Dtum
Login with Facebookk
1937 | Június

Bemutatók

Hogy a Százéves cégnek együgyű és gyerekesen naiv tulajdonosa van, azt értem, hogy ez a tulajdonos a maga együgyű módján beleszeret a híres színésznőbe, azt is értem. Hogy a színésznő viszonyozza ezt a félszeg szerelmet, azt már nehezebben értem, de hogy micsoda meggondolások vették rá a Belvárosi Színházat Marian Hemar vígjátékának előadására, azt a legnehezebben értem. Csak gyanítom, hogy a négy főszerepben rejlett a csábítás, nyilván azt hitték, hogy Bulla Elma a színésznő, Gombaszögi Ella a színésznő öltöztetőnője, Páger Antal a gyáros, Rózsahegyi Kálmán a morcos, aranyszívű könyvelő szerepében nagy sikerre fogja vinni a darabot.

 

Ezek a kitűnő színészek csakugyan kitűnő munkát végeznek, különösen Páger fejti ki egész emberábrázoló képességét, de sikert nem tudnak csinálni, mert nincs mivel. A darabban van a hiba; csak a keretét adja meg a szerepeknek, de nem tölti meg ezeket a kereteket humorral. A helyzetek nicsenek kihasználva, a dialógus langyos és elmésség nélkül való. Igazi komikum csak a gyáros és az öreg könyvelő viszonyában csillan. A darab olyan, mintha kényszeredetten, jókedv nélkül írták volna s így sem a színészek, sem Pünkösti Andor hozzáértő rendezése nem tudta sikerre vinni.

*

Az Üveghintó, Bibó Lajos vígjátéka is abban a hibában szenved, hogy nem elég benne a humor. Az alaprajz kitűnő. A meggazdagodott parasztember, aki azzal szoktatja le feleségét és lányát az úrhatnámságról, hogy rálicitál pazarlásukra, egészséges ötletből született, nagyon jó karakter-ábrázolásra ad alkalmat. Nagyon jól lehetne fejleszteni akár a karakter-vígjáték, akár a bohózat irányában. Az író azonban nem találta meg a hangot, valahol a vígjáték és a dráma között mozog. Ebből a színészek részéről hamis játék keletkezik.

 

Igyekeznek, többnyire nagyon is, kihozni a vígjátéki hangot, nincs összhang a szöveg és a játék között. Az alakok így nem tudnak igazán életre kelni s a nézőtér nem telik meg feszültséggel. Van azonban író tolláról való is a darabban, a jóízű magyar beszéden kívül is: az öreg Szél György csaknem néma alakja, melyet Hosszú Zoltán teljes életelevenséggel játszik, egy-két jól megfogott jelenet, ezek között különösen az, mikor Kürti József, Ligeti Juliska és Petheő Attila tárgyalnak a hozományról.

 

Az öreg gazda nemcsak beleegyezik a leendő vőlegény apjának minden kívánságába, hanem felesége fokozódó elképedésére még rá is licitál. Mikor aztán pénzen, patikán, házon kívül még földet is igér, végleg fellázad a parasztasszony veleszületett fösvénysége és megakadályozza az alkut. Kicsivel több humor s ez a jelenet meg tudná menteni a darabot.

A megrováshoz, amelyben a sajtókritika az ő-ző nyelvjárás botlásaiért részesítette a színészeket, hozzájárulok. Mindig baj van a Nemzeti Színházban, ha a színészek tájszólással akarnak beszélni.

*


A mennyei dal, Sik Sándor költői misztériuma érdekes rendezői feladat megoldására adott alkalmat a Magyar Színházban Hevesi Sándornak. Versben írt szöveg, melynek nincs a szó igazi értelmében vett cselekménye, a színház szokásos hangkörén kívül esik, merőben a vizuális és auditív hatásokból kell kihozni a sikert. Darab és rendező közös eredménye, hogy a siker teljesnek mondható.

