Dtum
Login with Facebookk
1915 | Május

Olaszország ellenünk

A mi előrelátható volt s csak perczeken függött, a bekövetkezése megtörtént: ellenségeink tekintélyes száma megszaporodott egygyel, 33 éven át volt szövetségesünk, Olaszország május 23-án hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának.


Pünkösd első napján estefelé terjedt el a magyar fővárosban a hir, hogy a bécsi olasz nagykövet május 23-án délután fél 4 órakor megjelent a közös külügyminiszternél és átnyujtotta neki Olaszország hadüzenetét.


Ezzel a hiradással együtt a magyar hivatalos lap, a "Budapesti Közlöny" külön kiadást adott, mely a következő királyi kéziratokat közölte:
Kedves gróf Tisza!
Megbizom Önt, hogy népeimhez intézett mellékelt manifesztumom kihirdetése iránt intézkedjék.
Kelt Bécsben, 1915 május 23-án.
Ferencz József s. k.
Gróf Tisza István s. k.

Népeimhez!
Olaszország király háborút üzent.
Az olasz királyság olyan hitszegést követett el a két szövetségesével szemben, a minőre nincsen példa a történelemben.
Több mint 30 évig tartó szövetséges viszony után, a melyben növelhette területét és nem sejtett virágzásra emelkedhetett, cserbenhagyott Olaszország a veszedelem perczében s kibontott lobogóval ment át az ellenség táborába.
Mi nem fenyegettük Olaszországot, nem ejtettünk csorbát tekintélyén, nem érintettük becsületét és érdekeit; hiven teljesítettük mindig szerződési kötelezettségeinket és védelmünkben részesítettük, a midőn hadrakelt.
Még többet tettünk: a midőn Olaszország sóvár pillantásait a mi határaink felé vetette, a szerződéses viszony és a béke föntartásának czéljából nagy és fájdalmas áldozatokra határoztuk el magunkat, olyan áldozatokra, a melyek mélyen érintették atyai szivünket.
Olaszország azt hitte, hogy kizsákmányolhatja a pillanatot; kapzsisága nem volt kielégíthető.
Be kell tehát a végzetnek teljesednie.
Tiz hónapi óriás küzdelemben és fenkölt szövetségesem hadaival való hűséges fegyverbarátságban győzelmesen állották meg seregeim helyüket az északi hatalmas ellenséggel szemben.
A délről alattomban támadó uj ellenség nem uj ellenfelünk.
Novara, Mortana, Kustozza és Lissa nagy emlékezte – ifjukoromban megannyi büszkesége – valamint Radetzkynek, Albrecht királyi herczegnek és Tegethoffnak szárazföldi és tengeri haderőmben élő szelleme arról biztosít, hogy a monarchia határait délfelé is sikerrel fogjuk megvédeni.
Üdvözlöm harczban kipróbált, diadaltól övezett csapataimat, bizom bennök és vezéreikben és bizom népemben, a kik példátlan áldozatkészségükért fogadják atyai köszönetemet.
A Mindenható áldja meg zászlóinkat és vegye oltalmába igazságos ügyünket.
Kelt Bécsben, 1915 május hónap 23-án.
Ferencz József s. k.
Gróf Tisza István s. k.


A "Magyar Távirati Iroda" jelentése szerint az olasz királyi nagykövet által a cs. és kir. külügyek és a cs. és kir. ház miniszterének átadott hadüzenet szövege a következő:
Bécs, 1915. május 23.
Fenkölt uralkodója, a király Ő felsége parancsának megfelelően alulirott olasz királyi nagykövetnek van szerencséje az osztrák és magyar külügyminiszter úr Ő Exczellencziájának a következő közlést átadni:
E hónap 4-én tudtul adattak a cs. és kir. kormánynak azok a súlyos okok, a melyek Olaszország igaz jogában bizakodva, semmisnek és e naptól fogva hatálytalannak jelentette ki Ausztria és Magyarországgal való szövetségi szerződését, a melyet a cs. és kir. kormány megsértett és e tekintetben ujból visszanyerte teljes cselekvési szabadságát. A királyi kormány, szilárdan eltökélve arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel gondoskodik az olasz jogok és érdekek védelméről, nem vonhatja ki magát ama kötelezettsége alól, hogy nemzeti aspirácziói teljesítése czéljából minden jelenlegi és jövőbeli fenyegetéssel szemben megtegye azokat az intézkedéseket, a melyeknek megtételére az események késztetik.
Ő felsége kijelenti, hogy holnaptól kezdve Ausztria és Magyarországgal szemben hadiállapotban lévőnek tekinti magát.
Alulirottnak van szerencséje egyidejüleg közölni a külügyminiszter úr Ő Exczellencziájával, hogy a római cs. és kir. nagykövetnek még ma rendelkezésre bocsátják az utleveleit és hálás volna Ő Exczellencziájának, ha az ő részére is kiadatnának az utlevelek.
Aláirás: Avarna.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Salandra olasz miniszterelnök Cadorna tábornok, az olasz hadsereg vezérkari főnöke Viktor Emánuel olasz király
Cikk-ajánló
A bronzkori csörgőtől a hímestojásig 2. A bronzkori csörgőtől a hímestojásig 2.
Mindenekelőtt a madárka-forma jelentőségével kell tisztában lennünk....
És mégis mozog a föld! És mégis mozog a föld!
A sokféle természeti katasztrófa között talán a földrengés a...
Napfény-jegyző készülék Napfény-jegyző készülék
A meteorologiai intézetek tudvalevőleg fel vannak szerelve...
Az olympiai uszóversenyek Az olympiai uszóversenyek
Az olympiai uszóversenyek a kiállítás „ Life Saying”...
Pethő Sándor Pethő Sándor
Az 1919 utáni magyar közélet aránylag kevés igazán jelentős közírót...
Halálraitéltek egy hires angol festőnőt kémkedés miatt Halálraitéltek egy hires angol festőnőt kémkedés miatt
(Reuter.) A statáriális bíróság másfélórás tárgyalás után halára...
Magyarország mezei futóbajnoksága Magyarország mezei futóbajnoksága
Vasárnap reggel nagyszámú közönség zarándokolt ki Csillaghegyre, hogy...
 A független kisgazdapárt vezérkara Barcson A független kisgazdapárt vezérkara Barcson
Ulain Ferenc pünkösdhétfői beszámolója fölvonult a független...
Gabonaértékesitési gondok Gabonaértékesitési gondok
Az aratás értékesítése annál nagyobb gond lesz a magyar kormány és a...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98