károly Hunyadi János I.Mátyás I. Ferdinánd III. Károly II.Lipót
HIRDETÉS
Cikk-ajánló
Még egyszer Ausztriáról Még egyszer Ausztriáról
Már nyomták a tavalyi osztrák tapasztalataimat, mikor egy bővített...
6:1 arányban megnyertük a magyar-horvát evezős versenyt 6:1 arányban megnyertük a magyar-horvát evezős versenyt
A MESz szombaton és vasárnap rendezte az első magyar-horvát nemzetek...
Az élet száz év mulva  1. Az élet száz év mulva 1.
Száz évvel ezelőtt nem ilyen volt az élet, mint ma. Egyszerűbben...
A galiciaiak A galiciaiak
Mostanában megint sok szó esik róluk. Ők a kirakati tipusai ama...
A Nyugatmagyarországi liga alakuló közgyülése A Nyugatmagyarországi liga alakuló közgyülése
A Nyugatmagyarországi Liga vasárnap délelőtt tartotta meg alakuló...
Esterházy Pál herceg újabb díjai Esterházy Pál herceg újabb díjai
Esterházy Pál herceg, aki tudományos és művészeti célokra évről évre...
Malomiparunk új világgazdasági szerepe Malomiparunk új világgazdasági szerepe
A magyar malomipar mai helyzete és jövő problémái rendkívül fontosak...
Ékszerbiztositás Ékszerbiztositás
Az Európai Áru- és Podgyászbiztositó Részvénytársaság uj üzletága...
Nemzetközi vívóverseny Nemzetközi vívóverseny
A Magyar Athletikai Szövetségnek az a határozata, hogy ezentúl az...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98