Dtum
Login with Facebookk
1901 | November

A franczia hajóhadat egy váltó kifizetésére használták föl

A francziák hadihajókkal kényszeritették a szultánt, hogy két franczia bankárnak megfizesse a követelését. Megszálltak egy szigetet a Konstantinápolyba vezető tengerszoros előtt s onnan diktálták a föltételeket.


Francziaország ezzel uj előnyöket keresett. Mert bankárok érdekében ilyen költséges végrehajtásra a kormányok nem szánják rá magokat. Francziaország nagyon leszorult befolyásával a Keleten, a hol egy időben ő volt a keresztények pártfogója.

 

Most Németország befolyása emelkedett itt, s a német császárnak a szent-földi látogatása Kelet keresztényeire mély benyomást tett. A franczia kormány most ürügyet keresett s ezt a konstantinápolyi tengeri rakodópartban és két bankár követelésében találta meg. Nemcsak ezeknek az ügyeknek elintézését sürgette, hanem vallási ügyekben is oly követeléseket tett, melyeknek előnyei fontosak.


A szultán minden követelés teljesitésére ünnepélyes intézkedéseket tett. A franczia hadihajók november 10-én tehát ott hagyták Mitiléne szigetét, de azért török vizeken maradtak.


Az aggodalom, hogy a francziák még egy kikötőt Oroszország számára szállnak meg, nem bizonyult be. Most nyugodt elintézéshez jutott a franczia-török viszály. Nagy kérdés azonban, hogy a törökök ilyetén alapos megaláztatása s hatalmi tekintélyének meglohasztása vajon a Balkán békéjének hasznára válik-e?

 

A franczia kormány sikere, Kréta szigetének Görögországhoz csatolása, lehetetlen, hogy a Balkánnak a török uralomtól szabadulni vágyó népeit arra a gondolatra vezesse, hogy az ő szabadulásuk órája is ütött. Nem volna meglepő, ha tavaszszal a maczedon kérdést például fölszinre erőszakolnák s e közben Bulgáriának tejes függetlenitése s királysággá emelése szóba jönne.

A franczia hadihajók Mitiléne szigeténél
A középtengei franczia hajórajnak négy hadihajója indul el Caillard tengernagy vezetése alatt s november 5-én megszállta Mitiléne sziget három kikötőjét és a vámhivatalt, a franczia lobogót pedig kitüzte a szigeten. Semmi ellenálásra nem talált, mert az ottani török parancsnok utasitást kapott Konstantinápolyból, hogy egyszerüen óvást emeljen. Toulonban még egy másik hajóhadosztály is készen volt, hogy Caillard flottája után induljon. A hatalmakat arról biztositotta a franczia kormány, hogy nincs hóditó czélja, hanem csak azt akarja, hogy a régóta húzódó ügynek valahára végét vesse; Mitiléne állandó megszállására nem gondol.

Mitiléne szigete az égei tengerben van, a kis-ázsiai partok szélén, Smirna fölött. A Dardanellák bejárata előtt igen fontos őrállomás. A régi görög világban Lesbos volt a neve. Legnagyobb hosszasága 71 és legnagyobb szélessége 44 kilométer. Lakossága körülbelül 60,000.

A francziák követelései
A konstantinápolyi franczia nagykövet már eltávozván, az ügyeket Bapst követségi tanácsos intézi azóta. Bapst november 5-én szigoru hangon értesitette a portát, hogy tekintettel a török kormánynak a franczia követelésekkel szemben tanusitott magatartására, a mely a Francziaország és Törökország közötti érintkezés megszakitásának oka volt, kormánya megbizásából most már a rakodó-part és Tubini meg Lorando ügyének elintézésén kivül még következő négy föltétel teljesitését követeli:
1. Hivatalos elismerése a Francziaország oltalma alatt álló vagy franczia nemzetiségű vallási társulatok valamennyi iskolájának:
2. elismerése valamennyi franczia kórháznak és mindannak, a mi hozzájuk tartozik;

3. fölhatalmazás az 1895. és 1896-iki örmény-zavargások alatt elpusztitott iskolák és hasonló intézetek ujra fölépitésére;

4. az uj khaldeai patriárka elismerése. A közlemény azzal a kijelentéssel végződött, hogy Francziaország további kibuvásokat nem tür meg.

