Dtum
Login with Facebookk
1920 | Szeptember

Befejezték a Tisza-bünpörben a bizonyítási eljárást

A Tisza-bünpör harmincegyedik napja.

A főtárgyalás megnyitása után.

dr. Lévai Dobó védője a bizonyítási eljárás kiegészítése tárgyában több kérdést terjeszt elő, továbbá fenntartja azon álláspontját a hatáskör kérdésében, hogy Dobó Istvánra vonatkozólag a polgári biróság illetékes, amennyibe Tisza István meggyilkolása idejében Dobó már leszerelt.
A haditörvényszék dr. Lévai indítványát a bizonyítás kiegészítés iránt visszautasította.


Dr. Lévai semmiségi panaszt jelent be.

Ezután néhány a birósághoz érkezett levél felolvasását rendeli el a tárgyalásvezető.
Szikora Zoltán mátyásföldi lakos 1918 október 29-én és 31-én mátyásföldi lakásán hosszasan tárgyalt Friedrich Istvánnal is biztosan tudja, hogy 31-én délelőtt vele a mátyásföldi nemzeti tanácsról tanácskoztak.
Haeffner Zsigmond miniszteri osztálytanácsos Friedricchel október 29-én, 30-án és 31-én délelőtt Mátyásföldön együtt volt, 31-én délben meglátogatta és vele együtt jött be egy óra után villamoson Pestre.
Hoffmann Károly mátyásföldi gyárigazgató tudomása szerint Friedrich 29-én, 30-án és 31-én délelőtt Mátyásföldön tartózkodott. Mihelyit megbizhatatlan embernek ismeri.
Dr. Bulissza Károly ügyvéd közli, hogy tud róla, hogy Friedrich 1918 decemberében Károlyinak és kormányának heves ellensége volt.
Dr. Seprényi Imre ügyvéd bizonyítani kész, hogy Friedrich mikor volt fenn 1918 októberében a Károlyi-pártkörben. Október 28-án este látta Friedrichet a pártban utoljára. 30-án este Friedrich az Astoriában nem volt jelen.

Fejezzék be a bizonyítást – kérik a védők.

Dr. Littomerlczky százados-hadbiró: Az ügyészség álláspontja az, hogy Friedrich nem szerepel vádlottként. Az ő bünösségének teljes megvilágítása az ő illetékes birósága elé tartozik. Itt a haditörvényszék csak annyiban foglalkozott vele, amennyiben a büncselekmény elkövetése szempontjából az ő személyével foglalkozni kellett. Hogy történt-e felbujtás és kik részéről történt felbujtás, ugy hiszem, ez már a eddigi bizonyítás anyagában beigazolódott.
Dr. Török, Lengyel kéri, dr. Lévai ellenzi a bizonyítás befejezését.
Mondada: Bejelenti, hogy a honvédelmi minisztertől egy átirat érkezett a hadosztálybirósághoz. A jegyzőkönyvvezető felolvasta Dinich Vidor nemzetgyülési képviselőnek a már ismertetett átiratát, amelyet Friedrich István érdekében nyolcezer aláírással a nemzetgyülés elé juttattak azzal, hogy a kormány rendelje el az ott megemlített negyven tanu kihallgatását.
Dr. Littomericzky százados-hadbiró: Itt Hüttner Sándor és a vádiratban névszerint megnevezett vádlottak ellen folyik az eljárás. Indítványom az, hogy ez a beadvány egyszerűen az iratokhoz csatoltassék. A polgári eljárás keretébe tartozik e tanuk kihallgatása. A beadványban a biróságot igen sulyosan vádolják. A honvédelmi miniszterhez felterjesztést intéztem, hogy azok, akik felelősségre vonhatók, felelősségre legyenek vonva.
Dr. Török: a már kifejtett okoknál fogva ellenzi a tanuk kihallgatását.
Dr. Lengyel szintén ellenzi a beadványban megjelölt tanuk kihallgatását. A haditörvényszék a tanuk beidézését mellőzi.

Ittas volt-e Dobó?

Ezután Mondada fölszólítja az orvosszakértőket, hogy mondjanak szakvéleményt arra vonatkozólag, vajjon Dobó a tett elkövetésekor ittas állapotban volt-e vagy sem?
Dr. Reuter Kamill orvosszakértő: Az itt elhangzott tanuvallomások semmi támaszpontot nem nyujtottak arra, hogy Dobó olyan ittas állapotban lett volna, amely az ő beszámíthatóságát bármi tekintetben befolyásolná.
Dr. Kluge Endre orvosszakértő csatlakozik társának szakvéleményéhez.

A vádlottak beszámíthatósága.


