Dtum
Login with Facebookk
1913 | Február

Polónyi Géza röpirata

„Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslatnak a felekezetekre való hatása” czímmel Polónyi Géza volt igazságügyminiszter 70 oldalas röpiratot adott ki. Polónyi azt akarja bizonyítani, hogy a kormány választójogi javaslata, ha törvényerőre emelkedik, az egész kereszténységre, de főképp a katoliczizmusra orvosolhatatlan veszedelmet jelent. Megengedhetetlennek tartja, hogy a római katolikus egyház főbb kegyurának, az apostoli királynak kormánya olyan törvényjavaslatot képviselhessen, mely nyilt és rejtett czélzataiban a katolikusokat a zsidóság javára tömegesen megfosztja politikai befolyásuktól. Kifejezi még abbeli gyanuját is, hogy ez az eredmény nem czélzatosság nélkül való.


A lakosságnak, úgymond, 60,3 százaléka katolikus, 5 százaléka zsidó. A katolikusoknak joguk van hozzá, hogy ugyanilyen arányszámok szerint részesüljelek a választójogban, holott a javaslat az aránynak mesterséges megváltozását czélozza. A reform a városoknak juttatja a politikai hatalom túlsulyát. Ám a hivatalos adatok szerint a városok kedvezése, a katholikusok százezreinek aránytalan jogfosztásával a zsidóság javára nagyméretű felekezeti hatalmi cserét eredményez. Az őstermelést az országban 65.9 százalék, az ipart összesen 19 százalék képviseli. Az aránynak az ipar javára való mesterkélt fölemelése, a mit a szerző erősen helytelenít, nemcsak megokolatlan, hanem fokozza az őstermelők sérelmét, valójában pedig felekezeti czélzatot szolgál.

 

A kereskedelmet, a hitelügyet, a gyáripart, a tőzsdét és a sajtót, továbbá, az ügyészséget, az orvosi kart és a művészeteket az öt százalékos átlagnál megdöbbentően nagyobb arányszámban a zsidóság foglalja le. A választójog még külön kedvezményes hatalmi befolyást biztosít a zsidóságnak. A zsidóság tömegesen tódul a városba. Ennek bizonyságául fölsorolja a városok zsidó lakósainakl arányszámait. E szerint a többi között Budapesten 23.1, Nagyváradon 24.5, Miskolczon 19.9, Szatmárt 19.7, Máramaroson 18.1 százalék a zsidóság. De a többi városban meghaladja az átlagos öt százalékot.

 

Ilykép Polónyi szerint a városokban mindenütt a zsidóság jut föltünő aránytalanságban politikai hatalomhoz. Az őstermelés arányszámát és ezzel elsősorban a katolikusokat sújtja ilykép a városok kedvezése. A javaslat, mondja tovább Polónyi, nem is titkolja, hogy a megszorító intézkedések az őstermelés ellen irányulnak. Kivált a földmíves munkásokat zárja ki tömegesen a jogokból, hogy cserébe a szervezett ipari munkásságnak adjon látszólag kedvezéseket. Az analfabétákról szól azután, a kik közül több mint egy millió polgár nem kap választói jogot, holott ezek csaknem egészen őstermelők és katholikusok. A középiskolai czenzus is a katolikusok ellenében a zsidóságnak kedvez. Szerinte nem az analfabéták, hanem az éhező közép-fél, vagy felső műveltségű proletárok veszedelmesek a államra. A javaslat és gróf Tisza István a szocziáldemokratáktól félti az országot, holott kizárják a magyar feltünően kedvezményezik az ipari munkásságot, melynek több mint százezer tagja a szervezett szocziáldemokrata párthoz tartozik.


Statisztikai adatokkal bizonyítgatja azt az állítását, hogy a közép és felsőbb iskolázottság alapján a zsidóság számarányát messze meghaladó módon jut politikai joghoz. A zsidóság a középiskolákban már évek óta ötször annyi, mint a két katholikus felekezethez tartozó tanulók száma s ennélfogva a zsidóság a javaslat révén ötször akkora politikai befolyáshoz jut, mint számaránya szerint megilletné. A korhatár is a zsidóságnak kedvez minek következtében a kereszténység hatalmi befolyása évről-évre fokozatosan csökkennék. Ilyen törvényt, mondja Polónyi, csak az a Lukács László nyujthatott be, a ki a Rothschild-házzal való összeköttetésen felül egyéb okokból is hálás akart lenni a zsidóság iránt. Összehasonlítást tesz még a zsidó és keresztény ügyvédek és orvosok számaránya között, mely a zsidóság javára és a kereszténység rovására üt ki. A javaslat ilykép, mondja a szerző, súlyos veszedelem a nemzetre és egyenesen merénylet a kereszténység ellen. Végül azt követeli Polónyi, hogy vonja vissza a kormány a választójogi javaslatot és mondjon le, vagy, mint ő mondja, térjen őseihez.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A magyarok nem állanak meg az osztrák határon A magyarok nem állanak meg az osztrák határon
A bécsi lapoknak ahhoz a jelentéséhez, hogy olasz csapatok fognak...
Gróf Széchenyi Ferencz - irta Fraknói Vilmos Gróf Széchenyi Ferencz - irta Fraknói Vilmos
Kitünő történetírónk e legújabb művének, a mely mint a "Magyar...
Nagy emberek magánélete Nagy emberek magánélete
A Harmadik Birodalom vezére hivatalos aktákon, előterjesztéseken és...
Románia válsága Románia válsága
Két éve már, hogy Románia „mérlegeli” a hadihelyzetet,...
Baudelaire női eszményképe Baudelaire női eszményképe
Amikor Kant után Hegel és Schopenhauer vissza kanyarítják a...
Németh Imre (MAC) ragyogó rekordja Németh Imre (MAC) ragyogó rekordja
Néhány számból álló atlétikai versenyt rendezett vasárnap délelőtt a...
A memeli telefon-kezelő nők A memeli telefon-kezelő nők
A memeli telefonhivatal női alkalmazottjai szép példáját adták a hősi...
Csodaváró Franciaország Csodaváró Franciaország
A francia nagytömegek szrájkcsatája vasárnapra lezajlott. Ma már,...
Hangversenykrónika
Páratlan külföldi sikerek után ismét megjelent a Zeneakadémia...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98