Dtum
Login with Facebookk
1945 | November

Hivatalba lépett a Tildy-kormány

Budapest, november 16.
Az új kormány megalakult. A megalakulás azoknak az elvi szempontoknak figyelembevételével történt, amelyeket a magyar politikai élet mértékadó tényezői már a választásokat megelőzően lefektettek. Ezek között az előre lefektetett elvi szempontok között az volt a legfontosabb, hogy a mai rendkívüli nehéz időkben a felelősséget közösen kell vállalniok mindazoknak a pártoknak, amelyek felé a magyar nép bizalma irányult. Még mielőtt a magyar nép akarata az általános, egyenlő és titkos választójog alapján megnyilatkozott volna, általánosan elfogadott felfogás volt, hogy koalíciós kormánynak kell alakulnia, amely számításba veszi a képviselőválasztásokon megnyilvánult népakaratot, de ugyanakkor magába foglalja mindazokat a politikai erőket, amelyek a választási eredményekben kifejezést kapnak.


Bár a Független Kisgazda Párt az országos választásokon abszolút többséget kapott, a kormány összetételében a pártok közötti megosztás ötven-ötven százalékos. A Független Kisgazda Párt tagjai kapták a miniszteri tárcák ötven százalékát, a többi kormányzópártok pedig a másik ötven százalékot. Ez a döntés jelképe akar lenni annak a már előzetesen hangoztatott elvi felfogásnak, hogy a felelősségben teljesen egyenlő mértékben kell osztoznia minden demokratikus pártnak. Fokozza a közös felelősségvállalásnak hangsúlyozását az a tény is, hogy a két munkáspárt vezetője államminiszterként vesznek részt a kormányban és így személy szerint is vállalják a felelősséget.


De nemcsak a magyar népnek a választásokon kinyilvánított akaratához igazodik a miniszteri tárcáknak az elosztása és a felelősségnek ilyen megoszlás szerinti vállalása. Azok az alapvető gazdaságpolitikai, élelmezési és közbiztonsági kérdések, amelyek sürgős megoldást követelnek, szükséges sé tették minden pártpolitikai erőnek az egyesítését. Nemcsak a munkát, hanem a felelősséget is közös erővel kell vállalni.


A Kisgazda Párt nyolc miniszteri tárcát vállalt az új kormányban, de a nyolc tárcán kívül komoly és felelősségteljes részt szerzett és vállalt azoknak a minisztériumoknak a munkájában is, amely minisztériumok élére más pártok tagjai kerülnek. Az új kormány az államtitkárok számát nagy mértékben csökkentette, ami az államtitkári hatáskör nagymértékű kiterjesztését és egyben a felelősség súlyosbodását is eredményezi. Minden olyan miniszter mellett, aki nem a Független Kisgazda Párt tagja, a politikai államtitkári munkakört kisgazdapárti tölti be.


Egy-egy miniszter mellett mindenütt csak egy ilyen politikai államtitkár lesz, kivéve a kultusztárca és a belügyminisztérium, ahol a politikai államtitkárok száma kettő-kettő. A közbiztonság helyreállításának fontosságára való tekintettel különös jelentősége van a belügyminiszteri poziciónak. Ez a Kommunista Párt kezébe került, de ugyanakkor a rendőrséget irányító politikai államtitkár független kisgazdapárti lesz.


Az új kormány legfontosabb feladata az államigazgatást ideiglenes állapotából átvinni a nyugodtabb, erősebb tempóban dolgozó, véglegesnek tekinthető állapotba. Ezt a kormányt a legdemokratikusabb és legtisztább választással, a magyar nép akaratának tökéletes kifejezőjeként megalkotott parlament minden oldaláról támogatja. A megelőző kormány egy előlegezett bizalom alapján működött, az új kormány a magyar nép akaratának legtökéletesebb kikristályosodása.


Amikor ez a kormány most az ideiglenes korszakból a végleges korszakba lendíti át a magyar közéletet, az alkotmányosan és demokratikusan működő új magyar parlament teljes és tökéletes támogatására számíthat akkor, amikor a kormány korszakos jelentőségű új javaslatai és rendeletei törvényhozási megvitatásra kerülnek.

 

Az új kormány tagjai
Az új kormány végleges névsora a következő:
Miniszterelnök: Tildy Zoltán (Kisgazda Párt)
Külügyminiszter: Gyöngyösi János (Kisgazda Párt)
Honvédelmi miniszter: Tombor Jenő (Kisgazda Párt)
Földművelési miniszter: Kovács Béla (Kisgazda Párt)
Közellátási miniszter: Bárányos Károly (Kisgazda Párt)
Újjáépítési miniszter: Antal József (Kisgazda Párt)
Tájékoztatási miniszter: Balla Antal (Kisgazda Párt)
Belügyminiszter: Nagy Imre (Kommunista Párt).
Közlekedésügyi miniszter: Gerő Ernő (Kommunista Párt)
Népjóléti miniszter: Molnár Erik (Kommunista Párt)
Kereskedelmi és szövetkezetügyi miniszter: Rónai Sándor (Szociáldemokrata Párt)
Iparügyi miniszter: Bán Antal (Szociáldemokrata Párt)
Igazságügy miniszter: Ries István (Szociáldemokrata Párt)
Kultuszminiszter: Keresztúry Dezső (Nemzeti Parasztpárt)


Államminiszterek, azaz tárcanélküli miniszterek: a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt részéről Dobi István földmunkás, a Szociáldemokrata Párt részéről Szakasits Árpád, a Kommunista Párt részéről Rákosi Mátyás.

