Dtum
Login with Facebookk
1926 | Február

Jankovich teljes naplója december 1-től 10-ig

December 1.Vadászkürt. III. em. 72. Első látogatás a főkapitányságon. Fotográfia. Holnap kész. 6 drb. Innen a Várba. 11 óra 15 perckor Windischgrätz szalonjába. Meghív magához lakni. Délután költözöm. W.-nél ebéd. Mit felelnek R. D.-nek? Miután a dolgok jórésze még nincs befejezve, nem leszünk szombatra készen. Borzalmas hóviharban jövök le a Várból 19 órakor. Andrássy-uti kabaré vacsora után. Sárközy Stofl is ott van. Medgyaszay, Kalotaszeg, Ilosvay Cica, Kökény, Boros, Stcinach. Dajbukátok. Sokat nevetek. Nagy hóban bandukolok a Várba.


December 2 (szerda). Igen jól fütött szobában ébredek W.-nél. Champsaur: ”A láthátatlan-szatír” címü regényet olvasom. Majd Rábával és W.-cel tárgyalunk. Kikísérnek N-hes (Nádosyhoz), aki kilátásba helyezi az utzást - holnapra és ajánlást ígér Kányához. Meglátjuk, igaz-e? A fényképek nála. A paszszust majd készen megkapjuk. Mdme Helén. Holnapra összeállítják az utamat R. D. lakasán 16-19-óráig tárgyalás fiatalemberekkel. Egyikük sem akar Milánóba a Andorral. Nincs ruhájuk és pénzük. 4—5 millió előleget kapnak. Innen Vígbe, Heltai-darab. Arcok, álarcok. Hegedűs, Varsányit Rajnay. Vacsora kávéházbau. jég és hó. 23 órakor.


December 3. Hallatlan hideg. Mindig keményebb a fagy. Hóhegyek az utcán. A Duna befagyott. Jó reggeli az ágyban. Megint semmi eredmény. N-sy semmit sem csinált. Csak Rábához Jár délután. Nincs még meg a futárigazolvány, sem az utlevél. Egészen hiábavalónak látom, hogy 17 órakor találkozzam W.-cel és a többiekkel. A. A. is ott lesz. Z a. csak hétfőn esket. Folytonosan a saját pénzemből élek. Beszélgetés az N.-estélyröl. Randevu az Altruista Bank igazgatóságával, birtok ügyben. Tata közelében kisbirtok. 200 hold, Kelety Dénesé, urasági házzal. W.-nél ebédelek, a két fiuval, a négy leánnyal. Aztán kellemes beszélgetés a kandalló mellett. A Menetjegyirodában igen szeretetreméltóan és szolgálatkészen szerelnek föl svéd és dán prospektusokkal. R. D. lakásán tanácskozás – üres szóbeszéd. Csikorgó hidegben haza. W. memoárjait olvasom.


December 4. Kellemes, Jó napom volt. A W. ügyben ugyan ma sem történt egyetlen komoly lépés sem, de legalább nem is kell együtt lenni velük. Mindenkinek vacog a foga - a hidegtől. Cseh vizumot nem adnak a Kun-utcába, mert nyugalmazott ezredes vagyok. Posch-nál I. L.-ék meghívnak Tésára vadászatra. Margitoknál délután. Marie, Louis. Georg, Darányi. Hosszu vita, amely végén elhalkul. Szó van Albrechtről. Jó kávé és még egy kis vitatkozás. 19.30-kor: A Lánchídon át a főkapitányságra. Két passzust csináltatok. Találkozás a Lánchídon és beszélgetés Rudnay Lajossal, aki nem jár hivatalba. Ebéd a Vadászkürtben, kettesben S.-sel. Nem telefonálok Barossnak, hazamegyek. Csomagolás 19 óráig. Amíg a külügyből jönnek, kulccsal kell lezárnom az ajtót. Feri benyit egy pillanatra. A jó Varga 3 milliót kér. Végre! Szmokingban taxiba ülök. Bocsánatot kérek a késésemért. Szép, zöld esti ruha van rajta. Helén - királyian fest a páholyban. Alexandra. Pécsy bájos, Misi Somogyi, Rátkai - karrikatura. Jó vacsora. Gyalog hóban, fagyban, haza...


