Dtum
Login with Facebookk
1915 | December

A háborus ülésszak gazdasági javaslatai

Budapest, 1915. december 4. 

A héten megnyilt uj háborus ülésszakban a kormány a különféle gazdasági és pénzügyi törvényjavaslatoknak egész sorozatát terjesztette a képviselőház elé. Ha összefoglalni akarjuk bizonyos közös szempontok szerint ezeket a különben meglehetősen heterogén természetü javaslatokat, azt kell mondanunk, hogy a javaslatok egy része alaki intézkedéseket tartalmaz és első sorban a törvényhozási tevékenység folytonosságát akarja biztositani.

A tulajdonképpeni értelemben vett érdemleges javaslatok ismét két csoportra lennének oszthatók aszerint, a mint közvetlenül csupán a háborus viszonyokkal állanak összefüggésben és a háboru megszüntével jogosultságukat, sőt érvényességüket is elveszitik, vagy pedig nemcsak a háborus időben, hanem azon tul terjedő jelentőséggel birnak, sőt igazi jelentőségük csak a háborut követő időkben fog kibontakozni.

Az első helyen emlitett csoportba tartozik az indemnitási javaslat, amely az első félévre megállapitott költségvetési felhatalmazás érvényét kiterjeszti az 1915/16-iki költségvetési időszak második felére is és ide lennének sorolandók a báró Harkányi kereskedelemügyi miniszter részéről beterjesztett törvényjavaslatok, melyek a külkereskedelmi viszonyoknak az 1916. év végéig való rendezésére a kormányt felhatalmazzák, valamint az 1907. évi iparfejlesztési törvény hatályát a törvényhozás további intézkedéséig kiterjesztik.

Ám ez alkalommal ezek a törvényjavaslatok a törvényhozási folytonosságnak biztositásán kivül igen jelentős anyagi intézkedéseket is tartalmaznak. Az indemnitási javaslat intézkedik egyuttal a közszolgálatban állóknak a drágaság következtében szükségessé vált egyszeri segitéséről és ebből a célból 87 millió koronát juttat a közszolgálatban álló alkalmazottaknak. Ugyancsak a felhatalmazási törvényjavaslat intézkedik arra nézve is, hogy a győri ágyugyárnak részvénytőkéje az állam hozzájárulásával felemeltessék és ebből a célból a pénztári készleteket 15 millió korona erejéig engedi igénybe venni.

A felhatalmazási törvényjavaslat egyuttal a külön törvénnyel csupán az 1915. évre megszavazott hadi jövedelemadónak érvényét a következő 1916. évre is kiterjeszteni kivánja. A hadi jövedelemadónak ez a kiterjesztése a fenforgó viszonyok között teljesen megokolt, mert az adó megmarad az eddigi határok között és csupán a 20.000 koronán felül levő jövedelmet érinti, az a kevés módositás pedig, amelyet Teleszky pénzügyminiszter az eddigi adón a javaslatban eszközölt, meglehetősen alárendelt jelentőségü.

A másik két törvényjavaslat már inkább formális természetü, de a külkereskedelmi viszonyok rendezésére vonatkozó javaslat egyuttal megadja a kormánynak a jogot, hogy a háborura való tekintettel a vámok megszüntetése, esetleg a megtorló intézkedések terén a szükséges rendelkezéseket megtehesse. 

A másik két osztályba tartozó javaslatok közül az egyik csoportról azt mondottuk, hogy közvetlenül a háborus viszonyokkal állanak összefüggésben és megszüntökkel el is veszitik jelentőségüket. Ide tartoznak a háboru esetére szóló kivételes intézkedések kiegészitéséről, valamint az árfelhajtások megakadályozásáról szóló törvényjavaslatok, amelyek a kormánynak az eddigi tapasztalatok szerint szükségessé vált törvényhozási felhatalmazást biztositják.

A kormányt a rendkivüli gazdasági viszonyok már is arra kényszerittették, hogy bizonyos intézkedésekhez nyuljon, amelyeknek hatályosságát azonban a megfelelő törvényes rendelkezések és főleg a büntető intézkedések hiányában nem volt képes biztositani.