A három királyok, Gáspár, Menyhért, Boldizsár, szenvedve az emberiség szenvedését, sóvárogva a megváltás után, reménykedve, hogy valahol kell lenni megváltásnak, a világ zűrzavarából kivezető útnak, elindulnak ezt keresni. Nem a térben haladnak, hanem az időben, a képzelt emberi értékeken keresztül, mondhatni az eszmeileg elgondolt történelmen át.

 

Áthaladnak a szellemi és erkölcsi sötétségen, mindenütt a kínjaiban jajgató és átkozódó emberiségtől követve, a nyers fegyveres erőszakon, a Bál-szoborban megtestesített anyagiasságon s nem találnak sehol világosságot, a fegyver nem old meg semmit. Bál otromba szobra összeomlik, mennek tovább, újult reménnyel hallják a Sybillák homályos igéreteit, még inkább az ótestamentumi próféták jósszavait, míg végül feltűnik előttük a betlehemi csillag s elvezeti őket Krisztushoz. A végső szót János evangelista mondja ki: minden embernek önmagában kell átélni a feltámadást, hogy önmaga találja meg a megváltást.

A kelleténél talán játékosabb szavakkal és ritmusokkal írt szövegnek mély lírája és erős lendülete van. Ha nem is dráma, de erős hatású poézis van benne. Nem elvont vallási áradozás, folytonos súrlódásban van a jelennel, a biblikus hang minduntalan a mai életre célzó jelentést rejt s az egész mű a katholikumot kinálja oda az élet mai zűrzavarának megvilágosítójául. Színpadon még nem hallottuk a katholikus eszmevilág ilyen lelkes felmagasztalását.

Hevesi rendezése elmélyíti a költemény hatását. Az állandó gothikus díszlet szépen jelzi a darab katholikus jellegét, a szerepek, amint egymásnak mintegy felelgetve megszólalnak, nem esnek szét külön költeményekké, a rendező keze összetartja és a cél felé irányítja valamennyit. A versmondás kifogástalan, a színészek a dolog természete szerint szavalva mondják a szerepeket, de nem lépik túl az értelmes beszéd határát. A rendezés ritka mesterműve ez.

*

Az Úr katonái tavalyi emlékezetes sikere hívta fel a Magyar Színház figyelmét Emmet Lavery Egy óra a Vatikánban című kis darabjára. A tavalyi darabban is láttuk, hogy a kitűnő amerikai író elsősorban dialektikus, érv és érv, álláspont és álláspont szembeállításával igyekszik drámát teremteni. Mostani kis darabjában a politikus álláspontot állítja így szembe a naiv emberi állásponttal a háború és béke kérdésében.

 

A vatikáni képtárban nézdegélő amerikai papocska egy Pax feliratú kép előtt összekerül a pápával, akit a dominikánusok generálisának néz. Szóba elegyednek, a monsignore közvetlen, naiv lényének kitárásával elmondja evangeliumi ihletű gondolatait a békéről s az egyház békeszerető hivatásáról. Magasabb, a politikai szempontot is figyelembe vevő okfejtésével a pápa vitába bocsátkozik s a végén igazat ad a derék plébánosnak. Ez a vita tulajdonkép a darab, ami egyéb van benne, az csak színező keret.

 

De olyan ragyogó dialektikával van a párbeszéd megírva, az emberi érzés örök érvénye olyan melegséggel sugárzik, a drámai feszültség olyan erővel fokozódik mondatról mondatra a csúcspontig, amikor a plébános rádöbben, hogy a pápával beszél és ijedt alázattal borul le előtte, hogy az ember ellenállhatatlanul úgy érzi, kis remekmű pereg le előtte. Végre egy drámaíró, kinek erős, emelkedett gondolatai vannak!

 

A két nagyszerű szerepet nagyszerűen játsszák: Törzs Jenő a plébánost közvetlen őszinteséggel, a naiv hit és meggyőződés tiszta erejével, folyton a humoros hatás közelében járva s a határt soha át nem lépve, Toronyi Imre a pápát méltósággal és pátosztalan egyszerűségében is sugárzó fölénnyel. Ezt az előadást is Hevesi Sándor rendezte kifogástalan művészettel.

 

Schöpflin Aladár

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98