December 6 (vasárnap). Koncert 3 órakor Kohanowszkyéknál. Ezt megelőzőleg idegen pénz szétosztása: dollár és frank boritékokban. Tegnap estére Wg. meghívta Gömböst vacsorára. Én hiányoztam. Est plus important! (Az eredetiben is francául.) I. Fallós. Levelek, ügyek fizetések a W-nél tartanak, nem menetek M.-hez teára sem. 15.30: Kamarazene. Egy régi olasz: fölülmulhatatlan a déli virtuózitás csapongásában, M nél mégis teán. Beteg. Ágya körül ülünk. Pállal, Stefanics vagy Arabiába vagy Amerikába megy. Balassi György. S.-sel vacsora, mozi. Bettauer, Freidlose Gasse. Bizarr.


December 7. Mdlle Kern. Kuririgazolvány. Ruhm. (Sou. Signe.) Blanketták kitöltése. L. megjött Parisból. Ugy vettem ki, hogy ha a podgyász tulsok, ezen föltétlenül segíteni kell. Wg-nél formális vita Lajossal, melyben ő azt ajánlja, hogy bécsi és lengyel kaftánosokkal kell kiküldeni. Ő maga fogja őket összeválogatni. 20°-os hidegben jövök le, hogy 500 frankot beváltsak a bankban. Ha el is kell utaznom, két napnál tovább nem maradhatok el. Címül adtam: Excelsior. K-strasse. Ebéd W.-nél. Mdme nem szűnik meg kérdezősködni. Megjegyzések a gyermekek előtt. Hogy végre elhallgattassam, Kohanowszkyékról, kezdek beszélni; Délután hiába kerestem Nádosyt. A kaszinó? Végre, protestáns iskola terme, de ez is csak szerdán lesz, 16 órakor. Mankovichéknál, összejövetel. Rengeteg dolgom kezd lenni. Tanácskozás bankokról hotelről, váltásról. Még arra sincs időm, hogy Conrad könyvét olvassam Csak későn este. Levél Sztojakovitznak.


December 8. (ceruzairás, a sorok tintával áthuzva).
Visum. F. 10. Milano. Irni: M. S. - Dudu. - Ma senki sem dolgozik. Ünnep. Későn kelek. Lajosnak előadom a pénz szétosztási tervét. Olaszok készek. De bizonyos értesülések miatt még nem kelhetnek utra. Nádosy csak holnap fog munkához. 11 és félórakor kelek. Minden készen, a kuririgazolvány, a csomagok, csak a holland vízumom hiányzik. És a svédet is el kell intézni. Rába és az emberei nem ugy dolgoznak, ahogyan kéne. Náthás is vagyok. Ki az aktkiállításra! Packa, Hatvany Feri, Glatter aktja bíbor-függöny mögött, Benczur Nárcissa. Poschnál ebéd, utána az Anker-palotában Rapaichékat látogatom meg. Lilly és Ricsi nagyon szeretetreméltóan fogadnak. Sok mindent elmondok. Mindenről Jót kibeszélem magam. Délután régi dolgokról gondolkodom. Álgya, Tótvárady, Takács-Tolnay miniszterek lehetnek. Csáky nem nagyon népszerű, de küzdelmében Janky Kocsárddal Nagy Pál ellen ő maradt fölül. Este a Belvárosiban „Szerelem és Halál „. Szép darab. Francia forradalom. Gellért és Simonyi.


