Dtum
Login with Facebookk
1910 | Július

Az indemnitás

Lukács László pénzügyminiszter terjesztette elő az 1910. évben viselendő közterhekről és állami kiadásokról szóló indemnitási javaslatot.

A javaslatban a kormány az egész esztendőre kér indemnitást és a megokolásban jelzi, hogy rendes költségvetést a jelen évre nem fog előterjeszteni; az esztendőnek fele már eltelt, a még hátralevő félévben az 1909. évi állami költségvetés kereteiben akarja a kormány a pénzügyeket intézni.

A törvényjavaslat szövegében ezek vannak:
— A miniszterium fölhatalmaztatik, hogy a magyar korona országaiban az adókra és állami jövedékekre vonatkozó összes — jelenleg fennálló, vagy ezután hozandó — törvényeket, azok időközben bekövetkezhető módosításainak figyelembe vételével, s ideértve az 1908: L. t.-cz. 10. §-ának az országos betegápolási pótadó kulcsának megállapítására vonatkozó határozatát, az 1910. év folyamán érvényben tarthassa, s az ezek alapján befolyó adókból és egyéb bevételekből az állami kiadásokat a következő szakaszban meghatározott módon fedezhesse. 

A kiadásokra nézve az 1909. évi állami költségvetésről szóló 1908: L. t.-cz. határozatai irányadók, felhatalmaztatik azonban a kormány, hogy olyan kiadásokat is fedezhessen a jelen törvény hatályának tartama alatt, a melyek időközben alkotott külön törvények, vagy törvényes intézkedések folytán fedezendők. 

A megokolás fölemlíti a többek közt, hogy az idei évre a rendes költségvetési törvény már alig volna az esztendő vége előtt életbeléptethető, mert a költségvetési viták rendszerint hosszúra nyulnak, a hosszú törvényhozási szünet sok égető kérdést hagyott megoldatlanul, ez most mind halaszthatatlan sürgőssé vált és az idei közös költségvetés nincs még megállapítva, a minek ránk eső része pedig beillesztendő az ugyanazon évi állambudgetbe. 

A mult évben megalkotott egyenesadó-törvények közül — mondja ezután Lukács miniszter a javaslat megokolásában – a földadóra vonatkozó 1909. évi V. törvényczikk annak kihirdetése napján, a házadóról szóló 1909. évi V. törvényczikk pedig 1910. évi január 1-én már életbe lépett; ellenben a többi egyenesadó-törvények hatályba léptének napjául 1911. évi január eleje van kitűzve. 

A közbejött költségvetésen kívüli állapot következtében azonban ennek a határidőnek a betartása teljesen lehetetlenné vált. Az által ugyanis, hogy költségvetési törvény hiányában a folyó évi adókat a rendes időben kivetni nem lehetett, s hogy az adóbehajtások szüneteltek, az évnek még hátralevő részét a folyó adók kivetési és beszedési munkálatai veszik majd igénybe.

Az által, hogy a reform 1911. évi január 1-én életbe nem léptethető, lehetetlenné válik annak az 1912. évi január 1-én való életbeléptetése is. Mert az 1911. évvel uj adókivetési cziklus előtt állunk s a III. osztályu keresetadónak ujból való tárgyalása ez évnek igen nagy részében teljesen leköti az adminisztráczót, úgy hogy a reform keresztülvitelének előmunkálatait az 1911. évben sikeresen befejezni lehetetlenség volna. Ily körülmények között csak az 1912. évben lesz a pénzügyi közigazgatás abban a helyzetben, hogy a szóban levő egyenesadó-törvények végrehajtását nyugodtan előkészíthesse és ennélfogva az adóreform csakis 1913. évi január elsejével léphet hatályba. 

Az uj adótörvények életbeléptének 1913. évi január hó 1-ével való megállapításával kapcsolatos a törvényjavaslatnak az a rendelkezése, hogy az 1911. évtől kezdve a III. osztályu keresetadó három év helyett csak két év tartamára állapíttassék meg, s hogy ugy a kivető, mint a felszólamlási bizottságok három év helyett szintén csak két évre alakíttassanak. 

Az 1909. évi XII. törvényczikk megszünteti az önálló pusztáknak, havasoknak és erdőknek féladókedvezményét s tulajdonosaiknak azt a jogát, hogy községi pótadóikra nézve 6 évről 6 évre külön egyezséget köthessenek. Ezek a rendelkezések, a mint eredetileg tervezve volt, 1911. évi január 1-én hatályba lépnek.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Indemnitás
Szabóné Fricska Anna

Az indemnitás országgyűlési felhatalmazást ad a kormány számára arra, hogy az új költségvetés elfogadásáig az előző évi költségvetés alapján gazdálkodjék.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Lukács László pénzügyminiszter Parlamentünk lépcsőháza
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Tizenöt csapat játszik az első osztályban Tizenöt csapat játszik az első osztályban
Az MLSz. közgyűlése által kiküldött ötös bizottság döntése folytán az...
Vámháboru Ausztriával?
Az osztrák vámpolitikusokhoz közelálló „N. W. Tagbl.”...
A bukovinai csángók hazatelepítése A bukovinai csángók hazatelepítése
A négy bukovinai csángó falu, Istensegits, Fogadjisten, Hadikfalva és...
Döntő mérkőzések a hivatásos ökölvívók és birkózók bajnokságában Döntő mérkőzések a hivatásos ökölvívók és birkózók...
A technikai okokból szüneteltetette profi ökölvívás és birkózás döntő...
A régi egyiptomiak állatkultusza, a víziló A régi egyiptomiak állatkultusza, a víziló
A régi Egyiptom vízi vadonjainak egyik egészen sajátos állatfajtája a...
MTK – FTC 5:0 (3:0) MTK – FTC 5:0 (3:0)
Minden várakozást felülmuló megsemmisítő fölénnyel rekorderedménnyel...
Helyes magyarság Helyes magyarság
Minden nyelv élete a változások összefüggő sorozata, - mondja Balassa...
Kiállítások Kiállítások
Aba-Novák Vilmos kiállítása Fränkelnél érdekes fejlődésről...
A világtermés emelkedése A világtermés emelkedése
A római nemzetközi mezőgazdasági intézet jelentése a szemes termés...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98