Dtum
Login with Facebookk
1946 | Október

Nagy Ferenc békési beszéde

Békés, október 22.

Megvalósult a program
- Amikor az összeomlás után eljött a talpraállás ideje, ha lassabban szedtük is rendbe sorainkat, mint más, a front után nyomuló pártok, mi adtuk a magyar vidéken a demokrácia tömegerejét, mi adtuk az új magyar politikai élethez a széles népi alapot. Programunk pozitiv irányúvá vált és sor kerülhetett a program megvalósítására. A békési program több pontjaiból sokat meg is valósítottunk. Megvalósult a földreform, az általános titkos választójog, megdöntöttük a rendszert, amit felváltott a demokrácia rendszere s megvalósult a magyar népnek az a törekvése, hogy népi emberek kerüljenek a nemzetgyűlésbe. Ma 140 magyar paraszt ül az ország törvényhozó házában. Megvalósult a progresszív adózás és ezt továbbfejlesztjük úgy, ahogyan 15 évvel ezelőtt a magyar föld népe megálmodta. Ebben az országban többé a magyar nép nélkül politikát nem csinálhat senki. Kijött a magyar dolgozók szabadsága, politikai és alkotmányos érvényesülésének lehetősége, megvalósult a demokrácia.


- A békési program azonban a reakció alatt született meg, abban még nem mondhattunk el mindent, ami a magyar nép lelkében él. Új problémák vetődnek fel és ezeket rendszerbe kell foglalnunk. Ezért határozta el a Független Kisgazda Párt programjának újból való fogalmazását, de természetesen az új program is a békési zászlóbontó gyűlés gondolatának alapján áll. Békés óta kisgazdapártinak lenni politikai magatartás, politikai irány, azt mondhatnánk, politikai világnézet. Éppen ezért nem térhetnénk el soha a békési gondolattól. Abban a programban, amelyet most készítünk, ki fogjuk mondani, hogy a Független Kisgazda Párt a köztársasági államformát a magyar nép örökös államformájának tekinti. (Éljenzés és taps.) Kimondjuk, hogy soha, semmi körülmények között nem engedjük megdönteni a magyar nép politikai életformáját, a demokráciát, ragaszkodunk a népuralmi rendszerhez és sem ellenforradalommal, sem forradalommal, sem semmiféle törekvéssel ezt a népuralmi rendszert megdönteni nem engedjük, hanem gondoskodunk, hogy a döntés joga örök időkig a magyar népe legyen.

Az ország életét ne veszélyeztessék pártharcok
- Ki fogjuk a mondani, hogy a köztársaságot a magyar dolgozók szabad országának tekintjük, hogy a magyar polgár szabadságjogait megsértenie senkinek nem szabad, ki fogjuk mondani, hogy az örök időkre biztosítani kívánjuk a nép jogainak szabad gyakorlását, hogy közkérdéseket és közügyeket csak a nép akaratával és beleegyezésével lehet megoldani, ki akarjuk és ki fogjuk mondani, hogy szükségét érezzük a békés fejlődésnek, hogy a magyar népet alkotó munkájában nem szabad zavarnia semmiféle politikai feszültségnek, vagy válságnak és ki fogjuk mondani, hogy nem engedjük visszatérni a múltat és harcos küzdelmet folytatunk a reakció ellen. Tanítani fogjuk a magyar demokráciát és törekedni fogunk arra, hogy a békés munka érdekében minél szorosabbá tegyük a koalíciós együttműködést a többi pártokkal, hogy az ország életét ne veszélyeztessék pártharcok és olyan törekvések, amelyek nem állnak az egyetemes magyar nép emelkedésének vonalában.


