Dtum
Login with Facebookk
1939 | Szeptember

Fegyveres tavasz

EURÓPAI ÚTINAPLÓK
Április 25.

"Az angolok az utolsó szál francia és lengyel bakáig kitartanak." Lengyelországban hallottam először ezt a szállóigét. Nem volna okosabb föladni a versaillesi status quót? "Verekszünk", felelik. "A csehek a fehérhegyi csata óta nem mozdultak többé. Miniszteri altisztet, titkosrendőrt, katonakarmestert adtak a monarchiának. Nekünk csak a múlt században három szabadságharcunk volt. Legionista nép vagyunk, még külföldön is a szabadságunkért verekednénk, nemhogy a hazában."

Lengyelország gazdasága sokkal fejletlenebb, mint az ócseh királyságé, s ez katonailag megkönnyíti a dolguk. A cseh hadsereget remekül motorizálták, de a kis ország tele volt kényes ütőérrel. Lengyelországban a motort a ló pótolja, lovastüzérségük tudtommal első a világon. De ez a pótlás egyszersmind elárulja, hogy egy kisebbfajta Oroszországban, a végtelen sztyeppén vagyunk. A német repülők a sziléziai iparvidék kivételével nyomorult erőket, falukat, mocsarakat pusztítanának. Ha kell, a Bugig hátrálnának, szerintük a rossz utak s a sár a legerősebb motorokat is elnyűvi odáig.

Aggodalom és elszánás az arcukon. L.-nével, egy szelíd, komoly asszonnyal vacsorázom, az ura legionista volt, a két fia katona. Egy francia napilap azt írta Chamberlain, Dadalier, Hitler, Mussolini és Sztálin fényképe alá, hogy ötüktől függ a világ sorsa. "Idáig jutottak a franciák. Egy lengyel újság sose írna ilyet. A sorsunk csak magunktól függ. Lehet, hogy ez a sors a halál." Leírva egy kicsit hangzatos. Egyszerűn, őszintén mondta.

Megindítón hiú nép, ismét magunkra ismerek bennük. Az angolok egyoldalúan biztosítékot kínáltak, de ők csak a kétoldalút fogadták el, máskülönben Lengyelország nem lenne nagyhatalom, hanem angol protektorátus. A nagyhatalmi fellépésért a kelleténél kétszerte nagyobb kockázatot vállaltak.

Hozzáértők szerint jó csapattisztek, nem akadnak fönn azon, hogy esetleg egy közös honvédsírba kerülnek. A zöme részt vett a varsói csatában, katonai pályájukat, mint serdülő önkéntesek egy háromnapos ütközettel, s egy csodaszerű győzelemmel kezdték. Az ő piski hídjuk nem esett el.

Nem akarnak mindenáron megmenekülni. A Hradzsin sértetlen maradt, a reimsi templom térdre roskadt a bombazáporban: nekik Reims a példa. A föltámadt egyház sokkal erősebb, sokkal fiatalabb, mint a megkímélt császárpalota. Bem József a maga szűkszavú katonanyelvén biztosan szép szállóigét talált volna erre. Talán ezt: csak a szégyenből nincs föltámadás.

Kivisznek a környékre. Amióta itt jártam, új városok nőttek ki a földből. Mennyi tennivaló volna! - sóhajtják. Csak most élednek, s már arra kell gondolniok, hogy a fél ország (ezúttal a nyugati fele) visszaváltozik hadszíntérré.


*

A tisztelgésük: eskü. Két ujjukat darutollas, négyszögletű sapkához emelik. A muszka köpeny bokájukat veri. Régies rajzú kardjuk negyvennyolcas honvédtisztek kezébe illik.

Bolondítón szép hadsereg. Lerázta magáról az idegen hadurak emlékét, régi szabadcsapatok porából éledt föl. Lengyelország testét az a három szent szövetségi hatalom szaggatta szét, amely a francia forradalommal s Napóleonnal mérkőzött. A közös ellenség fegyvertárssá tette a lengyel szabadságharcost, és a forradalmár plebejus császárt. Mikor a legionáriusok porából megelevenedett a mai nemzeti hadsereg, fölébredt a hatalmas pártfogó emléke is. A császári fantom, mint egy láthatatlan ezredtulajdonos a kibontott zászlók fölött suhog, s még abba is beleszól, hogy miképp kössék fel a lovassági kardot.

Egész megbolondítottak, két ujjamat önkéntelenül a kalapomhoz emelem, a tenyerem a régies rajzú kardmarkolatért bizsereg. Ha muzsikus volnék, írnék egy varsói indulót. Csak most érzem, mennyire kifejezi a lengyelek becses vitézségét.