A szultán engedett
November 8-án megjött a hire, hogy a szultán engedett.
Tevfik basa török külügyminiszter jegyzéket küldött Bapst franczia követségi tanácsosnak, a melyben tudatja, hogy a szultán teljesiti a franczia kormány összes követeléseit.

 

S hogy az ígéret bevátásáról is meggyőzze a franczia tanácsost, Tevfik a jegyzékhez mellékelt több, vámhivatalokra szóló pénzutalványt, a melyek összege ugyanannyi, mint a mennyit Lorando és Tubini franczia alattvalók a portán követelnek.

 

A pénzbeli követeléseket havi részletekben fizeti a porta 1902 február elsejétől 1903 május elsejéig. A franczia iskolák, vallásos testületek, kórházak vámszabadságot élveznek s bizonyos kedvezményeket az adóban.

A francziák hangulata
A franczia lapok különbözőképen itélik meg a hajóhad tüntetését. Egy részök sikert lát; másik részök azt mondja, hogy a hajóhadat egy váltó kifizetésére használták föl. Ezért bontották ki a franczia lobogót. Az ágyukat nem váraknak, hanem pénzes szekrényeknek szögezték. Az egész fenyegetőzés olyan eljárás, a melynek nem szabad többé ismétlődnie. Több hidegvérrel ás helyes mértékkel kell cselekedni.

Anglia a németek ellen
Anglia semmi szerepet sem vitt ebben az esetben. A lapok helyeselték a francziák föllépését, mert valahára nem csupán német parancs hangzik Konstantinápolyban. A német bofolyás csökkenése a franczia befolyás előnyére, Angliában nem fog okot adni sajnálkozásra. A lapok egész Angliában ujra gyülöletes hangon kezdenek nyilatkozni Németország ellen.

A franczia hadihajók távozása Mitilénéből
Delcassé franczia külügyminiszter november 9-ikén értesitette a portát, hogy Francziaország ujra diplomácziaia érintkezésbe lép Törökországgal és hogy egyidejüleg utasitotta Caillard tengernagyot, hogy hagyja el Mitilénét. A franczia hajóraj november 10-ikén el is távozott s valószinüleg Szirába megy.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Feléled a kiviteli és behozatali monopólium? Feléled a kiviteli és behozatali monopólium?
Bor- és szeszeitalok kivitelére Ukrajnába a kormány a Haditermény...
Tihanyi Lajos 1885-1938
Párizsból jött a megdöbbentő hír, hogy Tihanyi Lajos meghalt. Tíz...
Uj államkölcsön Uj államkölcsön
A pénzügyminiszter az appropriációs javaslatban 400 millió K kölcsön...
A MAFC úszói Németországban A MAFC úszói Németországban
Amilyen szomorú auspiciumok között kezdődött meg Magdeburgban a...
Fischer Tibor a harctéren Fischer Tibor a harctéren
Fischer Tibor nehézsulyu birkozó bajnokunk mint mérnök-hadnagy...
Antal Gábor püspök halála Antal Gábor püspök halála
Hosszu szenvedés után meghalt a mult héten Komáromban Antal Gábor...
Kis gazda rovat Kis gazda rovat
Zöldtrágyának csakis pillangós virágú növény ajánlható, nevezetesen...
Bilincsbe verve villamoson kísérték végig a városon a Nyugat novellapályázatának nyertesét Bilincsbe verve villamoson kísérték végig a városon a Nyugat...
Szokatlan jelenet játszódott le vasárnap az egyik 28-as...
Hazaáruló szabotázs a náci posztógyárban az „őskeresztény”...
Hatalmas szabotázst lepleztek le a gazdasági rendőrség nyomozó...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98