Dtum
Login with Facebookk
1909 | Augusztus

Országos gazdagyűlés Palicson

A Magyar Gazdaszövetség ezidei nagygyűlését junius 23-ikán tartotta meg Palicson.
Az ország minden részéből összesereglettek a magyar gazdák, hogy a magyar mezőgazdaság ügyeit megbeszéljék és hogy tiltakozzanak Bienerth osztrák miniszterelnök és Aehrenthal közös külügyminiszter ama törekvése ellen, a melylyel az osztrák parlamentben a magyar kormány beleegyezése nélkül keresztül akarják vinni a vámpolitikai fölhatalmazási törvényjavaslatukat, annak ellenére is, hogy ez a törvényjavaslat a magyar kormány törvényileg kikötött hozzájárulásához van kötve. A magyar mezőgazdaság érdekeit veszélyezteti ez a törvényjavaslat és a magyar gazdák impozáns egyetértéssel tiltakoztak ellene mai gyűlésükön. 

A gyűlésen képviseltették magukat a miniszteriumok, a gazdasági egyesületek s megjelent azon Mezőssy Béla és Ottlik Iván államtitkár társaságában Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter is. Szabadkán Fernbach Károly főispán üdvözölte a vendégsereg élén a minisztert, Palicson Kembitz Lajos helyettes polgármester. 

A megnyitó-beszédet, a melyet a közgyűlés nagy figyelemmel és élénk tetszéssel fogadott, Darányi Ignácz mondotta. 
– Nehéz napok előtt áll az ország és nehéz napok előtt áll különösen a magyar gazdaközönség is. Vannak dolgok, melyek indokolása nem szükséges, mert ezeket érti és érzi mindenki közülünk. De annyit mégis jelezni kivánok, hogy úgy Ausztriában, valamint minálunk is látunk oly törekvéseket, melyek azon a czímen, hogy az agrárius befolyást kivánják szűkebb mederbe szorítani, azt az irányt támadják meg és kivánják megtörni, melyhez és is tartozom!

Mi nem kivánjuk a másét, de meg akarjuk védeni és meg akarjuk tartani a magunkét!
Mi a mi körünkben és a mi testületünkön csak egy politikát ismerünk és ez az, hogy mi ügyünket a magyar nemzet ügyétől, annak alkotmányától és szabadságától soha el ne válaszszunk és elválasztani ne engedjük s ennek fejében csak egyet kérünk, hiszünk és remélünk minden alkotmányos kormánytól, hogy a magyar földet el ne felejtse, annak érdekét első helyre tegye, annak létfeltételeit politikai érdeknek vagy hatalmi szempontoknak soha fel ne áldozza s állattenyésztésünk, gabonatermelésünk, szőlőmivelésünk és egyéb közgazdasági ágaink fejlődésének megszerzett biztosítékait illuziórusokká tenni ne engedjük.

A mi engem egyénileg illet, én azt az erkölcsi tőkét, a mit gazdatársaim bizalmából szereztem, nem magamnak, hanem a magyar mezőgazdaság önzetlen és objektiv szolgálatában kivánom minden körülmények között gyümölcsöztetni. (Hosszantartó éljenzés és taps.) 

Nyegre László országgyűlési képviselő, Meskó Pál és Nagy Emil fölszólalása után, Pallaviczini Ede őrgróf tette szóvá a külügyminiszternek amaz intézkedését, melylyel a magyar gazdák rovására gazdasági engedményeket tesz a Balkán-államoknak; javasolja, hogy a közgyűlés tiltakozzék ez ellen és a Szerbiával kötendő kereskedelmi szerződés keretében tartsa szem előtt a Magyar Gazdaszövetségnek már ismeretes határozatát. A gyűlés egyhangulag elfogadta a javaslatot. 

Miacsics zágrábi esperes a szerb gazdák nevében üdvözölte a Magyar Gazdaszövetség tagjait és bejelentette, hogy az összes szerb gazdaszövetkezetek csatlakoznak a Magyar Gazdaszövetség által megindított országos mozgalomhoz. 

Darányi Ignácz miniszter ezután megköszönte a résztvevők érdeklődését és berekesztette a gyűlést. Gyűlés után lakoma volt.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Koburg Lujza elszöktetése III. Koburg Lujza elszöktetése III.
A szökés részletei. A 46 éves, már szürkülő haju, de még mindig szép...
A proletárkatonák kiképzése A proletárkatonák kiképzése
A Tanácsköztársaságot védő proletártestvérek nagy lelkesedéssel...
Bécsi közlemény az országgyűlés föloszlatásáról Bécsi közlemény az országgyűlés föloszlatásáról
A bécsi „Neue Freie Presse” február 8-án ezt jelenti a...
Fiaink hazajönnek Fiaink hazajönnek
Végre az első pozitivum, hogy sokat szenvedett fiaink, testvéreink,...
Sanderson Sibylle Sanderson Sibylle
Az énekművészet egyik igazi kitünőségének arczképét mutatjuk be...
A rendőrség két kommunistát tartóztatott le A rendőrség két kommunistát tartóztatott le
A főkapitányságon hosszabb idő óta folytatnak nyomozást egy...
A mai nő tipusa A mai nő tipusa
Abban az időben, amikor Zrinyi Miklós, a költő, élet-hall küzdelmét...
Marathoni futás Budapesten. Marathoni futás Budapesten.
Akármint tiszteljük és becsüljük a Budapesti Athletikai Klub...
Gazdasági Kis Tükör Gazdasági Kis Tükör
Mi ér többet, mint a Rotschild vagyona? Májusi országos eső –...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98