A két törvényjavaslat ebben az irányban egymást ugyszólván kiegésziti, mert a kivételes rendelkezések kiegészitéséről szóló törvényjavaslat széles körű jogot biztosit a kormánynak az élelmiszerek rendelkezésre bocsátása és az árfelhajtásnak ily módon való megakadályozása körül ugy a termelés, mint a forgalom és az árak rendezése, sőt a fogyasztás tekintetében is, viszont az árfelhajtásról szóló törvényjavaslat büntető rendelkezésekkel üldözi az áraknak egyesek részéről való spekulativ felhajtását.

A kormány tehát két irányban igyekszik a kért törvényes felhatalmazások alapján a fogyasztóknak segitésére tenni és legalább az elsőrendü életszükségleti cikkek tekintetében, amelyeknek fogalmát is megállapitja, nemcsak biztositja magának a jogot, hogy ugyszolván az egész gazdasági folyamatot a termeléstől a fogyasztásig egyedül maga szabályozhassa, de gondoskodik arról is, hogy a rendkivül messze vezető állami intézkedéseknek bekövetkezését szigoru büntető rendelkezésekkel a gazdasági folyamat mindegyik fázisában megakadályozhassa. 

Az utolsó csoportba tartoznak azok a törvényjavaslatok, amelyeknek nem csak és nem is annyira a háboru, mint inkább a háboru után elkövetkező gazdasági és pénzügyi viszonyok adják meg igazi jelentőségüket. Ide tartozik a már az előző ülésszakban benyujtott törvényjavaslat a pénzintézeti központról, amelyet a pénzügyminiszter ez alkalommal az alapitási tervezetről, az alapszabályokról és az annyira tárgyalt revizióról szóló jelentésével kiegészitett.

Most már teljes egészében a közvélemény és a törvényhozás előtt áll az uj pénzintézeti központ, amely a háboruból a békébe való átmenet idejében és a meginduló békés gazdasági fejlődésben pénz és hiteléletünk és a velök összefüggő összes gazdasági viszonyok tekintetében kiváló szolgálatokat lesz hivatva teljesiteni. Régi óhajt valósit meg, de az uj fejlődésben még fokozottabb jelentőséget nyer a csődön kivüli kényszeregyezségről szóló törvényjavaslat, amely kereskedelmünknek nyujtja egyuttal azt a biztositékot, amely a csődöt megelőző megegyezés révén óriási összegek megmentését célozza.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Indemnitás
Szabóné Fricska Anna

Az indemnitás országgyűlési felhatalmazást ad a kormány számára arra, hogy az új költségvetés elfogadásáig az előző évi költségvetés alapján gazdálkodjék.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Báró Harkányi János kereskedelmi miniszter Teleszky János
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Milyen területeken kell korlátozni a luxuscikkek fogyasztását? Milyen területeken kell korlátozni a luxuscikkek fogyasztását?
Az új kormány legelső bejelentései közt szerepel az anyaggazdálkodás...
A baromfi téli gondozása A baromfi téli gondozása
A baromfi téli gondozása a mostani viszonyok közt igen nagy bajjal...
Ipari szakelőadások az iparmúzeumban. Ipari szakelőadások az iparmúzeumban.
A magyar királyi technológiai iparmuzeumban folyó évi január havában...
Montignoso grófnő találkozása gyermekeivel Montignoso grófnő találkozása gyermekeivel
Montignoso grófnő anyjával a toszkánai nagyherczegnővel és leányával,...
A Terézvárosi Tornaklub versenye A Terézvárosi Tornaklub versenye
Szépszámú közönséget gyűjtött egybe a téli évad első versenye. A...
Zürichben öngyilkos lett dr. Szende Péter Pálné Zürichben öngyilkos lett dr. Szende Péter Pálné
Dr. Szende Péter Pálné, az Ingatlanbank volt igazgatójának felesége,...
Biztató kezdet után két Európa-bajnokságot nyertek ökölvívóink Biztató kezdet után két Európa-bajnokságot nyertek...
Vasárnap este tartották meg az Európa-bokszbajnokságok óriási...
Apróságok Apróságok
Vasárnap este kerülő úton azt a fantasztikus hírt kapta újságunk,...
Meghalt Tetrazzini Lujza, a világhírű olasz operaénekesnő Meghalt Tetrazzini Lujza, a világhírű olasz operaénekesnő
Római távirat jelenti, hogy Tetrazzini Lujza, a híres olasz...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98