Dtum
Login with Facebookk
1945 | November

Hivatalba lépett a Tildy-kormány

Budapest, november 16.
Az új kormány megalakult. A megalakulás azoknak az elvi szempontoknak figyelembevételével történt, amelyeket a magyar politikai élet mértékadó tényezői már a választásokat megelőzően lefektettek. Ezek között az előre lefektetett elvi szempontok között az volt a legfontosabb, hogy a mai rendkívüli nehéz időkben a felelősséget közösen kell vállalniok mindazoknak a pártoknak, amelyek felé a magyar nép bizalma irányult. Még mielőtt a magyar nép akarata az általános, egyenlő és titkos választójog alapján megnyilatkozott volna, általánosan elfogadott felfogás volt, hogy koalíciós kormánynak kell alakulnia, amely számításba veszi a képviselőválasztásokon megnyilvánult népakaratot, de ugyanakkor magába foglalja mindazokat a politikai erőket, amelyek a választási eredményekben kifejezést kapnak.


Bár a Független Kisgazda Párt az országos választásokon abszolút többséget kapott, a kormány összetételében a pártok közötti megosztás ötven-ötven százalékos. A Független Kisgazda Párt tagjai kapták a miniszteri tárcák ötven százalékát, a többi kormányzópártok pedig a másik ötven százalékot. Ez a döntés jelképe akar lenni annak a már előzetesen hangoztatott elvi felfogásnak, hogy a felelősségben teljesen egyenlő mértékben kell osztoznia minden demokratikus pártnak. Fokozza a közös felelősségvállalásnak hangsúlyozását az a tény is, hogy a két munkáspárt vezetője államminiszterként vesznek részt a kormányban és így személy szerint is vállalják a felelősséget.


De nemcsak a magyar népnek a választásokon kinyilvánított akaratához igazodik a miniszteri tárcáknak az elosztása és a felelősségnek ilyen megoszlás szerinti vállalása. Azok az alapvető gazdaságpolitikai, élelmezési és közbiztonsági kérdések, amelyek sürgős megoldást követelnek, szükséges sé tették minden pártpolitikai erőnek az egyesítését. Nemcsak a munkát, hanem a felelősséget is közös erővel kell vállalni.


A Kisgazda Párt nyolc miniszteri tárcát vállalt az új kormányban, de a nyolc tárcán kívül komoly és felelősségteljes részt szerzett és vállalt azoknak a minisztériumoknak a munkájában is, amely minisztériumok élére más pártok tagjai kerülnek. Az új kormány az államtitkárok számát nagy mértékben csökkentette, ami az államtitkári hatáskör nagymértékű kiterjesztését és egyben a felelősség súlyosbodását is eredményezi. Minden olyan miniszter mellett, aki nem a Független Kisgazda Párt tagja, a politikai államtitkári munkakört kisgazdapárti tölti be.


Egy-egy miniszter mellett mindenütt csak egy ilyen politikai államtitkár lesz, kivéve a kultusztárca és a belügyminisztérium, ahol a politikai államtitkárok száma kettő-kettő. A közbiztonság helyreállításának fontosságára való tekintettel különös jelentősége van a belügyminiszteri poziciónak. Ez a Kommunista Párt kezébe került, de ugyanakkor a rendőrséget irányító politikai államtitkár független kisgazdapárti lesz.


Az új kormány legfontosabb feladata az államigazgatást ideiglenes állapotából átvinni a nyugodtabb, erősebb tempóban dolgozó, véglegesnek tekinthető állapotba. Ezt a kormányt a legdemokratikusabb és legtisztább választással, a magyar nép akaratának tökéletes kifejezőjeként megalkotott parlament minden oldaláról támogatja. A megelőző kormány egy előlegezett bizalom alapján működött, az új kormány a magyar nép akaratának legtökéletesebb kikristályosodása.


Amikor ez a kormány most az ideiglenes korszakból a végleges korszakba lendíti át a magyar közéletet, az alkotmányosan és demokratikusan működő új magyar parlament teljes és tökéletes támogatására számíthat akkor, amikor a kormány korszakos jelentőségű új javaslatai és rendeletei törvényhozási megvitatásra kerülnek.

 

Az új kormány tagjai
Az új kormány végleges névsora a következő:
Miniszterelnök: Tildy Zoltán (Kisgazda Párt)
Külügyminiszter: Gyöngyösi János (Kisgazda Párt)
Honvédelmi miniszter: Tombor Jenő (Kisgazda Párt)
Földművelési miniszter: Kovács Béla (Kisgazda Párt)
Közellátási miniszter: Bárányos Károly (Kisgazda Párt)
Újjáépítési miniszter: Antal József (Kisgazda Párt)
Tájékoztatási miniszter: Balla Antal (Kisgazda Párt)
Belügyminiszter: Nagy Imre (Kommunista Párt).
Közlekedésügyi miniszter: Gerő Ernő (Kommunista Párt)
Népjóléti miniszter: Molnár Erik (Kommunista Párt)
Kereskedelmi és szövetkezetügyi miniszter: Rónai Sándor (Szociáldemokrata Párt)
Iparügyi miniszter: Bán Antal (Szociáldemokrata Párt)
Igazságügy miniszter: Ries István (Szociáldemokrata Párt)
Kultuszminiszter: Keresztúry Dezső (Nemzeti Parasztpárt)


Államminiszterek, azaz tárcanélküli miniszterek: a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt részéről Dobi István földmunkás, a Szociáldemokrata Párt részéről Szakasits Árpád, a Kommunista Párt részéről Rákosi Mátyás.

