Dtum
Login with Facebookk
1930 | December

Rövidek

Angol és amerikai cégek pénzelik az orosz emigrációt - vallják a hazaárulással vádolt orosz mérnökök
Berlin, november 30.
Az orosz mérnökök hazaárulási pörének szombat esti főtárgyalásán Sitinin vádlott állítólag bevallotta, hogy az amerikai cégektől, amelyek gyapotot szállítottak a szovjetkormánynak, többszázezer rubel megvesztegetési pénzt fogadott el.


Letartóztatása alkalmával közel 10.000 cári aranyrubelt találtak nála s ezt az összeget, valamint a megvesztegetésképen elfogadott összegeket arra akarta fölhasználni, hogy a cservonec értékét aláássa. Fedotow mérnök szerint az angol cégek a szovjetkormány által föladott rendelések után évenként több mint negyedmillió rubelt fizettek be az orosz emigránsok pénztárába.


A vasárnapi tárgyaláson Krilenko főállamtitkár ügyész fölolvasta a párisi emigráns oroszok kiáltványát, amelyben kijelentik, hogy a Ramsin-pör vádlottjait nem ismerik. A vádlottak nevében Ramsin kijelentette, hogy ő és vádlott társai továbbra is föntartják vallomásaikat.

Kilencvenezer horvát paraszt nagy tüntetőgyülésen hüséget esküdött Zágrábban Sándor királynak
Zágráb, december 8.
Zágrábban hétfőn kormánypárti parasztgyülés volt a Jellasich-téren. 65 különvonattal 90.000 paraszt érkezett a horvát fővárosba. A paraszttömeg zsufolásig megtöltötte a nagy teret és sokezeren már csak a mellékutcákban kaptak helyet. A kormánypárti parasztgyülést azért hivták össze a hatóságok, hogy hüségesküt tétessenek a parasztsággal az állameszme iránt és tiltakozást rendezzenek az egykori Radics-párt mostani vezetőségének politikája ellen. A gyülés szónokai főleg Radics István külföldre emigrált két vejét, Krnevicset és Kossuticsot támadták, valamint a külföldi horvát szervezetek két vezérét, Pávelicset és Percsecet. Huszonnégy szónok volt föliratozva, ezek közül azonban csak 16-an jutottak szóhoz. A horvát szónokokon kívül egy szlovén s négy szerb delegátus is fölszólalt.


Valamennyi szónok azt hangoztatta, hogy ugy a horvát, mint az egész jugoszláv parasztság föltétlen hüséggel viseltetik Sándor király és a mai rendszer iránt.


Végül a parasztgyülés Karla Kovácsevics inditványára hüségesküt tett arra, hogy a király vezetésével valamennyi külső és belső ellenséggel szembeszállnak és megsemmisitik őket.

Megtörténhet néha, hogy még a Heimat-blokk embereivel is egy fronton állunk!
Az osztrák szocialisták hétfőn elhatározták, milyen taktikát követnek az uj parlamentben
Bécs, december 8.
A szociáldemokrata pártgyülés meghallgatta Scitz polgármester jelentését a politikai helyzetről.

 

– Ha az Ender-kormány tartósan hatalmon akar maradni – mondotta Scitz – jelszava csak ez lehet: Béke és munka! Dr. Renner kifejtette: a párt az egyik kérdésben a Schober-blokk embereivel, a másikban a földmüvesszövetséggel, a harmadikban a keresztényszocialistákkal fog szavazni a többiek ellen.


Esetről-esetre lehet csak szövetségeket kötni. Olyan politikát kell csinálnunk, amelynek során megtörténhetik, hogy néha még a Heimat-blokk embereivel is egy fronton állunk.

A nemzeti demokrata párt ajánlásait 6, a Friedrich-pártét és a szabadelvü pártét 9 kerületben visszautasitották vasárnap a választási bizottságok
A Wolff-párt és a Kozma-párt ajánlásait minden kerületben elfogadták, a szociáldemokratákat az I., II és XII. kerületben pótlásra utasították.


A polgári ellenzék vezérei izgalmas gyüléseken tiltakoztak a választók tizezreinek kisemmizése ellen és bejelentik, hogy a közigazgatási birósághoz fordulnak és bünvádi följelentéseket tesznek.

 

Bukarestben vasárnap megalakult a magyar párt
Bukarest, december 14.
(A „Magyar Távirati Iroda” jelentése.) A bukaresti magyar párt vasárnap megalakult. A közgyülésen gróf Bethlen György rámutatott arra, hogy a magyar párt nem igérhet és nem adhat, politikája áldozatot kiván. Végül arra, hogy a magyar párt nem igérhet és nem adhat, politikája áldozatot kiván. Végül arra buzditotta a magyarságot, hogy erősödjék meg nemzeti öntudatában. Erdély szeretettel gondol a bukaresti magyarokra! – igy fejezte be beszédét.