December 10. Végre ma valóban készen leszünk. A vízumokat F. N. által. Névjegy.
Berlini cimjegyzék. Nádosynak meg kell irni a levelet. A lepecsételt csomagot visszahozták. Röder Villyt meglátogatom, de éppen referátumon van. (Kibetüzhetetlen név következik.)....Nem lesz sohasem miniszter, mert nem albrechtista, a la Lorx. Sebeszta tanácsát követve előléptetést kérek, ha teljesen nyugalomba vonulok Ebéd W.-nél. Köszönetet mondok a hercegnőnek, aki nagyon határozott hangon beszél, energikus hölgy. Saner koncertre megy ma este, Lajos el nem kiséri. F. N. jön a kész okmányokkal. Sok okos dolgot mond, a gyilkosság kérdéséről is. Minden értéket, elviszek Rábához. Általános szétosztás, végleges szortirozozás. Uzsonna a Belvárosi kávéházban. Este Nemzeti Színház. Herceg híres darabja. A „híd”. Nagyon érdekes, hogyan állítja szembe Széchenyit – Kossuthal. Ismerősöknek ma csak annyit mondok Bécsbe utazom. Értékek Rábánál. Nádosy ir Berlinbe ügyünkben és érdekemben. R. podgyász leplombázása.


December 10. Este utazás! Értékeimet R. D. szállítja Bécsbe. Délelőtt az Altruista Bankban Zlinszky István igazgatónál soká kellett várnom. Reményem van rá, de nem a Kelety Dénes birtokának bérlete. Beszélgetés W. Máriával és W. Lajossal. „A hidat” kritizáljuk. Aztán Lajossal. A henceg nagy terveket sző Bécsbe és Galiciára. Emberei este érkeznek. Glaiter szép képet festett W. Máriáról, karácsony után meg is hívják Patakra, vadászatra. Ismét félelem, hogy elkésem, mert megígértem Rábának, hogy a maradékot szortírozni jövök. Szerencsére még W. előtt érkezem, aki szintén ebédre és vacsorára volt hivatalos.

 

Dolgozunk, amíg csak bele nem fáradunk. A Térképészeti emberei jönnek, is bécsi expedíció emberei is. Olcs. ügyében Bécsben kell időznöm. Teljesen jogos volna, ha második sorba állanék. Az én magyar pénzemmel. Podgyászom a második osztályban. Nincs osztrák pénzem. Velem egy kupéba kerül Fried Jenő komáromi kereskedő. Egyszer fázik, egyszer melege van. Az utazásom nagyon érdekfeszitő lesz, de csak 3 hétig tart. Kopenhágával együtt. Emil Freystadt és Gazsi már ott voltak. Végül mégis csak kinyujtózkodhatom. Bécsben ebéd a Mayolika-Saalban. Diskursus az én pechemről. Látom Pálffy Andrást, aki Meránba vagy San Remoba megy telelni. Wg. egy kicsit naiv és heves, mindent drágának talál. A Sacherben lakom. 1. emelet 35. ajtó. 17 órakor: Berlin—Kopenhága. Fölkeresem a dán németünket. Uj diszpozíciók. Vissza tartani Winklert. W. megkisérli holnap a hollandi dolgot és telegrafálni fog. A vacsora olcsó. Stefansplatz. Bécs álmos...

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Hogyan kell leszállni a villamosról Hogyan kell leszállni a villamosról
Lépten-nyomon olvashatunk villamos balesetekről, melyeknek a...
Tisza bukása Tisza bukása
Gyönyörű és biztató dolog az, ami a mult héten az osztrák...
Renan szobra Renan szobra
Francziaország leklerikálisabb érzelmű vidékén, Bretagneban, Trégnier...
Pekár Gyula új darabja Pekár Gyula új darabja
A kik szeretik a tradiczionális magyar motívumoknak újra meg újra...
A főváros gazdasági és szociális helyzete A főváros gazdasági és szociális helyzete
F. évi január hó 29-én a Józsefvárosi Keresztény Polgárok Körében az...
 A világ első földgömbje A világ első földgömbje
Ma már mindenki a világ legtermészetesebb dolgának tartja, hogy a...
Chamonix – A jéghokki-torna Chamonix – A jéghokki-torna
A jéghokki-torna döntőjébe négy csapat került: Kanada, az...
Az athéni fiók-olimpiád
Tudvalevő, hogy a modern olympiádok között, melyeket négy évenként...
Feltámadás Feltámadás
A nagyhét után elérkezett a feltámadás. Vajjon a magábaszállás és...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98