A Népszava és a Szabad Nép – a Tildy-kormányról

A Magyar Kommunista Párt központi lapja, a Szabad Nép ma reggeli száma vezércikkben méltatja az új kormányt. A lap a többi között a következőket írja: „Dálnoki Miklós Béla kormánya a Debrecenben 1944. december 22-én vállalt feladat teljesítése után ad helyet az új kormánynak, Tildy Zoltán kormányának. Az új kormány: felelős kormány, parlamenti kormány, összetétele tehát megfelel a választások eredményének, annak a ténynek, hogy a nemzetgyűlési választásokon a Független Kisgazda Párt szerezte meg a többséget. Ezért lett az új kormány miniszterelnökévé Tildy Zoltán, a legnagyobb nemzetgyűlési párt, a Független Kisgazda Párt vezére. Ezért jutott a Kisgazda Pártnak a tárcák fele.


A Tildy Zoltán miniszterelnökségével megalakult új kormány: a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front kormánya, amelynek a Függetlenségi Frontban egyesült négy demokratikus párt közös kormányzati programját kell végrehajtania. Ennek a programnak a végrehajtásában a Magyar Kommunista Párt teljes mértékben támogatja Tildy Zoltán kormányát. Mi, kommunisták erős és állandó kormányt akarunk és azt akarjuk, hogy Tildy Zoltán kormánya erős és állandó legyen".


A Népszava a következőket írja: „Szinte példa nélkül áll a politikai történelemben, hogy ilyen súlyos politikai és gazdasági viszonyok közepette a pártok vezetői minden pártszempontot félretéve, kizárólag az ország érdekeit tartva szem előtt, a legteljesebb összhangban tárgyalták volna le a koaliciós kormány alakításának bonyolult és kényes kérdését. A pártvezetők egyetértése biztosíték a jövőre nézve is és reményt nyújt arra, hogy a most megalakult kormány szilárd és munkaképes lesz".


A külföld az új magyar kormányról
Az új magyar kormánnyal részletesen foglalkozik a külföld is. A TASS-Iroda november 15-iki esti adásában közölt jelentést az ideiglenes magyar kormány lemondásáról és az új kormány megalakulásáról.


A Reuter-Iroda szerkesztője  ír, a magyar kormányról: - Tildy Zoltán, aki az új magyar koaliciós kormány feje, John Haire, a magyarországi ügyekben jártas angol parlamenti képviselő szerint reálpolitikus és körültekintő államférfi, Tildy, aki a legutóbb megtartott magyarországi választásokon fölényesen győzött, a Kisgazda Párt vezetője, kálvinista lelkész és tanulmányaiknak egy részét a belfasti presbiteriánus kollégiumban végezte.

 

John Halre a Reuter-Iroda munkatársának elmondotta, hogy véleménye szerint Tildy minden tőle telhető módon előbbre fogja vinni a Magyarországon annyira nélkülözött társadalmi forradalom végrehajtását. Kívánja az Oroszországgal való szoros együttműködést és egyidejűleg megfelelő személyiség a Nyugat számára. Meggyőződésem, hogy tétovázás nélkül keresztülviszi munkatervét, - amely előttem tett kijelentése szerint – szembeszökően hasonlít a brit munkáspárt programjához. Nézetem szerint az új magyar koalició a Kisgazda Párt vezetése mellett az álláspontja megszilárdításában következetes, és ehhez a másik két párt, a szociális és kommunista párt hasznos együttműködéssel járulhat hozzá. Ezt a megszilárdulást az új földreform, az újonnan létesített szakszervezetek és a Szovjetúnióval kötött gazdasági egyezmény nem akadályozhatja meg. Tildy Zoltán politikai tisztessége kifogástalan – fűzte hozzá Haire -,  de feladata rendkívül nehéz lesz, minthogy az új kormány hivatatott a legsúlyosabb kérdések megoldására.


Az amerikai rádió a szenátus külügyi bizottsága egyik tagjának nyilatkozatát ismertette. A nyilatkozat a következőket mondja az új magyar kormányról: - Magyarországon a népakarat teljes szabadságban nyilvánult meg. Az így alakult kormány nép által való kormány – a népért. A magyar kormány a választásokkal az egész világon a demokratikus eszmét is szolgálta.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Benczúr Gyula Benczúr Gyula
Műcsarnokbeli kiállítása valóságos apoteózisa annak a festőnek, kinek...
Gabler Hedda Gabler Hedda
A XIX. század második felének roppant gazdasági fejlődése a...
Magyar szobrász Argentinában Magyar szobrász Argentinában
Az egyenlitő alatt úgy látszik még nem születnek müvészek. A kultúra...
Michael Angelo rézmetszet a Teleki téri zsibvásáron! Michael Angelo rézmetszet a Teleki téri zsibvásáron!
Műtörténelmi szempontból páratlanul érdekes rézmetszetet fedezett fel...
Királyunk ifjukori rajzai Királyunk ifjukori rajzai
Sok mindenfélét feljegyeztek már öreg királyunk életéből, csak arról...
Holnap mutatkozik be az új Hodzsa-kormány Holnap mutatkozik be az új Hodzsa-kormány
Hodzsa Milán kormánya hétfőn alakul meg és kedden ismerteti...
A Magyar Athletikai Club nemzetközi viadala A Magyar Athletikai Club nemzetközi viadala
Junius hó 15-én tartotta a M.A.C. nemzetközi athletikai viadalát...
Az új orosz kormány manifesztuma Az új orosz kormány manifesztuma
A forradalmi demokráczia képviselőivel megerősített, reorganizált...
Babits Mihály -  Karinthy: Holnap reggel Babits Mihály - Karinthy: Holnap reggel
1. Míg a drámaírás egész Európában egyre jobban eltávolodik az...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98