Gyárfás Elemér szenátor fölhivta a magyarok figyelmét azokra a kötelességekre, amelyek a népszámláláskor reájuk hárulnak. Minden magyarra szükség van! – mondta. A magyar párt bukaresti tagozatának elnökévé Viller József dr.-t választották meg, aki beszédében gerinces magatartást kért a magyarságtól.

Henderson külügyminiszter vasárnap este Londonban rádióbeszédet tartott, amelyben hangoztatta, hogy az emberiség a történelem egyik legfontosabb keresztutjához jutott

London, december 21
Választani kell a béke és háboru, a civilizáció továbbfejlesztése vagy a barbár multba való visszasüllyedés között.


Ha nem sikerül az igazi békét szilárd alapokra fekteti, még mielőtt a legutolsó háboru emléke elhalványodnék, akkor inkább előbb, mint utóbb uj világkatasztrófa fogja a nyugati civilizációt elnyelni.


Az 1930. év általános aggodalom és kétségbeesés hangulatával végződik, sok országban nagy a nyomor és munkanélküliség és annak sulyos politikai következménye észlelhető. A mai válság azonban csak egy része a háboru rettenetes hagyatékának.

Nagy Emil nyilatkozott a lapban a trianoni revizió kérdéséről is

Ellensége minden háborus megoldásnak, mert a mai viszonyok között háborura gondolni egyet jelent az őrültséggel. A magyar revizió pörujitás.


A mainál jobb trianoni határ után vágyakozunk – mondja. – Romániát ugyszólván alig érintené a reviziós határkiigazítás, inkább Csehszlovákiától és Jugoszláviától vonna el nagyobb területeket. Mi csak azt a határvonalat akarjuk, amelyet az 1920-as négyesbizottság (Wilson, Orlando, Lloyd George és Clémenceau) is megvont volna, ha ismerte volna Magyarország földrajzát. Ha sikerülne igy a pert megnyernünk, ugy lojálisan elismerniök az uj államalakulatokat.

 

Ezt elérni Romániának életérdeke lenne, hogy ilyen engedmények árán szoros gazdasági, kulturális és politikai szövetségre lépjen legközelebbi szomszédjával, Magyarországgal. Ismételten hangsulyozom, hogy a magyar reviziós politika nem területi integritást akar, hanem erkölcsi integritást, és ha az annyira áhított béke érdekében a mai megcsonkított Magyarország tud áldozatokat hozni, ugy a csekély áldozattól nem szabad visszariadniok a győztest államoknak sem.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Krilenko I. Sándor Dr. Karl Renner Gyárfás Elemér Henderson Nagy Emil
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Az orosz udvari balett Az orosz udvari balett
Seherazáde bűbájait, Rimszki-Korszákov epekedő szláv ritmusait, Fokin...
Az Ő Első Cigarettája Az Ő Első Cigarettája
Az olvasó azt hiszi, hogy a színésznő, akit nem köt semmiféle...
A világóra A világóra
Nincs ember, aki ne tudná, hogy a föld tulsó felén, Amerika földjén,...
Hazaérkeztek Párisból a magyar kard hősei Hazaérkeztek Párisból a magyar kard hősei
Vasárnap, a berlini olimpiai játékok ünnepélyes megnyitásának első...
85,000 koronás csekkcsalás 85,000 koronás csekkcsalás
Még élénk emlékezetében van a közönségnek az a vakmerő csekkcsalás ls...
Belgrádban az olasz-jugoszláv viszály elsimitásáról tárgyaltak a diplomaták Belgrádban az olasz-jugoszláv viszály elsimitásáról tárgyaltak a...
A belgrádi és olasz kormány között tovább folyik az eszmecsere a...
Vadállatok mozgófénykép-vásznon Vadállatok mozgófénykép-vásznon
Amióta a mozgófényképezés oly óriási módon és arányokban fejlődik,...
A háboru és a béke-tárgyalások A háboru és a béke-tárgyalások
A harcztérnek nincsenek említésreméltó eseményei, sőt hire jár, hogy...
Horthy Jenő, akit afrikai vadászútján kisebb baleset ért, gazdag zsákmányával Nairobiból ma indul útnak hazafelé Horthy Jenő, akit afrikai vadászútján kisebb baleset ért, gazdag...
Horthy Jenő, a kormányzó öccse, tavaly utazott el öthónapos afrikai...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98