Dr. Littomericzky ügyész kéri a vádlottak beszámíthatóságára vonatkozó kórházi orvosi vélemények felolvasását. Dr. Török védő kéri, hogy Hüttnerre vonatkozó orvosi véleményt, tekintettel az abban szereplő és a peren kívül álló hozzátartózókra, a szakértők zárt tárgyaláson terjeszthessék elő. A haditörvényszék ezt elrendeli és a tárgyalótermet kiürítetti.
A zárt tárgyaláson a Hüttner Sándorra vonatkozó kórházi orvosszakértői vélemények olvastatnak fel, mely szerint a vádlott ugy a büncselekmény elkövetése idején, mint jelenleg is büntetőjogilag beszámítható állapotban volt, illetve van.
A zárt tárgyalás után Stankovszky azt kérte hogy a reá vonatkozó ismertetés is zárt tárgyaláson történjék. Kérését elutasítják.
Dr. Reuter orvosszakértő az ügyész kérdésére és a KBTKV 114. §. d.) pontjának ismertetése után kijelentte, hogy Sztanykovszky beszámítható volt.
Kluge orvosszakértő Dobó állapotáról azt a következtetést vonja le, hogy nem vehető fel kellő alapossággal az sem mintha Dobó 1918 október 31-én a Tisza-gyilkosság idejében észbeli képességének birtokában lett volna s nem is szenvedett olyan elmezavarban, amely beszámíthatóságát kizárja, avagy csökkenti.
Dr. Littomerticzy százados hadbiró eltekint a kórházi leletek részletek felolvasásától, csak azt kéri konstatálni, hogy milyen eredménnyel végződtek a megfigyelések.
Mondada felolvastatja a kivánt részleteket, köztük Dobónak beismerő vallomását. A kórházi vélemények a beszámíthatóság mellett szólnak. A Pesti Napló 1918 október 31., november 6-iki számaiból különböző részleteket ismertet.

A bizonyítás kiegészítése

Mondada: Van- valami indítvány a bizonyítás kiegészítése tárgyában?
Dr. Littomericzky százados-hadbíró néhány irat becsatolása után így szólt: Van egy vagy két kérdésem a vádlottakhoz. Azután befejezhetjük a bizonyító eljárást. Tegnapelőtt Sztanykovszky vádlott azt jelentette ki, hogy ő tud nyilatkozni arról, mikor Dobó a Roheim-villában lőtt. Kérem őt, ismételje meg idevonatkozó vallomását, mert ez igen fontos a bizonyításra nézve.
Mondada (Sztanykovszkyhoz): Mondja el, hogy Dobó milyen magatartást tanusított 31-én a merénylet idején, a szobában?
Sztanykovszky: Amit mondtam, teljes egészében feltartom. Ismétlem, azt, hogy Dobó lőtt volna, nem láttam. Amiket előadtam, amit láttam, azt ugyanugy fenntartom. Lőni nem láttam, azonban amikor a lövések után, a tett elkövetése után kifelé szaladtunk a kis előszobán keresztül, akkor hallottam még egy lövést. Akkor történt Dobó eldicsekedése és a Horváthtal való veszekedése. Horváth ugyanis azt mondta, hogy Pogány lövése nem talált, hanem az övé. Dobó lőtt volna utoljára és erre vonatkozólag mondotta Dobó, ne beszélj, én nyomtam oda neki utoljára.
Littomericzky (Hüttnerhez): Van-e tudomása a főhadnagy urnak arról, hogy Dobó István lőtt volna. Szinte hihetetlennek tartom, hogy erről diskurzus nem történt volna, hiszen bizonyára meghányták-vetették a dolgot. Volt szóbeszéd róla?
Hüttner: Volt.
Littomericzky: Arról is, hogy Dobó lőtt:
Hüttner: Arról hallottam, hogy Dobó és Horváth-Sanovics között veszekedés lett volna, mindegyik magának vindiktálta volna a halálos lövést.
Dr. Littomericzky: Még egy körülményt szeretnék tisztázni. Ugyancsak itteni vallomások és főleg Hüttner vallomása nagyon részletesen elmondják a gyilkosság előzményeit és felbujtását. Csak egy kis hézagot látok. A legelső komplett összeálltok. Ugyanis a legelső komplett összeállítása a gyilkosoknak a Lovas-féle vivó teremben történt és tényleg az a társaság volt ott, amelyik a következő nap délutánján a merényletet végrehajtotta. Hiányzottak azonban onnan Kéri, Fényes, Pogány, ezzel szemben jelen volt Vágó és Lengyel. 31-én délelőtt az Astoriában a délutániak közül hiányzott Gartner és Pogány. Azt szeretném tudni, ki rendezte azt, hogy ezek így összekerüljenek.
Hüttner: A polgári eljárás során, jutott tudomásomra, hogy Fényes Lászlónak kellett volna elnökölnie azon az értekezleten.
Fényes nem jöhetett, erről küldött Vágóval üzenetet. Igy lehet magyarázni, hogy ő nem volt ott.
Dr. Littomericzky: Csernyák azt mondta önöknek: Ti fogjátok holnap letenni láb alól Tiszát. Hüttner: Hogy a többivel mit csinál és hogy egyezett meg velük, arról nincs tudomásom. Ami velem történt elmondtam.
Dr. Lengyel: Azt szeretném tisztázni, hogy ez a tizes társaság hogyan került össze, azonkívül egyeseknek szerepéről a büncselekmény végrehajtása előtti dolgokban, ha közvetlen vagy közvetett tudomásuk van a vádlottaknak és ezt saját érdekük kockáztatása nélkül megmondhatják. Idevonatkozólag kérem a bizonyítás kiegészítését.
Az indítványt a haditörvényszék elutasította.
Az elnök ezután a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánítja és a tárgyalást szerdán reggel kilenc óráig felfüggesztette.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98