- Ki fogjuk mondani programunkban, hogy vigyázunk a nemzet törvényhozó testületének rendjére és méltóságára, hogy az a magyar nép érdekében becsületes, tiszta és igazságos törvényeket hozzon a demokráciának. Ki fogjuk mondani, hogy a demokráciában a legfőbb emberi tulajdonságnak tekintjük a törvénytiszteletet. Őrködni fogunk programunk megalkotása és végrehajtása során arra, hogy növekedjék a központi hatalom ereje s minél előbb vége legyen az ország különböző vidékein még ma is jelentkező kiskirályok hatalmaskodásának. Ki fogjuk mondani, hogy az államigazgatásnak meg kell tisztulnia a pártpolitikától, hogy erősíteni kívánjuk az önkormányzatokat, azokat minél inkább kifejlesztjük, megerősítjük és módot adunk a magyar népnek arra, hogy szabad választásokon maga állítsa össze önkormányzati szerveit és szabadon választott emberekkel vezettesse magát.

Őszinte és nyilt külpolitika

- Ki fogjuk mondani, hogy a magyar nép minél nagyobb tekintélyt akar adni a magyar bíróságoknak, hogy azok függetlenek és elhatározásukban szabadok legyenek. Törekszünk arra, hogy politikai és sajtóügyekben minél előbb visszaállítsuk az esküdtbíróságot. Ki fogjuk mondani, hogy őszinte és nyilt külpolitikát kívánunk folytatni, amelyben keressük azoknak a nagy népeknek barátságát, amelyeknek kezében továbbra is megmarad a világ népeinek sorsa, és törekedni fogunk szomszédainkkal olyan jóbaráti viszonyt teremteni, amely lehetővé teszi közöttünk az együttműködést.


- Kemény szívvel és bátor elhatározással vesszük tudomásul a békekonferencia döntését s összegyűjtjük minden erőnket, hogy abból a csapásból, amely bennünket ért, mielőbb kiemeljük a magyar népet és megteremtsük a világ népei számára a bizonyosságot, hogy Magyarországgal jó barátságban élni és a magyar népet segíteni érdemes, mert hasznos tagja tud lenni a békésen együttélő népek családjának. Törekedni fogunk arra, hogy minél előbb teljes erővel bekapcsolódhassunk a nemzetközi gazdasági együttműködésbe, hogy közvetlen népi kapcsolatokat teremtsünk azokkal a népekkel, amelyekkel érintkezést találhatunk és törekedni fogunk minél előbb összpontosítani összes gazdasági erőnket s a magyar nép gazdasági fejlődése számára olyan alapot teremtünk, amelyen állva, minél előbb visszatérhessen a magyar nép részére a teljes jólét.

Tántoríthatatlanul a nép szolgálatában
- A röviden elmondott programtervezetben vannak a Független Kisgazda Párt további törekvései. Ahogy 16 évvel ezelőtt, úgy most is a magyar nép vágyait és törekvéseit fejezi ki ez a program és bátran fogadhatjuk meg a vezetők és a seregek is egyaránt, hogy e mellett a program mellett éppen úgy kitartunk további évtizedekig, mint ahogy kitartottunk a 16 évvel ezelőtt itt meghirdetett program mellett. A párt hatalmas tábora legyen meggyőződve, hogy vezetőit semmi sem tudja eltántorítani a nép szolgálatától. (Viharos taps.) Tudjuk, hogy mit képviselünk és tudjuk, hogy kiket képviselünk. Ez a tudat kötelez bennünket, hogy szolgáljuk tovább azokat a gondolatokat, amelyeket itt meghirdettünk, mint a Független Kisgazda Párt népének kívánságait. 16 évvel ezelőtt ellenzéki pártként indulhatunk a magyar közéletbe és most az ország legnagyobb kormányzója vagyunk. A pártok becsületes törekvése nemcsak az, hogy megvalósítsák a kitűzött programot, hanem az is, hogy a program mellé minél nagyobb erők, minél nagyobb sereget állítsanak. Erről a feladatról sem mondhatunk le mi sem és hisszük, hogy programunk újabb néptömegek előtt válik rokonszenvessé és újabb néptömegek várják tőle sorsunk jobbrafordulását.


- 16 esztendő után azt hiszem megfogadhatjuk, hogy ahogyan 16 évig kitartottunk a program célhozjutásának reményében, ki fogunk tartani továbbra is.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98