Dtum
Login with Facebookk
1907 | Január

Fiume a magyarság ellen

A fiumei autonomisták erősen hangoztatják ugyan jó hazafiságukat, de a cselekedeteik – mást mondanak. A városi közgyűlésen, január 1-én megtagadták az anyakönyvek átadását az állami hatóságnak. Később azonban az anyakönyveket mégis átengedték az ujonnan kinevezett állami anyakönyvvezetőknek. Az ügynek 2-ikán folytatása volt a városi képviselőtestület rendkívüli ülésén. Vio Ferencz polgármester a gyűlés elején jelenti, hogy a belügyminisztertől rendelet érkezett az anyagkönyvi hivatalok átadása dolgában és oly fontosnak találja Fiuméra nézve, hogy szükségesnek tartotta a rendkívüli gyűlés összehívását. Ezután az előadó felolvasta a belügyminiszter átiratát, a melyeknek végén a városi tanács határozati javaslatát adja elő, a melyben tiltakozik a Fiume autonómiáját sértő intézkedés ellen.

 

A vita során felszólalt dr. Bellen alpolgármester s erős szavakkal birálja a kormány intézkedéseit. Ezután felszólítja ünnepélyesen a képviselőtestületet hogy erélyesen tiltakozzék az anyakönyvvezetés ily módon való átvétele ellen. Dr. Grostich kir. tan. szólal fel ezután. Kijelenti, hogy eddig barátja volt a lovagias magyar nemzetnek, de ezek után nyiltan kijelenti, hogy nem ismerheti el a magyart barátjának, és a kormány eljárását a czivillizált Európa elbirálására bizza. Erélyes tiltakozást kért a képviselőtestület részéről. Ossoinak János szólalt fel erre s a magyar kormányt szidalmazta. A karzat és a terem éljenzésbe tört ki. A polgármester maga is kaczag, majd azután rendreutasítja Ossoinakot, megjegyezve, hogy a képviselőtestület helyiségében nem való ez a kifejezés. Azonban nem azért utasítja rendre, a miért a kormány ellen használta ezt a kifejezést. A polgármester végül kijelentette egy interpelláczióra adott válaszában, hogy soha életben más aktát, mint olaszt nem fog elintézni, mert a város hivatalos nyelvének csakis az olaszt ismeri el. Ezután elfogadták a városi tanács határozati javaslatát s ezzel a gyűlés véget ért. Ossoinak az ülés után folyton magyargyalázó szavakat kiáltozott. Másnap azonban megjelent gróf Nákó fiumei kormányzónál és kijelentette, hogy ő a magyarság ellen semmi sértőt se mondott.

Az egész ügyet egy hivatalos közlemény a következőkben mondja el:
Az elmúlt évben a belügyminiszterium rendeletet intézett Fiume város törvényhatóságához, amelynek értelmében 1907 január 1-étől az anyakönyv két nyelven, magyarul és olaszul lesz vezetendő. Ennek a rendeletnek a czélja az volt, hogy ha valaki azt kivánja, hogy a reá vonatkozó anyakönyvi hivatal köteles legyen ezt a kivánalmat teljesíteni. Fiume város képviselőtestülete ebben az ügyben annak idején ülést tartott, a melyen azt a határozatot hozták, hogy Fiume nem hajlandó az anyakönyvet két nyelven vezetni s inkább lemond az anyakönyvi hivatalnak a város által való vezetéséről és azt az állam kezelésébe engedi át.

 

Ezen határozat folytán gróf Andrássy Gyula belügyminiszter deczember hó 31-ével felmentette a városi anyakönyvvezető hivatalnokait és értesítette a várost, hogy ezen a napon állami anyakönyvi hivatal fogja működését megkezdeni. A hivatal átadásánál deczember 31-én történtek ugyan némi félreértések, de már január elsején a kora délelőtti órákban Vió Ferencz polgármester jelenlétében megtörtént az átadás és azóta az állami anyakönyvi hivatal zavartalanul és minden inczidens nélkül folytatja munkáját.

 

Fiume város képviselőtestülete január 2-án déli tizenkét órakor tartott rendkívüli ülésén tiltakozott az anyakönyvi hivatalnak állami kezelésbe történt átvétele ellen. Az ülésen felszólalt Ossoinak képveslőtestületi tag is, a kinek felszólalását a fiumei olasz lapok erősen kiélezve kommentálták és olyan formában adták elő, mintha ő beszédét a magyar állam, a magyar kormány és a fiumei kormányzóság ellen tartotta volna és felszólalása folytán azokkal szemben szidalmazó kifejezéseket használt volna. Ossoinak a fiumei lapok ezen közleménye folytán ma délután felkereste a kormányzói palotában gróf Nákó Sándor fiumei kormányzót és kijelentette, hogy ő maga is csodálkozással olvasta a fiumei olasz lapokban közölt szövegét beszédének.

 

Kijelentette, hogy ez a szöveg nem fedi a valóságot és ő már megtette a lépéseket, hogy beszédének elferdítve közölt és inkriminálható része rektifikálva legyen. A mit a lapok neki tulajdonítanak, azt ő vagy egyáltalán nem, vagy más formában mondta, de semmiesetre nem volt szándéka a magyar kormányt, a magyar államot, vagy a kormányzóságot sérteni. Kijelentette továbbá, hogy a magyar állameszme őszinte barátjának vallja magát és működésében szivvel és lélekkel, teljes meggyőződéssel azon van, hogy az olasz és magyar barátság Fiuméban ne csak fentartassék, hanem mindinkább meg is szilárdíttassék. A város hangulata egyébként teljesen csendes és az anyakönyvi hivatal átadása felett már napirendre tértek.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A fiumei kikötő Fiume A fiumei vasútállomás
Cikk-ajánló
Rövidek Rövidek
Benes külügyminiszter a „Ceske Slovo” vasárnapi számában...
A japán parlamentből A japán parlamentből
Huszonegy év óta van Japánnak parlamentje, de ez a huszonegy év is...
Tisza Kálmán temetése Tisza Kálmán temetése
A család kivánsága volt, hogy a fővárosban ne tartsanak nagyobb...
A csehek új megszállási vonala A csehek új megszállási vonala
Vyx alezredes, az ántánt katonai küldöttségének vezetője, Károlyi...
A majmok nyelve
Hogy sok állatnak van valami beszédféle módja arra, hogy magához...
Az olaszok rettenetes vesztesége Görz előtt Az olaszok rettenetes vesztesége Görz előtt
Orosz hadszintér. Novo-Alexiniecnél viszszaszereztük a Lopusnótól...
Tolvajok paradicsoma Tolvajok paradicsoma
Hogy kétség ne legyen- a Vásárpénztár ez a paradicsom. Viharok zúgnak...
Sonnino kijelentése a békeajánlat ügyében Sonnino kijelentése a békeajánlat ügyében
A tegnapi kamarai ülés végén Sonnino külügyminiszter arra kérte...
 Rablógyilkos orosz foglyok kivégzése Rablógyilkos orosz foglyok kivégzése
A temesvári katonai rögtönítélő biróság okt. 12-én csütörtökön,...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98