Menedéket adtak Balassa Bálintnak s Rákóczinak, trónt Báthorynak. Szerették a magyar bort, a Hegyaljára jártak szüretelni. Haláltusájukra följajdult a bölcs, s ez a bölcs: Kölcsey, megrendült az államférfi, s ez az államférfi: Deák, hazai balsejtelembe merült a költő, s ez a költő: Vörösmarty.

A nemzet, melyhez tartozám
Kiirtva s vérbe fult hazám
Többé fel nem virul:
Engem millióknak veszte nyom,
Egy nép halálát hordozom
Keblemben ostorul...

Két órája ülünk a Fukier bormérőben. A múlt kezes hozzánk, királyt, királynét, költőt, bujdosót szállít a hét deci tokaji fölé. De minél messzebb akarunk szökni a múltba, annál hevesebben visszalök a jelenbe. Számoljatok vele, ez a ti dolgotok.

Egy szóban benne van a kínunk. Kopár és fénytelen latin szó, csupa kongás, csupa súly. Status quo. A versaillesi status quo nekik a feltámadást jelenti, nekünk a megcsonkítást. Abból születtek újjá, amibe mi majdnem belepusztultunk. Tegyétek át a lengyel újjászületést a végzetes 1918-ról tíz évvel előbbre vagy későbbre, s nem ülünk többé töprengve a hét deci fölött.

Hiú kérés. Abbahagyjuk a beszédet, szomorún kezet szorítunk.

*

Alkonyodik. A hideg szél belekap a hosszú tisztiköpenyegekbe. Hét óra körül kilépünk a Fukierből. Megokosodtunk a tokajitól, már csak a magunk szenvedélyéről beszélünk. A Múzsákról.

Egy idő óta esszéket olvastat fel a rádióban Senecától Gide-ig, két külpolitikai válság közé becsúsztatja Lichtenberget, Hazlittot, Stendhalt. Náluk is nehezen megy a műfaji áttörés, a fejletlen irodalmi tudat az epikus és lírai alapformákhoz ragaszkodik.

Filozófiát tanult, ő volt az utódnak kiszemelt kedvenc tanítvány. De a Sátán rendszerint a legkedvesebb tanítványt csábítja ki a műhelyből a keserű világba. Új mesterek keresésére indult, s hosszú bolyongás után a "pokol utasai"-ra: ész és szív pokoljáróira talált. Mire fölocsúdott, rugalmas műfajukban, az esszében találta magát.

Ismerem ezt a pályát, én is megtettem közgazdaságtanból. Mielőtt a tiszta tudományt lírává vagy időszerű "válságtudománnyá" torzítottam volna, becsülettel elhagytam. A világ kísértésére bíztam magam, így értem az esszéhez. Meddig maradok mellette, nem tudom. Az esszé nem elhatározás dolga, mint a regény vagy vers, hanem tapasztalati, szellemi önvédelem. Mikor az emberiségen végigdidereg egy-egy "történelmi kor", a gondolat minduntalan kifordul a tiszta tudományból, s az expanzív, teremtő művészi formákból. A hódítás hadtudományát fölváltja a védelemé. Amaz nehézkes, nagyszabású, mutatós, ez fürge, hevenyészett, mindig a veszélyeztetett pontra siet.

 

Az alkotás hősiessége átváltozik a védelem nehezebben fölismerhető hősiességévé, mindegyik a maga törvényét követi, s egymást váltogatva egyenértékűek. Az építő korok hódító haditechnikája egyenesen végzetes lehet a szellemre egy romboló és szellemgyűlölő században! A mozgékony védelem összeolvasztja a műfajokat, a formák közt él, alattuk bujkál. Számláljátok meg az ereklyéket, melyeket a következő építő és szellemtisztelő kornak továbbad. Csak akkor ítéljetek fölötte!

A Visztulához érünk. Olyan a túlsó part, mintha a tengeren túl lenne. Tenger ez már, nem folyó, kiárad az ember rendező kezéből. Pedig gondolatban éppen most érünk a legemberibb folyóhoz. A Szajnához. A dunai s a visztulai ember egy képzeletbeli remetealakot keres magának Párizsban. Ő a Louvois teret választja, a Nemzeti Könyvtár mellett, én a Bonaparte utcát, az Akadémia mögött. Este majd átjárunk egymáshoz a Pont des Arts-on, kifakult gallérköpeny csüng le tudományban megtört vállunkról.

Addig járogatunk egymáshoz, amíg égni kezd a talpunk. Negyedszer fordulunk a Poniatowski hídon! A korlátnak dőlünk, a fekete víz őskori bőséggel árad alattunk. Egy pillanatig azt hiszem, hogy a túlsó parton már Ázsia elszórt lámpái csillognak. A vízbe bámulunk, egyszerre mormoljuk:

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu il m'en souvienne
La joie venait toujours aprčs la peine

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure...

Egy óra múlva indul a vonatom.

 

Cs. Szabó László

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98