Dtum
Login with Facebookk
1921 | Október

A hónap rövidhíreiből

A svájci bikák árverezése

A földmívelésügyi minisztérium árverés útján az elmult héten bocsátotta áruba a Svájcból behozott 150 darab szimentáli tenyészbikát az új tenyész- és haszonállatvásártelepen. A legnagyobb árat – amely tudomásunk szerint a legmagasabb ár, amit bikáért Magyarországon eddig fizettek – Gross Jenő (Üszög) fizette egy hatalmas csontozatú bikáért és pedig 261.000 koronát. A bábolnai ménesbirtok 160.000 koronát fizetett egy igen szép bikáért, de azonkívül még több bika kelt el 100.000 koronát meghaladó áron. Az árverésen 126 bika került értékesítésre, körülbelül 70.000 koronás átlagárban. A még megmaradt 24 bikát a jövő hét folyamán fogják értékesíteni. 


Az országos földbirtokrendező biróság nyári működése

Az országos földbirtokrendező biróság törvénykezési szünete ellenére az 1921. június 21-én történt felállítása óta serényen működött. A lefolyt három hónap alatt összesen 4926 beadvány érkezett a birósághoz, amelyek közül 535 irányul földbirtok megváltására; 296 községben 11.432 házhely kihasítását rendelte el, 49 községben pedig már megengedte a törvény értelmében megváltható földbirtokok megváltására irányuló eljárásnak folyamatba tételét. Ezekbe a községekbe a biróság a tárgyaló birót is kiküldötte. A megváltási kérelmek közül 265 kérvényt a gazdasági felügyelőségekhez küldött le, a megváltási eljárás megengedéséhez szükséges adatok beszolgáltatása végett. A biróság azonfelül a jelzett három hónap alatt jóváhagyott 11 ingatlan eldarabolást, amelyek folytán 4938 kat. hold jutott kisbirtokosok kezébe. 


London a világ legnépesebb városa

Nemrégiben kerültek nyilvánosságra a legutóbbi angol népszámlálás adatai. Angliának hozzávetőleg összesen negyvenhárom millió lakosa van, csaknem két millióval több az 1911-iki népszámlálás óta. A nők számosabbak a férfiaknál; huszonkét millió nőre húsz millió férfi esik. London lakossága is megszaporodott valamivel. A régebbi hét millió 251.338-al szemben most hét millió 476.168 lakost mutat ki a statisztika. Newyorknak csupán ötmillió 620.000 lakosa van, Párisnak pedig két millió 856.000.

Mennyi adót fizetnek Budapesten

A legutóbb közzétett nyilvántartás szerint a székesfőváros kerületi adópénztárainál ez év januárjától augusztus végéig 716,032.337 koronát fizettek be adóképen, míg a mult évben ugyanezen időszakban csak 267,599.905 korona adót fizettek be. Ez évben tehát 448,431.432 koronával több adó folyt be. Ugyanezen időszak alatt az adóalanyok száma is 83.595-tel megszaporodott. A kerületi pénztáraknál, postatakarék útján befizettek még ez év augusztus havában adóképen 32,695.085 koronát. 


A portorosei konferenciától gazdasági forgalmunk megélénkülését várhatjuk

Gazdasági elszigeteltségünket sínyli az ipar és a kereskedelem.
Iparosaink csak nagy nehézségekkel juthatnak külföldi anyaghoz s a rengeteg ki- és beviteli tilalom a gazdasági javak helyes megoszlását lehetetlenné teszi. Most az utódállamok Portorosében konferenciára jönnek össze, hogy ezeket a nehézségeket kiküszöböljék és szakértőink véleménye szerint – ha a politika nem teszi majd megint lehetetlenné az őszinte gazdasági közeledést – forgalmunk megélénkülését és könnyebb áruforgalmat remélhetünk, ami az ipar szempontjából is fellendülést jelent.

A tavaszra tervezett és azóta többször elhalasztott portorosei konferencia, amelyen az utódállamokon kívül az ántánt képviselői is résztvesznek, e hó 24-én össze fog ülni. Magyar részről dr. Gratz Gusztáv volt külügyminiszter vezetése alatt Walter Emil külügyminiszteri osztálytanácsos, Géber Antal kereskedelemügyi miniszteri osztálytanácsos, Szalágyi Egyed vasúti és hajózási főfelügyelő, báró Szalay Gábor és Gazdy Jenő posta- és távirda főigazgatók és a delegáció titkárja, Ürményi József főkonzul vesznek részt. A magyar delegáció október 22-én este indul el Bécsből. 


A behozatali tilalmak

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara külkereskedelmi szakcsoportja ülést tartott a behozatali tilalmak reviziója tárgyában. Székely Artur kamarai titkár annak vizsgálatát javasolja, hogy szükség van-e még továbbra is a legutóbb életbeléptetett szigorú behozatali tilalmak mindegyikére, hogy e tilalmak mennyiben fokozzák a drágaságot, mennyiben járulnak hozzá gazdasági elzárkózottságunkhoz, mennyiben nehezítik meg a tranzitókereskedelmet és gazdasági összeköttetéseinket az elszakadt területekkel. Bizonyos retorziós intézkedések, melyekkel magunknak ártunk, megszüntetendők volnának, viszont oly árúkra, amelyek termelését az osztrák érdekekre szabott és a békeszerződés értelmében egyelőre meg nem változtatható vámtételek nem védik, a behozatali tilalom fenntartása megokolt. 


Mész iránt gyenge a kereslet

A cseh származású árú vagononként 4200 szokolba kerül, ami a mai 7 koronás szokolkurzus mellett igen tekintélyes ár. 
Kicserélik a használhatatlanná vált államjegyeket

A használatban elkopott, vagy véletlenül és szándékosan elrongált 10.000, 5000, 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 2 és 1 koronás államjegyek kicserélését pénzügyminiszter külön szabályzatban rendezte. A kopott jegyeket teljes névértékükben cserélik be. A külsőleg feltűnően eltorzult jegyeket csak akkor váltják be, ha az államjegyek valódisága kétségtelen. A szándékosan használhatatlanná vált jegyeknél a gyártási és kezelési költséget meg kell téríteni. A térítés 5-25 korona. A sérült jegyekért csak a megmaradt államjegyre eső értéket fizetik vissza. Ennek megállapításán a bankjegy nagyságának megfelelő hálózatot tesznek a bankjegyre s ezzel számítják ki a megmaradt rész értékét. 


Hanyatlik a ruhabehozatal

Tudvalevőleg az osztrák-magyar áruforgalmi egyezményben a legutolsó negyedévre az osztrákok jelentékeny tételű konfekcionált árúnak Csonka-Magyarországba való beengedését harcolták ki. Különösen nagy súlyt helyeztek a pamut-, a kötött-szövött, a selyem- és műselyemruhákra és fehérneműekre és a női nehéz (felső) konfekcióra, amelyekből igen jelentékeny kontingenst biztosítottak maguknak. Az osztrákokat azonban e téren súlyos csalódás érte, mert – mint értesülünk – a részükre biztosított mennyiségnek még negyedrészét sem vettük igénybe.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Svájcból behozott tenyészbikák árverése Budapesten Az új állatvásártelep Horthy Miklós kormányzót nagyatádi Szabó István földmívelésügyi miniszter fogadja az állatvásártelep megnyitásán Portoroseban (Olaszország) az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamai értekezletre gyűltek egybe,
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98