Dtum
Login with Facebookk
1930 | Szeptember

A varsói mezőgazdasági konferencia eredményei

A varsói nemzetközi konferencia, amelynek eredményei elé nemcsak a magyar közgazdasági körök, de egész Középeurópa mezőgazdasági érdekeltségei is nagy várakozással tekintettek, szombaton véget ért és már csak a teljes ülés volt hátra, hogy a bizottsági határozatok elfogadása dolgában döntsön. A teljes ülés a bizottsági ülések befejezése után azonnal összeült Janta Polczinszky földmüvelésügyi miniszter elnöklete alatt s elfogadta az összes bizottsági határozatokat.

Ezek a határozatok csakugyan nagyjelentőségüek és el lehet róluk mondani, hogy a keleteurópai agrárállamok gazdasági közeledését lényegesen előbbre vitték. Éppen ezért budapesti gazdasági körökben, ahol a konferencia határozatai a vasárnap esti órákban váltak ismeretesekké, igen kedvező hatást tettek és azt a reménységet erősitették meg, hogy végre csakugyan elérkeztünk olyan komoly elhatározásokhoz, amelyek legalább enyhiteni alkalmasak a keleti államok mezőgazdasági válságán.

A nagyfontosságu határozatok közt is első helyen kell emlitenünk azt, hogy az értekezleten képviselt államok a mezőgazdasági termények exportjának ujjászervezésére alkalmas módozatokat előkészitik. E cél szolgálatában kimondták, hogy minden ország megszervezi tárházhálózatát és olyan pénzügyi szervezetet létesit, amely egyfelől előlegeket fog nyujtani a mezőgazdasági terményekre, másfelől egységesiti az eladás föltételeit.

Ez általános határozat nimél alaposabb megvalósitása érdekében azt is kimondták a delegátusok, hogy ezentul időszakonként összejönnek értesüléseik kölcsönös kicserélésére s ezenkivül a mezőgazdasági kivitelről szóló statisztikai módszereket is egységesen fogják megállapitani és követni. Az első ilyen adatcsere határidejéül ez év novemberét határozták el.

Nagy figyelemre tarthat számot az a további határozat, amely szerint a képviselt államok a nemzetek szövetségében egy alkalmas pillanatban közös javaslatot fognak előterjeszteni, melyben azt fogják kérni, hogy nemzetközi egyezménnyel töröljenek el minden közvetett vagy közvetlen prémiumot, amelyet az egyes országok mezőgazdasági cikkek kivitelére adtak.

Ez a határozat remélhetőleg véget vet azoknak a legtöbbször titokban folytatott üzelmeknek, amelyek nem voltak méltók az államokhoz. Annak biztositására, hogy ez a nagyon fontos határozat élő valósággá legyen, a konferencia szakbizottságot küldött ki, amely már a legközelebbi időben összeül, hogy az idevonatkozó tervezet részleteit kidolgozza.

Ugyanilyen elvi jelentőségü határozat az is, amelyhez az összes résztvevő államok hozzájárultak, hogy az állategészségügyi akció kiindulópontja a marhavész elleni küzdelem lesz, mégpedig az állatállomány egészségügyi föltételeinek javitása utján.

A konferencián résztvett államok képviselői egyesült erővel fognak azon dolgozni, hogy a nemzetek szövetségének égisze alatt legkésőbb a jövő év végéig ujabb nemzetközi állategészségügyi egyezmény létesüljön.

Mindezeken kivül a konferencia delegáltjai még a következőket fogják kormányaiknak előterjeszteni:
kérni fogják, hogy az egyes államok még ez év november 10-ike előtt összehivandő pénzügyi szakbizottságba delegátusokat küldjenek oly célból, hogy ez a bizottság az átmeneti mezőgazdasági hitelkérdés egységes szabályozására tervet dolgozzon ki, a nemzetek szövetségének kérdőivére vonatkozólag megállapitották, hogy ezek a válaszok egybehangzók és hogy az egyes országok amellett foglaltak állást, hogy az európai importáló államok részesitsék kedvezményes elbánásban az európai eredetü gabonanemüeket és mezőgazdasági terményeket, mert ez az egyetlen hatásos módja az agrárválság enyhitésének.

Végül azt is kimondották, hogy időszakonkint, de legalább évenként egyszer közös értekezletet fognak tartani, hogy mezőgazdasági kérdésekben a nemzetek szövetségében ezentul egységes álláspontot foglalhassanak el.

E nagy horderejü határozatok elfogadása után Polczinszky miniszter mondott beszédet, amelyben kidomboritotta, hogy az értekezlet egyhangulag létrejött pozitiv eredményekkel járt. Polczinszky után valamennyi delegáció nevében Madgearu román miniszter beszélt, összefoglalta az értekezlet eredményeit és hangsulyozta azoknak nagy fontosságát a mezőgazdasági államokra nézve. Az értekezlet berekesztése előtt a lengyel földmüvelésügyi miniszter a delegáció minden tagjának átnyujtotta a Polonia Restituta-rend jelvényeit. A konferenciát követő estén a köztársaság elnöke vacsorát adott a delegátusok tiszteletére, majd kastélyában látta őket vendégül.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Az állati jellemről  4. Az állati jellemről 4.
Némely állatnál meg lehet figyelni a jóindulatnak, az...
Orosz határőrök és osztrák csendőrök összeütközése Orosz határőrök és osztrák csendőrök összeütközése
Az orosz-osztrák határon fekvő Podvolocziska közelében két osztrák...
Arany János feje Arany János feje
Aranynak ezt az arczképét egy debreczeni antikváriusnál találtam meg,...
Öleb-kultusz Angolországban Öleb-kultusz Angolországban
Anglia előkelő hölgyei az utóbbi időben nagyon becézik az ölebeket....
Hangversenykrónika
Székely Zoltán és Engel Iván az idén rendezték első önálló...
Három új országos rekord a III. ker. TVE úszóviadalán Három új országos rekord a III. ker. TVE úszóviadalán
A budai vívók kétnapos szezonzáró úszóversenye a Császárfürdőben, az...
Apróságok Apróságok
Az SS birodalmi vezetője, mint a német rendőrség főnöke közli: ...
Rövidek Rövidek
Az amerikai közvéleményben és elsősorban a politikai körökben...
A kiegyezési tárgyalások A kiegyezési tárgyalások
Európaszerte nagy érdeklődéssel tekintenek a mostani kiegyezési...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98