A Népszava és a Szabad Nép – a Tildy-kormányról

A Magyar Kommunista Párt központi lapja, a Szabad Nép ma reggeli száma vezércikkben méltatja az új kormányt. A lap a többi között a következőket írja: „Dálnoki Miklós Béla kormánya a Debrecenben 1944. december 22-én vállalt feladat teljesítése után ad helyet az új kormánynak, Tildy Zoltán kormányának. Az új kormány: felelős kormány, parlamenti kormány, összetétele tehát megfelel a választások eredményének, annak a ténynek, hogy a nemzetgyűlési választásokon a Független Kisgazda Párt szerezte meg a többséget. Ezért lett az új kormány miniszterelnökévé Tildy Zoltán, a legnagyobb nemzetgyűlési párt, a Független Kisgazda Párt vezére. Ezért jutott a Kisgazda Pártnak a tárcák fele.


A Tildy Zoltán miniszterelnökségével megalakult új kormány: a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front kormánya, amelynek a Függetlenségi Frontban egyesült négy demokratikus párt közös kormányzati programját kell végrehajtania. Ennek a programnak a végrehajtásában a Magyar Kommunista Párt teljes mértékben támogatja Tildy Zoltán kormányát. Mi, kommunisták erős és állandó kormányt akarunk és azt akarjuk, hogy Tildy Zoltán kormánya erős és állandó legyen".


A Népszava a következőket írja: „Szinte példa nélkül áll a politikai történelemben, hogy ilyen súlyos politikai és gazdasági viszonyok közepette a pártok vezetői minden pártszempontot félretéve, kizárólag az ország érdekeit tartva szem előtt, a legteljesebb összhangban tárgyalták volna le a koaliciós kormány alakításának bonyolult és kényes kérdését. A pártvezetők egyetértése biztosíték a jövőre nézve is és reményt nyújt arra, hogy a most megalakult kormány szilárd és munkaképes lesz".


A külföld az új magyar kormányról
Az új magyar kormánnyal részletesen foglalkozik a külföld is. A TASS-Iroda november 15-iki esti adásában közölt jelentést az ideiglenes magyar kormány lemondásáról és az új kormány megalakulásáról.


A Reuter-Iroda szerkesztője  ír, a magyar kormányról: - Tildy Zoltán, aki az új magyar koaliciós kormány feje, John Haire, a magyarországi ügyekben jártas angol parlamenti képviselő szerint reálpolitikus és körültekintő államférfi, Tildy, aki a legutóbb megtartott magyarországi választásokon fölényesen győzött, a Kisgazda Párt vezetője, kálvinista lelkész és tanulmányaiknak egy részét a belfasti presbiteriánus kollégiumban végezte.

 

John Halre a Reuter-Iroda munkatársának elmondotta, hogy véleménye szerint Tildy minden tőle telhető módon előbbre fogja vinni a Magyarországon annyira nélkülözött társadalmi forradalom végrehajtását. Kívánja az Oroszországgal való szoros együttműködést és egyidejűleg megfelelő személyiség a Nyugat számára. Meggyőződésem, hogy tétovázás nélkül keresztülviszi munkatervét, - amely előttem tett kijelentése szerint – szembeszökően hasonlít a brit munkáspárt programjához. Nézetem szerint az új magyar koalició a Kisgazda Párt vezetése mellett az álláspontja megszilárdításában következetes, és ehhez a másik két párt, a szociális és kommunista párt hasznos együttműködéssel járulhat hozzá. Ezt a megszilárdulást az új földreform, az újonnan létesített szakszervezetek és a Szovjetúnióval kötött gazdasági egyezmény nem akadályozhatja meg. Tildy Zoltán politikai tisztessége kifogástalan – fűzte hozzá Haire -,  de feladata rendkívül nehéz lesz, minthogy az új kormány hivatatott a legsúlyosabb kérdések megoldására.


Az amerikai rádió a szenátus külügyi bizottsága egyik tagjának nyilatkozatát ismertette. A nyilatkozat a következőket mondja az új magyar kormányról: - Magyarországon a népakarat teljes szabadságban nyilvánult meg. Az így alakult kormány nép által való kormány – a népért. A magyar kormány a választásokkal az egész világon a demokratikus eszmét is szolgálta.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98